Анонси захистів

17.06.24р.
   10:00
Мариморич Анна ВолодимирівнаКонструктивно-географічний аналіз туристсько-рекреаційних зон (на прикладі рекреаційних територій Коблівської територіальної громади)
106 Географія
доктор філософії
17.06.24р.
   16:30
Фурсай Олександра ВолодимирівнаПолітика інформаційної безпеки Французької Республіки в умовах міжнародно-політичних трансформацій
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
доктор філософії
18.06.24р.
   10:00
Джога Андрій СергійовичАналіз стратегій послідовного розподілу ресурсів у стохастичному середовищі
124 Системний аналіз
доктор філософії
18.06.24р.
   14:00
Полумисна Ольга ОлексіївнаПроблема толерантності до людей з інвалідністю в медіа України
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
доктор
19.06.24р.
   10:00
Паладієва Яна ВалентинівнаМІСЦЕ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ
081 Право
доктор філософії
19.06.24р.
   13:00
Безрукова Катерина МиколаївнаПолітико-психологічні особливості електоральних груп
053 Психологія
доктор філософії
19.06.24р.
   16:00
Скуржанський Олександр ГригоровичРозробка письмового асистента за допомогою сучасних нейромережевих підходів умовної генерації тексту
122 Комп’ютерні науки
доктор філософії
20.06.24р.
   10:00
Скобельська Ольга РоманівнаПравовий статус тимчасово окупованих територій в Україні
081 Право
доктор філософії
20.06.24р.
   14:00
Студенець Ірина СергіївнаКонцесійна модель публічно-приватного партнерства
081 Право
доктор філософії
20.06.24р.
   16:30
Гаєвий Владислав ВадимовичПравове регулювання соціальної безпеки в умовах розвитку концепції громадянського суспільства в Україні
081 Право
доктор філософії
21.06.24р.
   10:00
Макаренко Максим ВалерійовичТрансформація публічного управління у сфері охорони здоров’я в умовах непрогнозованих епідеміологічних впливів: концептуальні засади та механізми реалізації
25.00.02 Механізми державного управління
доктор
21.06.24р.
   16:00
Врублевський Віталій НатановичМоделі представлення семантики речень природної мови
122 Комп’ютерні науки
доктор філософії
24.06.24р.
   11:00
Сизонов Дмитро ЮрійовичМедійна фразеологія в інформаційному просторі сучасної України: лінгвостилістичний та комунікативно-функціональний ресурс
10.02.01 Українська мова
доктор
25.06.24р.
   10:00
Ольшевська Юлія МиколаївнаІнститут юридичної відповідальності державних службовців у системі службового права України
081 Право
доктор філософії
25.06.24р.
   14:00
Єфіменко Владислав СергійовичПринцип субсидіарності у сфері публічної служби України: адміністративно-процедурний аспект
081 Право
доктор філософії
25.06.24р.
   16:30
Кононенко Павло ПавловичФормування та розвиток культури виборчої демократії в Україні
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
26.06.24р.
   09:00
Севастюк Марія Ігорівна Відтворення конфронтації як комунікативної стратегії американського політичного дискурсу в українському перекладі
035 Філологія
доктор філософії
26.06.24р.
   13:00
Перелі Діана ДмитрівнаМеханізми формування цифрової інфраструктури смарт–міст в Україні
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
26.06.24р.
   16:00
Черняк Анастасія ВалеріївнаПсихологічні чинники переживання першого психотичного епізоду як травмуючої події у хворих на шизофренію
053 Психологія
доктор філософії
27.06.24р.
   10:00
Харьков Олег СергійовичМодифіковані екстраградієнтні алгоритми для варіаційних нерівностей та їх застосування
113 Прикладна математика
доктор філософії
27.06.24р.
   13:00
Яковлєв Микита СергійовичОцінювання параметрів у лінійних моделях з похибками в змінних та зі змішаним дробовим броунівським рухом
112 Статистика
доктор філософії
27.06.24р.
