Здобувачі ступеня доктора / кандидата наук

Дата-час
 захисту
П.І.Б. здобувачаЗахист у СВРНазва дисертаційної роботиСпеціальність
05.07.24р.
   13:00
Кононенко Інна АнатоліївнаД 26.001.53Теоретико-методологічні засади екологічної культури в системі публічного управління
25.00.02 Механізми державного управління
24.06.24р.
   11:00
Сизонов Дмитро ЮрійовичД 26.001.19Медійна фразеологія в інформаційному просторі сучасної України: лінгвостилістичний та комунікативно-функціональний ресурс
10.02.01 Українська мова
21.06.24р.
   10:00
Макаренко Максим ВалерійовичД 26.001.53Трансформація публічного управління у сфері охорони здоров’я в умовах непрогнозованих епідеміологічних впливів: концептуальні засади та механізми реалізації
25.00.02 Механізми державного управління
18.06.24р.
   14:00
Полумисна Ольга ОлексіївнаД 26.001.34Проблема толерантності до людей з інвалідністю в медіа України
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
11.06.24р.
   14:15
Костюкевич Олександр МиколайовичД 26.001.31«Вплив перехідних процесів на формування адсорбційного відгуку сенсорних структур на основі наноматеріалів
01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків
15.05.24р.
   14:00
Юксель Гаяна ЗаїрівнаД 26.001.34Кримська інформаційно-медійна парадигма в контексті окупації півострова (лютий 2014 – лютий 2022 рр.): трансформація медійної сфери та інформаційна політика України
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
10.05.24р.
   14:00
Рекшинський Володимир ОрестовичД 26.001.46Форми та способи захисту соціальних прав військовослужбовців в Україні
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
08.05.24р.
   14:00
Трофименко Микола ВалерійовичД 26.001.29Публічна дипломатія в умовах глобалізації
23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
22.04.24р.
   11:00
Ковальков Олександр ЛеонідовичД 26.001.20Політика СРСР щодо Афганістану (1978 – 1991 рр.)
07.00.02 Всесвітня історія
29.03.24р.
   15:00
Захарченко Артем ПетровичД 26.001.34Конверговані впливи в системі медіакомунікацій: теорія, вимірювання та прогнозування
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
27.03.24р.
   10:00
Розпутна Марія ВасилівнаД 26.001.27"Філософські погляди Джона Дьюї в контексті діяльності Метафізичного клубу"
09.00.05 Історія філософії
19.03.24р.
   14:30
Коваленко Ольга АнатоліївнаД 26.001.24Вроджені та набуті форми поведінки у щурів з різною схильністю до формування алкогольної залежності
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
15.03.24р.
   14:00
Григорчук Мирослав ВасильовичД 26.001.54Теоретико-методологічні засади правового захисту прав суб’єктів господарювання
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.03.24р.
   16:00
Голомозий Віталій ВікторовичД 26.001.18Використання методу склеювання для дослідження стійкості неоднорідних ланцюгів Маркова
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
26.02.24р.
   14:00
Соколов Володимир МиколайовичД 26.001.46Доктрина соціальної безпеки державних службовців в Україні
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
22.02.24р.
   14:00
Остапенко Юлія ОлександрівнаД 26.001.46Проблеми правового регулювання реалізації трудових прав працівників за законодавством України
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
16.01.24р.
   14:00
Бур'янов Володимир ВікторовичД 26.001.25Розробка нових каталітичних систем для ефективного гетерогенного гідрування похідних хіноліну
02.00.03 Органічна хімія
23.11.23р.
   15:00
Ноздренко Дмитро МиколайовичД 26.001.24Механокінетика скорочення скелетних м’язів за експериментальних патологій та дії вуглецевих наночастинок
03.00.02 Біофізика
26.10.23р.
   16:00
Храбатин Ольга ВікторівнаД 26.001.46Колективний договір як гарантія забезпечення трудових прав працівників
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
18.10.23р.
   14:00
Омельченко Олексій МиколайовичД 26.001.24Функціональна МРТ оцінка нейронних мереж головного мозку людини за церебральних патологій
03.00.13 Фізіологія людини і тварин