Порядок отримання коштів членам ради з присудження ступеня доктора філософії (за постановою №167)


		
Правила та положення процедури прикріплення здобувачів поза аспірантурою


		
Вимоги до оформлення дисертації


		
Титульна сторінка дисертації


		
Заява про надання послуг з технічного супроводу


		
Протокол засідання лічильної комісії


		
Бюлетень для таємного голосування


		
Витяг з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту


		
Відомості про офіційних опонентів


		
Вимоги до висновку експертної комісії


		
Особова картка (форма П-2ДС)