Спеціальні вчені ради для захисту ступеня кандидата, доктора наук

Назва і період повноваженьФакультет/інститутСпеціальності
Д 26.001.02
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ міжнародних відносин
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Д 26.001.03
2022-12-23 - 2025-12-23
Хімічний факультет
02.00.01 Неорганічна хімія,
02.00.02 Аналітична хімія,
02.00.04 Фізична хімія
Д 26.001.04
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ права
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Д 26.001.06
2023-04-27 - 2026-04-27
ННІ права
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право
Д 26.001.07
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.02 Економічна і соціальна географія,
11.00.12 Географічна картографія
Д 26.001.08
2022-12-23 - 2025-12-23
Фізичний факультет
01.04.02 Теоретична фізика,
01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика,
03.00.02 Біофізика (фіз.-мат. науки)
Д 26.001.10
2023-08-23 - 2026-08-23
ННІ міжнародних відносин
12.00.11 Міжнародне право,
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Д 26.001.13
2022-10-10 - 2025-10-10
Економічний факультет
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки,
08.00.03 Економіка та управління національним господарством,
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Д 26.001.18
2022-10-10 - 2025-10-10
Механіко-математичний факультет
01.01.06 Алгебра та теорія чисел,
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
Д 26.001.19
2022-06-06 - 2025-06-06
ННІ філології
10.02.01 Українська мова,
10.02.15 Загальне мовознавство