Д 26.001.02
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  Інститут міжнародних відносин
Спеціальність:  08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Голова ради:  Резнікова Наталія Володимирівна
Заступник голови:  Приятельчук Олена Анатоліївна
Вчений секретар:  Шворак Людмила Олександрівна


						

	
Д 26.001.03
Наказ МОН про створення:  1166
Дата початку повноважень:  23.12.2022
Дата закінчення повноважень:  23.12.2025
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.01 - Неорганічна хімія  / 02.00.02 - Аналітична хімія  / 02.00.04 - Фізична хімія
Голова ради:  Фрицький Ігор Олегович
Заступник голови:  Лампека Ростислав Дмитрович / Тананайко Оксана Юріївна
Вчений секретар:  Струтинська Наталія Юріївна


						

	
Д 26.001.04
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  ННІ права
Спеціальність:  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Голова ради:  Діхтієвський Петро Васильович
Заступник голови:  Задирака Наталія Юріївна / Коропатнік Ігор Михайлович
Вчений секретар:  Герасименко Євген Станіславович


						

	
Д 26.001.06
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Контактний телефон:  239-31-12; 239-31-12
Факультет:  ННІ права
Спеціальність:  12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право  / 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право
Голова ради:  Притика Юрій Дмитрович
Заступник голови:  Цюра Вадим Васильович / Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Вчений секретар:  Снідевич Олександр Станіславович


						

	
Д 26.001.07
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Контактний телефон:  259-06-85; 259-03-38
Факультет:  Географічний факультет
Спеціальність:  11.00.02 - Економічна і соціальна географія  / 11.00.12 - Географічна картографія
Голова ради:  Мезенцев Костянтин Володимирович
Заступник голови:  Запотоцький Сергій Петрович / Бондаренко Едуард Леонідович
Вчений секретар:  Гнатюк Олексій Михайлович


						

	
Д 26.001.08
Наказ МОН про створення:  1166
Дата початку повноважень:  23.12.2022
Дата закінчення повноважень:  23.12.2025
Контактний телефон:  521-32-06; 526-24-27; 526-86-77
Факультет:  Фізичний факультет
Спеціальність:  01.04.02 - Теоретична фізика  / 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика  / 03.00.02 - Біофізика (фіз.-мат. науки)
Голова ради:  Булавін Леонід Анатолійович
Заступник голови:  Горбар Едуард Володимирович / Дмитренко Оксана Петрівна
Вчений секретар:  Черевко Костянтин Володимирович


						

	
Д 26.001.13
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки  / 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством  / 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради:  Ігнатюк Анжела Іванівна
Заступник голови:  Филюк Галина Михайлівна
Вчений секретар:  Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна


						

	
Д 26.001.18
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  Механіко-математичний факультет
Спеціальність:  01.01.06 - Алгебра та теорія чисел  / 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика
Голова ради:  Безущак Оксана Омелянівна
Заступник голови:  Радченко Вадим Миколайович
Вчений секретар:  Ральченко Костянтин Володимирович


						

	
Д 26.001.19
Наказ МОН про створення:  530
Дата початку повноважень:  06.06.2022
Дата закінчення повноважень:  06.06.2025
Факультет:  ННІ філології
Спеціальність:  10.02.01 - Українська мова  / 10.02.15 - Загальне мовознавство
Голова ради:  Гриценко Світлана Павлівна
Заступник голови:  Корольов Ігор Русланович
Вчений секретар:  Лазер-Паньків Олеся Василівна


						

	
Д 26.001.20
Наказ МОН про створення:  1166
Дата початку повноважень:  23.12.2022
Дата закінчення повноважень:  23.12.2025
Факультет:  Історичний факультет
Спеціальність:  07.00.01 - Історія України  / 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни  / 07.00.02 - Всесвітня історія
Голова ради:  Городня Наталія Данилівна
Заступник голови:  Могильний Леонід Петрович
Вчений секретар:  Іваницька Лілія Василівна


						

	
Д 26.001.22
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Контактний телефон:  521-32-29; 521-32-86
Факультет:  Географічний факультет
Спеціальність:  11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія  / 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія
Голова ради:  Бортник Сергій Юрійович
Заступник голови:  Гребінь Василь Васильович
Вчений секретар:  Погорільчук Наталія Михайлівна


						

	
Д 26.001.24
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  ННЦ 'Інститут біології та медицини'
Спеціальність:  03.00.04 - Біохімія  / 03.00.02 - Біофізика  / 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин
Голова ради:  Остапченко Людмила Іванівна
Заступник голови:  Афанасьєва Катерина Сергіївна
Вчений секретар:  Ракша Наталія Григорівна


						

	
Д 26.001.25
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  Хімічний факультет
Спеціальність:  02.00.03 - Органічна хімія  / 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради:  Воловенко Юліан Михайлович
Заступник голови:  Савченко Ірина Олександрівна
Вчений секретар:  Вретік Людмила Олександрівна


						

	
Д 26.001.26
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  Факультет психології
Спеціальність:  19.00.01 -Загальна психологія, історія психології  / 19.00.05 - Соціальна психологія, психологія соціальної роботи  / 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія
Голова ради:  Данилюк Іван Васильович
Заступник голови:  Коваленко Алла Борисівна
Вчений секретар:  Траверсе Тетяна Михайлівна


						

	
Д 26.001.27
Наказ МОН про створення:  894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія  / 09.00.05 - Історія філософії
Голова ради:  Руденко Сергій Валерійович
Заступник голови:  Соболєвський Ярослав Андрійович
Вчений секретар:  Титаренко Вадим Анатолійович


						

	
Д 26.001.29
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Контактний телефон:  481-45-21; 481-45-57; 212-45-32
Факультет:  ННІ міжнародних відносин
Спеціальність:  23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Голова ради:  Копійка Валерій Володимирович
Заступник голови:  Дорошко Микола Савович
Вчений секретар:  Піпченко Наталія Олександрівна


						

	
Д 26.001.32
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Контактний телефон:  259-70-09; 521-33-38
Факультет:  ННІ " Інститут геології "
Спеціальність:  04.00.01 - Загальна та регіональна геологія  / 04.00.22 - Геофізика (геологічні науки)
Голова ради:  Вижва Сергій Андрійович
Заступник голови:  Михайлов Володимир Альбертович
Вчений секретар:  Андрєєва Олена Олександрівна


						

	
Д 26.001.34
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Факультет:  ННІ журналістики
Спеціальність:  27.00.01 - Теорія та історія комунікацій
Голова ради:  Різун Володимир Володимирович
Заступник голови:  Крайнікова Тетяна Степанівна
Вчений секретар:  Гаврилець Юрій Дмитрович


						

	
Д 26.001.41
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Контактний телефон:  239-34-14; 239-34-14
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  23.00.02 - Політичні інститути та процеси
Голова ради:  Батрименко Олег Володимирович
Заступник голови:  Неліпа Дмитро Васильович / Малкіна Ганна Миколаївна
Вчений секретар:  Хилько Микола Іванович


						

	
Д 26.001.43
Наказ МОН про створення:  491
Дата початку повноважень:  27.04.2023
Дата закінчення повноважень:  27.04.2026
Контактний телефон:  239-33-34
Факультет:  Філософський факультет
Спеціальність:  09.00.11 - Релігієзнавство
Голова ради:  Харьковщенко Євген Анатолійович
Заступник голови:  Предко Олена Іллівна
Вчений секретар:  Туренко Віталій Едуардович


пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ 1 — 20 з 24
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі
epic vibratoringtoy.com for sale a great deal more delightful. vapes are considered to be their number one accessory. best replica diamond rolex from ebay online just for you. best https://ewfactoryrolex.com/ review product and produce unique is effective. who sells the best http://omfactoryrolex.com/ hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.