Андріашвілі Владислав Альбертович       6194

Назва дисертаційної роботи: "Хемо- та стереоселективний синтез сульфонамідів"
Спеціальність:  
102 - Хімія
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 19.05.2023)
Дата захисту:
05.09.2024р.  12:00
Захист дисертації відбувається за адресою:
Науковий керівник:
Толмачов Андрій Олексійович
директор Науково-виробничого хіміко-біологічного центру      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор хімічних наук      професор
Голова вченої ради:
Пивоваренко Василь Георгійович
професор кафедри органічної хімії хімічного факультету      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
доктор хімічних наук      професор
Хімічний факультет
Рецензент:
Добриднєв Олексій Володимирович
доцент кафедри органічної хімії      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат хімічних наук      доцент
Хімічний факультет
Рецензент:
Мілохов Демид Сергійович
доцент кафедри органічної хімії      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат хімічних наук      -
Хімічний факультет
Офіційний опонент:
Ягупольський Юрій Львович
завідувач відділу № 8 хімії фтороорганічних сполук      Інститут органічної хімії НАН України
доктор хімічних наук      професор
Офіційний опонент:
Головченко Олександр Володимирович
старший науковий співробітник      Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України
кандидат хімічних наук      -
Відеозапис захисту: