Кирпичник Руслан Ігорович       5789

Назва дисертаційної роботи: "Основні чинники формування політичної культури Скандинавських країн другої половини XX – початку XXI століть"
Спеціальність:  
052 - Політологія
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 19.05.2023)
Дата захисту:
Захист дисертації відбувається за адресою:
Науковий керівник:
Кирилюк Федір Михайлович
професор кафедри політології      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор філософських наук      професор
Філософський факультет
Голова вченої ради:
Хилько Микола Іванович
професор кафедри політології      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор філософських наук      професор
Філософський факультет
Рецензент:
Товмаш Дмитро Анатолійович
доцент кафедри філософії гуманітарних наук      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат філософських наук      доцент
Філософський факультет
Офіційний опонент:
Примуш Микола Васильович
професор кафедри політології та державного управління      Донецький національний університет імені Василя Стуса
доктор політичних наук      професор
Офіційний опонент:
Шайгородський Юрій Жанович
заступник директора з наукової роботи      Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
доктор політичних наук      професор
Офіційний опонент:
Свідерська Ольга Іванівна
доцент кафедри теоретичної та практичної психології      Національний університет «Львівська політехніка»
кандидат політичних наук      -
Відеозапис захисту: