1. Затвердити Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, що додається.

2. Установити, що спеціалізовані вчені ради, утворені відповідно до затвердженого цим наказом Положення, присуджують наукові ступені кандидата, доктора наук особам, підготовка яких на здобуття наукових ступенів кандидата, доктора наук розпочата до 1 вересня 2016 року, відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України від 01 липня 2014 року «Про вищу освіту».

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908.

4. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) внести відповідні відмітки у справи архіву.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

Міністр          С. Шкарлет

 

← До списку новин