Спеціальні вчені ради для захисту ступеня кандидата, доктора наук

Назва і період повноваженьФакультет/інститутСпеціальності
Д 26.001.02
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ міжнародних відносин
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Д 26.001.03
2022-12-23 - 2025-12-23
Хімічний факультет
02.00.01 Неорганічна хімія,
02.00.02 Аналітична хімія,
02.00.04 Фізична хімія
Д 26.001.04
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ права
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Д 26.001.06
2023-04-27 - 2026-04-27
ННІ права
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право
Д 26.001.07
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.02 Економічна і соціальна географія,
11.00.12 Географічна картографія
Д 26.001.08
2022-12-23 - 2025-12-23
Фізичний факультет
01.04.02 Теоретична фізика,
01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика,
03.00.02 Біофізика (фіз.-мат. науки)
Д 26.001.10
2023-08-23 - 2026-08-23
ННІ міжнародних відносин
12.00.11 Міжнародне право,
12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Д 26.001.13
2022-10-10 - 2025-10-10
Економічний факультет
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки,
08.00.03 Економіка та управління національним господарством,
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Д 26.001.18
2022-10-10 - 2025-10-10
Механіко-математичний факультет
01.01.06 Алгебра та теорія чисел,
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
Д 26.001.19
2022-06-06 - 2025-06-06
ННІ філології
10.02.01 Українська мова,
10.02.15 Загальне мовознавство
Д 26.001.20
2022-12-23 - 2025-12-23
Історичний факультет
07.00.01 Історія України,
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни,
07.00.02 Всесвітня історія
Д 26.001.22
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія,
11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія
Д 26.001.23
2023-06-20 - 2026-06-20
Фізичний факультет
01.04.05 Оптика, лазерна фізика,
01.04.07 Фізика твердого тіла
Д 26.001.24
2022-10-10 - 2025-10-10
ННЦ 'Інститут біології та медицини'
03.00.04 Біохімія,
03.00.02 Біофізика,
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
Д 26.001.25
2022-10-10 - 2025-10-10
Хімічний факультет
02.00.03 Органічна хімія,
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Д 26.001.26
2022-10-10 - 2025-10-10
Факультет психології
19.00.05 Соціальна психологія, психологія соціальної роботи,
19.00.07 Педагогічна та вікова психологія,
19.00.01 Загальна психологія, історія психології
Д 26.001.27
2022-10-10 - 2025-10-10
Філософський факультет
09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія,
09.00.05 Історія філософії
Д 26.001.29
2023-04-27 - 2026-04-27
ННІ міжнародних відносин
23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Д 26.001.32
2023-04-27 - 2026-04-27
ННІ " Інститут геології "
04.00.01 Загальна та регіональна геологія,
04.00.22 Геофізика (геологічні науки)
Д 26.001.34
2023-04-27 - 2026-04-27
ННІ журналістики
27.00.01 Теорія та історія комунікацій
Д 26.001.41
2023-04-27 - 2026-04-27
Філософський факультет
23.00.02 Політичні інститути та процеси
Д 26.001.43
2023-04-27 - 2026-04-27
Філософський факультет
09.00.11 Релігієзнавство
Д 26.001.46
2022-06-06 - 2025-06-06
ННІ права
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
Д 26.001.51
2022-10-10 - 2025-10-10
Факультет інформаційних технологій
05.13.06 Інформаційні технології
Д 26.001.53
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ публічного управління та державної служби
25.00.01 Теорія та історія державного управління,
25.00.02 Механізми державного управління
Д 26.001.54
2022-12-23 - 2025-12-23
ННІ права
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень,
12.00.02 Конституційне право; муніципальне право