Коваленко Ян Ігорович       3871

Назва дисертаційної роботи: "Захист прав на доменні імена"
Спеціальність:  
081 - Право
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44
Дата захисту:
01.04.2024р.  14:00
Захист дисертації відбувається за адресою:
Науковий керівник:
Орлюк Олена Павлівна
професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      професор
ННІ права
Голова вченої ради:
Кодинець Анатолій Олександрович
завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      професор
ННІ права
Рецензент:
Заярний Олег Анатолійович
професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      професор
ННІ права
Рецензент:
Кривошеїна Інга Валеріївна
доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат юридичних наук      доцент
ННІ права
Офіційний опонент:
Дорошенко Олександр Федорович
директор      Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
кандидат юридичних наук      -
Офіційний опонент:
Еннан Руслан Євгенович
доцент кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції      Національний університет "Одеська юридична академія"
кандидат юридичних наук      доцент
Відеозапис захисту: