Острікова Тетяна Георгіївна       3310

Назва дисертаційної роботи: "Правове регулювання інституту авторизованого економічного оператора за законодавством України та Європейського Союзу"
Спеціальність:  
081 - Право
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44
Дата захисту:
12.02.2024р.  10:00
Захист дисертації відбувається за адресою:
Zoom https://knu-ua.zoom.us/j/87920203333?pwd=MGFYZFV2bU10NWNtWXk4QURRK3Bydz09 Ідентифікатор конференції: 879 2020 3333 Код доступу: 572663
Науковий керівник:
Гетманцев Данило Олександрович
професор кафедри фінансового права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      -
ННІ права
Голова вченої ради:
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
завідувач кафедри фінансового права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      професор
ННІ права
Рецензент:
Якимчук Наталія Яківна
професор кафедри фінансового права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      професор
ННІ права
Рецензент:
Берлач Анатолій Іванович
завідувач кафедри службового та медичного права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      професор
ННІ права
Офіційний опонент:
Кучерявенко Микола Петрович
академік НАПрН України, перший проректор      Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
доктор юридичних наук      професор
Офіційний опонент:
Кормич Борис Анатолійович
завідувач кафедри морського та митного права      Національний університет "Одеська юридична академія"
доктор юридичних наук      професор
Відеозапис захисту: