Спеціальні вчені ради для захисту ступеня кандидата, доктора наук

Назва і період повноваженьФакультет/інститутСпеціальності
Д 26.001.02
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ міжнародних відносин
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Д 26.001.03
2022-12-23 - 2025-12-23
Хімічний факультет
02.00.01 Неорганічна хімія,
02.00.02 Аналітична хімія,
02.00.04 Фізична хімія
Д 26.001.04
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ права
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Д 26.001.06
2023-04-27 - 2026-04-27
ННІ права
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право
Д 26.001.07
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.02 Економічна і соціальна географія,
11.00.12 Географічна картографія
Д 26.001.08
2022-12-23 - 2025-12-23
Фізичний факультет
01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика,
03.00.02 Біофізика (фіз.-мат. науки),
01.04.02 Теоретична фізика
Д 26.001.10
2023-08-23 - 2026-08-23
ННІ міжнародних відносин
12.00.11 Міжнародне право,
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Д 26.001.13
2022-10-10 - 2025-10-10
Економічний факультет
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки,
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
Д 26.001.18
2022-10-10 - 2025-10-10
Механіко-математичний факультет
01.01.06 Алгебра та теорія чисел,
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
Д 26.001.19
2022-06-06 - 2025-06-06
ННІ філології
10.02.01 Українська мова,
10.02.15 Загальне мовознавство
Д 26.001.20
2022-12-23 - 2025-12-23
Історичний факультет
07.00.01 Історія України,
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни,
07.00.02 Всесвітня історія
Д 26.001.22
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія,
11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія
Д 26.001.23
2023-06-20 - 2026-06-20
Фізичний факультет
01.04.05 Оптика, лазерна фізика,
01.04.07 Фізика твердого тіла
Д 26.001.24
2022-10-10 - 2025-10-10
ННЦ 'Інститут біології та медицини'
03.00.02 Біофізика,
03.00.13 Фізіологія людини і тварин,
03.00.04 Біохімія
Д 26.001.25
2022-10-10 - 2025-10-10
Хімічний факультет
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук,
02.00.03 Органічна хімія