Відповідно до рішення Вченої ради Університету, протокол №3 від 07.11.2022 р. надруковані дипломи докторів філософії:

1. Вілковій Дар’ї Сергіївні;

2. Задорожньому Олександру Олександровичу;

3. Лихогляд Віталіні Петрівні;

4. Медведській Вікторії Юріївні;

5. Фостіковій Валерії Валеріївні;

6. Шароян Фато Асойовичу.

Наказ № 506-34 від 07.11.2022 р.

 

Відповідно до рішення Вченої ради Університету №1 від 05.09.2022 р. надруковані дипломи докторів філософії:

1. Алєксандрову Максиму Андрійовичу;

2. Грисюку Володимиру Петровичу;

3. Зражевській Анастасії Сергіївні;

4. Іванізі Оксані Іванівні;

5. Кузів Юлії Іванівні;

6. Лозицькому Олегу Всеволодовичу;

7. Прилипко Дарині Сергіївні;

8. Прусу Андрію Анатолійовичу.

9. Хохловій Людмилі Костянтинівні;

10. Ямпольському Андрію Леонідовичу. 

Наказ № 297-34 від 05.09.2022 р.

 

Відповідно до рішення Вченої ради №18 від 27.06.2022 р. Університету надруковані дипломи докторів філософії:

1. Беспальку Андрію Олександровичу;

2. Грицеву Олегу Анатолійовичу;

3. Дрозду Артему Олександровичу;

4. Зозулі Діані Володимирівні;

5. Колеснікову Олегу Миколайовичу;

6. Конєву Сергію Олександровичу;

7. Лісніченку Андрію Сергійовичу;

8. Макграту Чарльзу Вілльяму (громадянин США);

9. Міфтахову Богдану Германовичу;

10. Поліщуку Олександру Миколайовичу;

11. Поліщуку Роману Миколайовичу;

12. Поповій Олені Володимирівні;

13. Путкарадзе Касі (громадянин Грузії);

14. Синявському Петру Миколайовичу;

15. Сюну Юйсяну (громадянин КНР);

16. Ткачук Наталії Володимирівні;

17. Черкасову Денису Олеговичу;

18. Чернишовій Валерії Юріївні;

19. Чубінідзе Олександрі Олександрівні;

20. Шапран Юлії Володимирівні;

21. Яблуновській Катерині Миколаївні.

22. Таракан Юлії Ігорівні;

23. Андрєєгковій Олександрі Євгенівні;

24. Дерев'янку Артему Івановичу.

Наказ № 196-34 від 27.06.2022 р.

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОИ України від 07.04.2022 р. №320 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2021 року №89», на виконання рішення Вченої ради Університету від 16 травня 2022 року протокол № 16 затверджені дипломи доктора філософії:

Сухенко Олені Антонівні, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, серія та номер ДР № 004068;

Вернюку Назарію Віталійовичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 004127;

Авваду Мохамаду (громадянин Канади), з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, серія та номер ДР № 004128;

Солов'яну Володимиру Сергійовичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, серія та номер ДР № 004129;

Вербицькому Володимиру Володимировичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 031 Релігієзнавство, серія та номер ДР№ 004130;

Одинець Анні Валеріївні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, серія та номер ДР № 004131;

Федченко Євгенії Едуардівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 004132;

Паловскі Юлії Олексіївні, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 004161;

Бончук Наталії Володимирівні, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 004162;

Москотіній Руслані Юріївні, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 054 Соціологія, серія та номер ДР № 004163;

Астапцевій Христині Андріївні, з галузі знань 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика, серія та номер ДР № 004183;

Комарницькій Марії Василівні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 004213;

Кривенку Дмитру Євгенійовичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 004214;

Семененку Богдану Володимировичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 004215;

Стратюку Андрію Олександровичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 004216;

Фоміній Галині Юріївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 004217;

Ковальчук Ірині Василівні, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 Географія, серія та номер ДР № 004279;

Паренюку Віктору Анатолійовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 Географія, серія та номер ДР № 004280;

Циганку Євгену Юрійовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 Географія, серія та номер ДР № 004281;

Корніенко Вікторії Олександрівні, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю, серія та номер ДР № 004282;

Адамовському Михайлу Івановичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 004283;

Корній Анастасы Андріївні, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 004284;

Кловак Вікторії Олегівні, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 004285;

Олійнику Артему Олександровичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, серія та номер ДР № 004286;

Курятнікову Євгенію Ігоровичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, серія та номер ДР № 004287;

Данику Антону Юрійовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали, серія та номер ДР № 004288;

Артемчуку Петру Юрійовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали, серія та номер ДР № 004289;

Ковальчуку Андрію Івановичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 Географія, серія та номер ДР № 004290;

Логвіненку Станіславу Станіславовичу, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 112 Статистика, серія та номер ДР № 004304;

Крамову Артему Андрійовичу, з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія, серія та номер ДР № 004309;

Танасійчуку Ярославу Володимировичу, з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, серія та номер ДР № 004331;

- Гомоляко Ользі Віталіївні, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004452;

- Павлову Миколі Миколайовичу, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004453;

- Омельчук Ользі Іванівні, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004454;

- Брендак Аліні Іванівні, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004455;

- Пророчуку Миколі Васильовичу, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004456;

Плющ Діані Станіславівні, з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини, серія та номер ДР № 004478

Наказ № 135-34 від 16.05.2022 р.

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 01.02.2022 р. №89 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України», на виконання рішення Вченої ради Університету від 07 лютого 2022 року протокол № 13 затверджені дипломи доктора філософії:

Музаннар Лоліті Мохамадівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003459;

Сайку Михайлу Анатолійовичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003460;

Гуменному Сергію Любомировичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 003461;

Чечуліній Ірині Олексіївні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 003462;

Лисак Мирославі Миронівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003463;

Мільо Андріанні Василівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003464;

Поповій Ользі Олександрівні, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 054 Соціологія, серія та номер ДР №00352;

Денісієвській Анні Євгенівні, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 003522;

Тельчарову Олександру Олександровичу, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 003523;

Рудику Андрію Олексійовичу, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, ДР № 003524;

Кудрі Оксані Геннадіївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР 003648;

Сарпацькому Максиму Андрійовичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003649;

Лубяній Катерині Андріївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003650;

Недошовенку Андрію Олексійовичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003651;

Плескач Марії Василівні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003652;

Стешенко Олександрі Сергіївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003653;

Матату Андрію Володимировичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003654;

Митник Олені Віталіївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003655;

Коваль Юлії Анатоліївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003656;

Удовиченко Ірині Вячеславівні, з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 003732;

Мурадовій Альоні Сергіївні, з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 003733;

Хрипунову Максиму Геннадійовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали, серія та номер ДР № 003754;

Омельяну Тарасу Валерійовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 003755;

Плічко Людмилі Володимирівні, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю, серія та номер ДР № 003756;

Кравчуку Петру Олександровичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали, серія та номер ДР № 003757;

Терещенку Ярославу Васильовичу, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика, серія та номер ДР № 003774;

Луньо Наталії Богданівні, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, серія та номер ДР № 003775;

Гопкало Ользі Михайлівні, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 112 Статистика, серія та номер ДР № 003776;

Панасенку Євгенію Олександровичу, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004019;

Пилипенку Ярославу Володимировичу, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004020;

Хреновій-Шимкіній Ріпсіме Миколаївні, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004021;

Ковалівській Світлані Валеріївні, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004022;

Семеновій Тетяні Миколаївні, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004023;

Лелюку Роману Валерійовичу, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 004024;

Шихелілі Джавіду Сафаїлу огли (громадянину Азербайджанської Республіки), з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, серія та номер ДР № 004045;

Мудрак Наталії Олександрівні, з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини, серія та номер ДР № 004046.

Наказ № 42-34 від 07.02.2022 р.

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 30.11.2021 р. №1290 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року №1017», на виконання рішення Вченої ради Університету від 06 грудня 2021 року протокол № 8 затверджені дипломи доктора філософії:

-      Довбищенку Федору Володимировичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003048;

-       Гуменній Крістіні Олександрівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003049;

-       Плясун Ользі Миколаївні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003050;

-       Цилюрик Тетяні Вячеславівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003051;

-    Реві Наталії Олегівні, з галузі знань 03 1 уманітарні науки за спеціальною 033 Філософія, серія та номер ДР № 003052;

-      Шестаковій Ользі Валентинівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 003053;

-      Буровській Ірині Олександрівні, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 003084;

-      Чанчикову Іллі Костянтиновичу, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 003085;

-      Петренко Світлані Іванівні, з галузі знань 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика, серія та номер ДР № 003105;

-      Ткаченку Антону Сергійовичу, з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, серія та номер ДР № 003 1 1 7;

-      Тихоновичу Олексію Юрійовичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003133;

-      Іванцовій Зої Анатоліївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003134;

-      Іващенко Дар’ї Євгенівні, з галузі знань 29 Міжнародні відносини, за спеціальністю 293 «Міжнародне право», серія та номер ДР № 003135;

-      Максименко Наталі Валентинівні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003136;

-      Семенцю Роману Юрійовичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 І Іраво, серія та номер ДР № 003137;

-      Портнову Ігорю Андрійовичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003138;

-      Сусак Марині Сергіївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003139;

-      Тертичній Анастасії Андріївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 003140;

-      Лубяній Катерині Андріївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 1 Іраво, серія та номер ДР № 003141;

Наказ № 728-34 від 06.12.2021 р.

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 27.09.2021 р. №1017 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2021 року №735», на виконання рішення Вченої ради Університету від 11 жовтня 2021 року протокол №4 затверджені дипломи доктора філософії:

Кошелєву Артему Олександровичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР №002492;

- Шевченку Володимиру Володимировичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР №002493;

Валентировій Катерині Миколаївні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 002494;

Гончаренко Дарині Олександрівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 002495;

Кір’якову Олександру Євгеновичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 002496;

Кругляку Дмитру Михайловичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 002497;

Веклич Олесі Анатоліївні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 002498;

Пригодій Оксані Сергіївні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 002499;

Ларіну Дмитру Ігоровичу, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 002538;

- Сабадаху Андріану Броніславовичу, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 002539;

Камшеко Катерині Ігорівні, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 002540;

Панчуку Роману Михайловичу, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 002541;

Яцик Тетяні Валеріївні, з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, серія та номер ДР № 002584;

Аліменку Олександру Юрійовичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 002615;

Роллер Вікторії Миколаївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 002616;

Стецюку Сергію Петровичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 002617;

Королю Денису Артуровичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 002618;

Денисюк Марії Олексіївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 002619;

Король Олександрі Дмитрівні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 002620;

Бабенко Олександру Володимировичу, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 002621;

Козаку Олексію Олександровичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, серія та номер, ДР № 002714;

Яйлимовій Ганні Олексіївні, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика, серія та номер ДР № 002728;

Петровій Ірині Леонідівні, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, серія та номер ДР № 002729;

Ларіну Владиславу Олеговичу, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика, серія та номер ДР № 002730;

Красовській Катерині Костянтинівні, з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз, серія та номер ДР № 002737;

Громадецькому Олександру Миколайовичу, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 002953;

Кірєєву Денису Борисовичу, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, серія та номер ДР № 002954;

Могильницькій Катерині Олегівні, з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, серія та номер ДР № 002983;

Гальоні Олександру Яковичу, з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, серія та номер, ДР № 002984.

Наказ № 534-34 від 11.10.2021 р

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 29.06.2021 р. №735 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року №420», на виконання рішення Вченої ради Університету від 06 вересня 2021 року протокол № 2 затверджені дипломи доктора філософії:

Деркачу Олександру Анатолійовичу, з галузі знань 01 Освіта /педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, серія та номер ДР № 001679;

Самчуку Тарасу Володимировичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 001764;

Демещуку Анатолію Вікторовичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 001765;

Бабенко Анастасії Олександрівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія, серія та номер ДР № 001766;

Ковтонюк Наталії Петрівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, серія та номер ДР № 001767;

Яковенко Яніні Василівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія, серія та номер ДР № 001768;

Росовецькому Станіславу Станіславовичу, з галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія, серія та номер ДР № 001769;

Хайдар Даріні Мохамедівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія, серія та номер ДР № 001770;

Нечай Наталії Вадимівні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія, ДР № 001771;

Крамар Наталії Анатоліївні, з галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія, серія та номер ДР № 001772;

Вакуленко Юлії Віталіївні, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001825;

Ощипку Івану Федоровичу, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 001826;

Пахолю Борису Євгеновичу, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001827;

Борщенко Тетяні Ігорівні, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, серія та номер ДР № 001828;

Козловій Анні Георгіївні, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001829;

Молотокас Антоніні Андріївні, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001830;

Затонацькому Дмитру Артемовичу, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, серія та номер ДР № 001831;

Пилипченку Олегу Олександровичу, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, серія та номер ДР № 001832;

Гарькавому Євгенію Миколайовичу, з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 001833;

Коробко Вероніці Ігорівні, з галузі 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика, серія та номер ДР № 001870;

Ткаченко Марії Олегівні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001943;

- Панченко Ірині Сергіївні, з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер  ДР № 001944;

Мадзігон Наталії Вікторівні, з галузі знань 29 Міжнародні відносини,  за спеціальністю 293 «Міжнародне право», серія та номер ДР № 001945;

Письменній Юлії Миколаївні, з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 002068;

Гахрамановій Малахат Джаміль кизи (громадянка Азербайджану), з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 002069;

Цвид Надії Вікторівні, з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 002070;

- Нікітіній Наталії Сергіївні,  з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 002071;

- Стогнію Євгенію Миколайовичу, з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 002072;

- Акуленко Ірині Вікторівні, з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 002073;

- Куценко Оксані Василівні, з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 002074;

Даньку Олександру Володимировичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали, серія та номер ДР № 002085;

Чернову Анатолію Петровичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю, серія та номер ДР № 002086;

Гайдар Вікторії Олександрівні, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», серія та номер ДР № 002087;

- Коливошко Євгенію Валерійовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, серія та номер ДР № 002088;

- Борисенко Миколі Миколайовичу, з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія, серія та номер ДР № 002089;

Виноградову Олександру Сергійовичу, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 002090;

Тимошенку Андрію Анатолійовичу, з галузі знань 11 Математика та статистика  за спеціальністю 113 Прикладна математика, серія та номер ДР № 002108;

- Сапону Миколі Миколайовичу, з галузі знань 11 Математика та статистика  за спеціальністю 113 Прикладна математика, серія та номер ДР № 002109;

Хохлюк Олександрі Олександрівні, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю спеціальність 111 Математика, серія та номер ДР № 002110;

Кравченко Анні Олександрівні, з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю спеціальність 111 Математика, серія та номер ДР № 002111;

Слиньку Максиму Сергійовичу, з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія, серія та номер ДР № 00212;

- Ковалю Мирославу Олександровичу, з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, серія та номер ДР № 002126;

Верьовкіну Глібу Костянтиновичу, з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 «Системний аналіз», серія та номер ДР № 002127;

Демченко Людмилі Дмитрівні, з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», серія та номер ДР № 002389.

