Спеціальні вчені ради для захисту ступеня кандидата, доктора наук

Назва і період повноваженьФакультет/інститутСпеціальності
Д 26.001.13
2022-10-10 - 2025-10-10
Економічний факультет
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.03 Економіка та управління національним господарством,
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
Д 26.001.18
2022-10-10 - 2025-10-10
Механіко-математичний факультет
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика,
01.01.06 Алгебра та теорія чисел
Д 26.001.19
2022-06-06 - 2025-06-06
ННІ філології
10.02.15 Загальне мовознавство,
10.02.01 Українська мова
Д 26.001.20
2022-12-23 - 2025-12-23
Історичний факультет
07.00.02 Всесвітня історія,
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни,
07.00.01 Історія України
Д 26.001.22
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія,
11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Д 26.001.23
2023-06-20 - 2026-06-20
Фізичний факультет
01.04.07 Фізика твердого тіла,
01.04.05 Оптика, лазерна фізика
Д 26.001.24
2022-10-10 - 2025-10-10
ННЦ 'Інститут біології та медицини'
03.00.13 Фізіологія людини і тварин,
03.00.02 Біофізика,
03.00.04 Біохімія
Д 26.001.25
2022-10-10 - 2025-10-10
Хімічний факультет
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук,
02.00.03 Органічна хімія