Корчак Ірина Миколаївна       4718

Назва дисертаційної роботи: "Конфлікт у сфері публічного управління: концептуалізація та механізми розв'язання"
Спеціальність:  
281 - Публічне управління та адміністрування
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44
Дата захисту:
Захист дисертації відбувається за адресою:
Науковий керівник:
Афонін Едуард Андрійович
професор кафедри публічної політики      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор соціологічних наук      професор
ННІ публічного управління та державної служби
Голова вченої ради:
Бобровник Світлана Василівна
завідувач кафедри теорії та історії права та держави      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук      професор
ННІ права
Рецензент:
Даниленко Лідія Іванівна
професор кафедри парламентаризму      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор педагогічних наук      професор
ННІ публічного управління та державної служби
Рецензент:
Гринчук Наталія Михайлівна
доцент кафедри регіональної політики      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат економічних наук      доцент
ННІ публічного управління та державної служби
Офіційний опонент:
Покатаєв Павло Сергійович
перший проректор      Класичний приватний університет
доктор державного управління наук      професор
Офіційний опонент:
Олешко Олексій Миколайович
старший викладач кафедри публічного управління та державної служби      Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
кандидат державного управління наук      -
Відеозапис захисту: