ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Прикріплення до кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка на безкоштовній основі відбувається один раз на рік з 1 жовтня. Право на безкоштовне прикріплення до кафедр Університету мають співробітники Університету, які здобули освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність, працюють в Університеті за основним місцем роботи  (Правила та процедура прикріплення здобувачів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)


Перелік документів, які необхідно подати для прикріплення до кафедри для написання дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії:

  • Заява про прикріплення на ім'я ректора Університету (приклад оформлення заяви)
  • Протокол кафедри, до якої має намір бути прикріпленим здобувач, з рекомендацією кафедри факультету/інституту Університету (приклад оформлення витягу кафедри);
  • Витяг з протоколу вченої ради університету про прикріплення (приклад витягу)
  • Дослідницька пропозиція (зразок);
  • Копія диплома магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Диплом, виданий іноземним закладом вищої освіти, приймається за умови його визнання рішенням Вченої ради Університету;
  • Довідка з основного місця роботи;
  • Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
  • Згода на збір та обробку персональних даних (приклад згоди);
  • Документ, що посвідчує особу, та диплом про вищу освіту пред'являються здобувачем особисто.