Спеціальні вчені ради для захисту ступеня кандидата, доктора наук

Назва і період повноваженьФакультет/інститутСпеціальності
Д 26.001.53
2022-10-10 - 2025-10-10
ННІ публічного управління та державної служби
25.00.01 Теорія та історія державного управління,
25.00.02 Механізми державного управління
Д 26.001.54
2022-12-23 - 2025-12-23
ННІ права
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень,
12.00.02 Конституційне право; муніципальне право