Спеціальні вчені ради для захисту ступеня кандидата, доктора наук

Назва і період повноваженьФакультет/інститутСпеціальності
Д 26.001.18
2022-10-10 - 2025-10-10
Механіко-математичний факультет
01.01.06 Алгебра та теорія чисел,
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
Д 26.001.19
2022-06-06 - 2025-06-06
ННІ філології
10.02.01 Українська мова,
10.02.15 Загальне мовознавство
Д 26.001.20
2022-12-23 - 2025-12-23
Історичний факультет
07.00.01 Історія України,
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни,
07.00.02 Всесвітня історія
Д 26.001.22
2023-04-27 - 2026-04-27
Географічний факультет
11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія,
11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія
Д 26.001.23
2023-06-20 - 2026-06-20
Фізичний факультет
01.04.05 Оптика, лазерна фізика,
01.04.07 Фізика твердого тіла
Д 26.001.24
2022-10-10 - 2025-10-10
ННЦ 'Інститут біології та медицини'
03.00.04 Біохімія,
03.00.02 Біофізика,
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
Д 26.001.25
2022-10-10 - 2025-10-10
Хімічний факультет
02.00.03 Органічна хімія,
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Д 26.001.26
2022-10-10 - 2025-10-10
Факультет психології
19.00.05 Соціальна психологія, психологія соціальної роботи,
19.00.07 Педагогічна та вікова психологія,
19.00.01 Загальна психологія, історія психології