Анонси захистів

25.06.24р.
   10:00
Ольшевська Юлія МиколаївнаІнститут юридичної відповідальності державних службовців у системі службового права України
081 Право
доктор філософії
25.06.24р.
   14:00
Єфіменко Владислав СергійовичПринцип субсидіарності у сфері публічної служби України: адміністративно-процедурний аспект
081 Право
доктор філософії
25.06.24р.
   16:30
Кононенко Павло ПавловичФормування та розвиток культури виборчої демократії в Україні
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
26.06.24р.
   09:00
Севастюк Марія Ігорівна Відтворення конфронтації як комунікативної стратегії американського політичного дискурсу в українському перекладі
035 Філологія
доктор філософії
26.06.24р.
   13:00
Перелі Діана ДмитрівнаМеханізми формування цифрової інфраструктури смарт–міст в Україні
281 Публічне управління та адміністрування
доктор філософії
26.06.24р.
   16:00
Черняк Анастасія ВалеріївнаПсихологічні чинники переживання першого психотичного епізоду як травмуючої події у хворих на шизофренію
053 Психологія
доктор філософії
27.06.24р.
   10:00
Харьков Олег СергійовичМодифіковані екстраградієнтні алгоритми для варіаційних нерівностей та їх застосування
113 Прикладна математика
доктор філософії

Офіційні новини