Спеціальні вчені ради для захисту ступеня кандидата, доктора наук

Назва і період повноваженьФакультет/інститутСпеціальності
Д 26.001.02
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ міжнародних відносин
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Д 26.001.03
2022-12-23 - 2025-12-23
Хімічний факультет
02.00.04 Фізична хімія,
02.00.02 Аналітична хімія,
02.00.01 Неорганічна хімія
Д 26.001.04
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ права
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Д 26.001.06
2023-04-27 - 2026-04-27
ННІ права
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право,
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Д 26.001.07
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.12 Географічна картографія,
11.00.02 Економічна і соціальна географія
Д 26.001.08
2022-12-23 - 2025-12-23
Фізичний факультет
03.00.02 Біофізика (фіз.-мат. науки),
01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика,
01.04.02 Теоретична фізика
Д 26.001.09
2024-02-21 - 2027-02-21
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки),
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Д 26.001.10
2023-08-23 - 2026-08-23
ННІ міжнародних відносин
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,
12.00.11 Міжнародне право