   16:00
Горулько Ольга ЮріївнаГендерні особливості парламентської діяльності в Україні
052 Політологія
доктор філософії
28.06.24р.
   10:00
Ярош Ярослав СергійовичПримирювальні процедури в господарському судочинстві
081 Право
доктор філософії
28.06.24р.
   14:00
Богомолець-Бараш Олександр МиколайовичКонцепт ЄВРОПА в мовній картині світу українців XVI–XVIII ст.
035 Філологія
доктор філософії
28.06.24р.
   16:30
Король Наталя ПетрівнаВзаємодія органів публічної влади з міжнародними організаціями у сфері запобігання домашньому насильству
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
01.07.24р.
   10:00
Овчарук Евеліна ВікторівнаОрганізаційно-правові механізми взаємодії публічної влади та бізнесу
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
01.07.24р.
   13:00
Чумак Ірина В’ячеславівнаІнноваційні засади формування та реалізації публічної політики у сфері продовольчої безпеки в Україні
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
01.07.24р.
   16:00
Чепела Леся ІгорівнаОсобливості теплофізичних властивостей нанорозмірних композитів з розвинутим інтерфейсом
104 Фізика та астрономія
доктор філософії
02.07.24р.
   10:00
Гусак Віталій ОлександровичШляхи підвищення ефективності чисельно-аналітичних методів розв’язку граничних задач для неканонічних областей
113 Прикладна математика
доктор філософії
02.07.24р.
   13:00
Комісаренко Анна ОлександрівнаІнституціоналізація соціального підприємництва у системі взаємовідносин держави і суспільства
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
02.07.24р.
   16:00
Кузьмич Аліна ВіталіївнаОрганізаційно-правові засади залучення самоврядних організацій до процесів сталого розвитку територій
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
03.07.24р.
   10:00
Якуша Вікторія ІгорівнаКонцептуалізація релігійного досвіду в сучасній аналітичній філософії
033 Філософія
доктор філософії
03.07.24р.
   13:00
Попружко Владислав МиколайовичФункціоналізація полімерних композитів поліаміду з вуглецевими нанотрубками
104 Фізика та астрономія
доктор філософії
03.07.24р.
   16:00
Жугай Віталій ВіталійовичЗасоби мовної реалізації та функції гумору в німецькомовних соціальних мережах та кінематографі
035 Філологія
доктор філософії
04.07.24р.
   10:00
Бабич Анжеліка МиколаївнаРозгляд адміністративними судами публічно-правових спорів щодо застосування санкцій Радою національної безпеки і оборони України
081 Право
доктор філософії
04.07.24р.
   13:00
Хе Юаньфан (He Yuanfang) Інформаційна технологія моніторингу забруднення навколишнього середовища на основі трендових моделей прогнозування
126 Інформаційні системи та технології
доктор філософії
04.07.24р.
   16:00
Онук Марта МиколаївнаВплив оточення на структуру та властивості воднево-зв’язаних кластерів
104 Фізика та астрономія
доктор філософії
05.07.24р.
   10:00
Алескерова Олександра СергіївнаМеханізми взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства: досвід Європейського Союзу для України
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
05.07.24р.
   13:00
Кононенко Інна АнатоліївнаТеоретико-методологічні засади екологічної культури в системі публічного управління
25.00.02 Механізми державного управління
доктор
05.07.24р.
   17:00
Борзова Марія ОлексіївнаПоетика горору у прозі Стівена Кінґа
035 Філологія
доктор філософії
08.07.24р.
   10:00
Корчак Ірина МиколаївнаКонфлікт у сфері публічного управління: концептуалізація та механізми розв'язання
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
08.07.24р.
   13:00
Печериця Олексій АнатолійовичОбмежені розв’язки диференціальних рівнянь з кусково-сталими операторними коефіцієнтами
111 Математика
доктор філософії
08.07.24р.
   16:00
Гнатюк Катерина ІванівнаДіелектрична релаксація та фазові переходи в системах ундеценова кислота-силікагель
104 Фізика та астрономія
доктор філософії
09.07.24р.
   10:00
Хуан Мінсінь (Huang Mingxin) Інформаційна технологія моніторингу врожайності сільськогосподарських культур з використанням геоінформаційних систем
126 Інформаційні системи та технології
доктор філософії
09.07.24р.
   13:00
Кочерга Олександр ПетровичРозподіл повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
09.07.24р.
   16:00
Лі Юаньюань (Li Yuanyuan) Інформаційна технологія оцінювання стратегій диверсифікації будівельних підприємств в умовах невизначеності
126 Інформаційні системи та технології
доктор філософії
10.07.24р.
   10:00
Магеррамов Алі Мунасіб оглиКонцептуальні засади конкурентоспроможності держави в умовах зміни парадигми публічного управління
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
10.07.24р.
   13:00
Покусінський Антон ОлексійовичМікрохвильовий поверхневий імпеданс одно- та двозонних надпровідників з точковими та стовпчастими структурними дефектами
105 Прикладна фізика та наноматеріали
доктор філософії
10.07.24р.
   16:00
Бондаренко Василіса ДмитрівнаЕволюція зовнішньополітичного курсу США по відношенню до Ісламської Республіки Іран
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
доктор філософії
11.07.24р.
   10:00
Футорянська Катерина Павлівна Роль тимчасових заходів у захисті прав людини
293 Міжнародне право
доктор філософії
11.07.24р.
   13:00
Пономаренко Тетяна ВасилівнаРизик орієнтовані маркетингові стратегії міжнародних компаній на ринку товарів повсякденного попиту
292 Міжнародні економічні відносини
доктор філософії
11.07.24р.
   16:00
ЗАГОРУЛЬКО Андрій ПетровичДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
12.07.24р.
   10:00
Синюченко Артем МихайловичПолітичний потенціал прекаріату в умовах сучасного демократичного суспільства
052 Політологія
доктор філософії
12.07.24р.
   13:00
Дейнеко Дмитро ОлександровичПравові аспекти економічної дипломатії України у регіоні Південно-Східної Азії
293 Міжнародне право
доктор філософії
12.07.24р.
   16:00
Андрієвський Олег ГригоровичМеханізм регулювання зайнятості населення на регуональному рівні в умовах євроінтеграції
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
15.07.24р.
   10:00
Рущенко Роман ЄвгеновичРозвиток територіальних громад в умовах децентралізації
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
15.07.24р.
   13:00
Хомик Христина РоманівнаРеалізація принципу поділу влади у системі публічного управління провідних держав-членів Європейського Союзу: досвід для України
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
15.07.24р.
   16:00
Капляр Каріна ВолодимирівнаНеобанки в епоху глобальної цифрової трансформації
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
доктор філософії
27.08.24р.
   10:00
Сарнавський Сергій ПетровичТрансформація річкової мережі лівобережних приток Середнього Дніпра
103 Науки про Землю
доктор філософії
30.08.24р.
   10:00
Аль-Хаялі Дарід АрбовичДиверсифікація економічного співробітництва України та КНР в умовах глобальних викликів
292 Міжнародні економічні відносини
доктор філософії
03.09.24р.
   10:00
Котилко Ярослав МиколайовичДержавна політика в сфері суспільно-релігійних відносин на центральному та регіональному рівнях в Україні
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
04.09.24р.
   13:00
Краснікова Олена ОлександрівнаГеофізичний супровід планування та проведення гідравлічного розриву пласта
103 Науки про Землю
доктор філософії
06.09.24р.
   10:00
Луценко Назарій ВолодимировичАмерикансько-британські відносини у період адміністрації президент Д.Трампа (2017-2021 рр)
032 Історія та археологія
доктор філософії

Офіційні новини