Андрієвський Олег Григорович       4729

Назва дисертаційної роботи: "Механізм регулювання зайнятості населення на регуональному рівні в умовах євроінтеграції"
Спеціальність:  
281 - Публічне управління та адміністрування
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44
Дата захисту:
Захист дисертації відбувається за адресою:
Науковий керівник:
Заворітня Галина Петрівна
доцент кафедри глобальної та національної безпеки      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат політичних наук      -
ННІ публічного управління та державної служби
Голова вченої ради:
Колтун Вікторія Семенівна
завідувач кафедри регіональної політики      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор державного управління наук      професор
ННІ публічного управління та державної служби
Рецензент:
Клименко Наталія Григорівна
професор кафедри глобальної та національної безпеки      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор державного управління наук      доцент
ННІ публічного управління та державної служби
Рецензент:
Герасименко Оксана Олександрівна
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат економічних наук      доцент
Економічний факультет
Офіційний опонент:
Колот Анатолій Михайлович
професор кафедри соціоекономіки та управління персоналом, проректор з науково-педагогічної роботи      Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
доктор економічних наук      професор
Офіційний опонент:
Гбур Зоряна Володимирівна
професор кафедри управління охорони здоров’я та публічного адміністрування      Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика
доктор державного управління наук      професор
Відеозапис захисту: