Шестакова Юлія Володимирівна       2741

Назва дисертаційної роботи: "Політико-правові засади парламентської етики в Україні"
Спеціальність:  
052 - Політологія
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44
Дата захисту:
08.01.2024р.  11:00
Захист дисертації відбувається за адресою:
Zoom https://knu-ua.zoom.us/j/82434924364?pwd=cVpWM3FIaVg5OVI5SzFWY0NFbEhLdz09 Ідентифікатор конференції: 824 3492 4364 Код доступу: 890108
Науковий керівник:
Григорович Лілія Степанівна
викладач кафедри парламентаризму      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат філософських наук      -
ННІ публічного управління та державної служби
Голова вченої ради:
Дудко Ірина Дмитрівна
професор кафедри парламентаризму      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор політичних наук      професор
ННІ публічного управління та державної служби
Рецензент:
Василевська Тетяна Едуардівна
професор кафедри публічної політики      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор державного управління наук      професор
ННІ публічного управління та державної служби
Рецензент:
Рейтерович Ігор Вячеславович
доцент кафедри парламентаризму      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат політичних наук      доцент
ННІ публічного управління та державної служби
Офіційний опонент:
Зеленько Галина Іванівна
завідувач відділу політичних інститутів і процесів      Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
доктор політичних наук      професор
Офіційний опонент:
Гапоненко Віра Анатоліївна
завідувач кафедри політичних технологій юридичного інституту      Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
доктор політичних наук      доцент
Відеозапис захисту: