Здобувачі ступеня доктора / кандидата наук

Дата-час
 захисту
П.І.Б. здобувачаЗахист у СВРНазва дисертаційної роботиСпеціальність
15.05.24р.
   14:00
Юксель Гаяна ЗаїрівнаД 26.001.34Кримська інформаційно-медійна парадигма в контексті окупації півострова (лютий 2014 - лютий 2022 рр.)
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
08.05.24р.
   14:00
Трофименко Микола ВалерійовичД 26.001.29Публічна дипломатія в умовах глобалізації
23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
22.04.24р.
   11:00
Ковальков Олександр ЛеонідовичД 26.001.20Політика СРСР щодо Афганістану (1978 – 1991 рр.)
07.00.02 Всесвітня історія
29.03.24р.
   15:00
Захарченко Артем ПетровичД 26.001.34Конверговані впливи в системі медіакомунікацій: теорія, вимірювання та прогнозування
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
27.03.24р.
   10:00
Розпутна Марія ВасилівнаД 26.001.27"Філософські погляди Джона Дьюї в контексті діяльності Метафізичного клубу"
09.00.05 Історія філософії
19.03.24р.
   14:30
Коваленко Ольга АнатоліївнаД 26.001.24Вроджені та набуті форми поведінки у щурів з різною схильністю до формування алкогольної залежності
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
15.03.24р.
   14:00
Григорчук Мирослав ВасильовичД 26.001.54Теоретико-методологічні засади правового захисту прав суб’єктів господарювання
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.03.24р.
   16:00
Голомозий Віталій ВікторовичД 26.001.18Використання методу склеювання для дослідження стійкості неоднорідних ланцюгів Маркова
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
26.02.24р.
   14:00
Соколов Володимир МиколайовичД 26.001.46Доктрина соціальної безпеки державних службовців в Україні
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
22.02.24р.
   14:00
Остапенко Юлія ОлександрівнаД 26.001.46Проблеми правового регулювання реалізації трудових прав працівників за законодавством України
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
16.01.24р.
   14:00
Бур'янов Володимир ВікторовичД 26.001.25Розробка нових каталітичних систем для ефективного гетерогенного гідрування похідних хіноліну
02.00.03 Органічна хімія
23.11.23р.
   15:00
Ноздренко Дмитро МиколайовичД 26.001.24Механокінетика скорочення скелетних м’язів за експериментальних патологій та дії вуглецевих наночастинок
03.00.02 Біофізика
26.10.23р.
   16:00
Храбатин Ольга ВікторівнаД 26.001.46Колективний договір як гарантія забезпечення трудових прав працівників
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
18.10.23р.
   14:00
Омельченко Олексій МиколайовичД 26.001.24Функціональна МРТ оцінка нейронних мереж головного мозку людини за церебральних патологій
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
29.09.23р.
   11:00
Іванова Вікторія МиколаївнаД 26.001.53Механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України
25.00.02 Механізми державного управління
26.06.23р.
   12:00
Вакуленко Максим ОлеговичД 26.001.19Сучасна українська термінологія: методологія, кодифікація, лексикографічна практика
10.02.01 Українська мова
20.06.23р.
   14:00
Перепелиця Сергій МиколайовичД 26.001.08Структура та динаміка впорядкування протийонів навколо подвійної спіралі ДНК
01.04.02 Теоретична фізика
03.00.02 Біофізика (фіз.-мат. науки)
12.05.23р.
   14:00
Сова Вікторія ВалеріївнаД 26.001.46Механізм правового регулювання створення та використання об’єктів інтелектуальної власності в трудових правовідносинах
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
17.02.23р.
   16:00
СТАДНІЧЕНКО Сергій ВолодимировичД 26.001.46Правове регулювання працевлаштування в Україні та країнах Європейського Союзу
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
17.02.23р.
   14:00
ГОНЧАР Руслан ВіталійовичД 26.001.46Правове регулювання розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
16.02.23р.
   16:00
ШАЛЬ Віта ВіталіївнаД 26.001.46Соціальні гарантії прокурорів в Україні
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
16.02.23р.
   14:00
ОМЕЛЬЯНЕНКО Євгенія ПетрівнаД 26.001.46Форми соціального захисту працівників органів прокуратури України
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
Рекшинський Володимир ОрестовичД 26.001.46Форми та способи захисту соціальних прав військовослужбовців в Україні
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
Макаренко Максим ВалерійовичТрансформація публічного управління у сфері охорони здоров’я в умовах непрогнозованих епідеміологічних впливів: концептуальні засади та механізми реалізації
25.00.02 Механізми державного управління
Полумисна Ольга ОлексіївнаД 26.001.34Проблема толерантності до людей з інвалідністю в медіа України
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
Сизонов Дмитро ЮрійовичД 26.001.19Медійна фразеологія в інформаційному просторі сучасної України: лінгвостилістичний та комунікативно-функціональний ресурс
10.02.01 Українська мова
Макаренко Максим ВалерійовичД 26.001.53Трансформація публічного управління у сфері охорони здоров’я в умовах непрогнозованих епідеміологічних впливів: концептуальні засади та механізми реалізації
25.00.02 Механізми державного управління