Наказ № 357-34 від 06.09.2021 р

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 15.04.2021 р. №420 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», на виконання рішення Вченої ради Університету від 17 травня 2021 року протокол №15 затверджені дипломи доктора філософії:

Люльці Віталію Анатолійовичу, в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР №001308;

Щербині Наталії Сергіївні, в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, серія та номер ДР № 001309;

Лігус Марії Валентинівні, в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, серія та номер ДР № 001310;

Мельнику Володимиру Володимировичу, в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, серія та номер ДР № 001311;

Безверхій Катерині Сергіївні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001338;

Дарвішову Наріману Рафіку огли, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001339;

Метельській Наталії Йосипівні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001340 ;

Калениченко Катерині Максимівні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001342;

Слободяник Олені Георгіївні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 001343;

Колодич  Дар’ї  Михайлівнів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001344;

Піменову Сергію Анатолійовичу, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051Економіка, серія та номер ДР № 001345;

Сахаруку Богдану Сергійовичув галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051Економіка, серія та номер ДР № 001346;

Ярмоленко Юлії Артурівні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051Економіка, серія та номер, ДР № 001347;

Литвину Сергію Віталійовичу, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 001349;

Шульзі Таїсії Валеріївні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 001350;

Перепелиці Наталії Олегівні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 001351;

Бідун Анні Віталіївні, в галузі знань 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика, серія та номер ДР № 001375;

Хворостині Ользі Вікторівні, в галузі знань 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика, серія та номер ДР № 001376;

Цюкало Людмилі Вікторівні, в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, серія та номер ДР № 001379;

Ювженко Наталії Миколаївні, в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, серія та номер ДР № 001380;

Ященко Тетяні Василівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001409;

Гусєву Олексію Юрійовичу, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001410;

Клинчук Вікторії Іванівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001411;

Рафальській Олені Володимирівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001412;

Басалаєвій Аллі Валентинівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001413;

Медвідчук Ганні Василівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001414;

Олійник Софії Дмитрівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001415;

Пунтусу Денису Андрійовичу, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001416;

Юзько Тетяні Миколаївні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001417;

Чорноусу Андрію Геннадійовичу, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001418;

Литвиненку Євгену Юрійовичу, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001419;

Чернявській Богдані Вадимівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001420;

Філоретовій  Марії  Вікторівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001421;

Юрченко Альоні Вікторівні, в галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 001463;

Дмитрику Віктору Васильовичу, в галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія, серія та номер ДР № 001464;

Діденко Віталії Іванівні, в галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія,, серія та номер ДР № 001465;

– Чумаку Григорію Леонідовичу, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали, серія та номер ДР № 001468;

– Дяченку Максиму Сергійовичу, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 001469;

–Місюрі Андрію Івановичу, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, серія та номер ДР № 001470;

–Васильєвій Антоніні Олександрівні, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, серія та номер ДР № 001471;

- Черновій Оксані Олександрівні, в галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 112 Статистика, серія та номер ДР № 001479;

- Остосу Олександру Хосейовичу, в галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика, серія та номер ДР № 001480;

- Троценку Ярославу Павловичу, в галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика, серія та номер ДР № 001481;

- Собчуку Андрію Валентиновичу, в галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, серія та номер ДР № 001493;

- Бутенко Надії  Віталіївні, в галузі знань 23 Соціальна робота за спеціальністю 231 Соціальна робота, серія та номер ДР № 001616;

- Федоренко Олександрі Сергіївні, в галузі знань 23 Соціальна робота за спеціальністю 231 Соціальна робота, серія та номер ДР № 001617;

- Матчук Яні Юріївні, в галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, серія та номер ДР № 001341;

- Копійці Марії Валеріївні, в галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, серія та номер ДР № 001348;

- Дев’яткіній Марії Сергіївні, в галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 293 Міжнародне право, серія та номер ДР № 001422;

- Кортуковій Тамарі Олександрівні, в галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 293 Міжнародне право, серія та номер ДР № 001423.

Наказ № 185-34 від 17.05.2021 р

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 09.02.2021 р. №157 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 09 лютого 2021 року та внесення змін до наказів МОН України від 2 липня 2020 року №886, від 26 листопада 2020 року №1471», на виконання рішення Вченої ради Університету від 16 лютого 2021 року протокол №10 затверджені дипломи доктора філософії:

Данилюку Івану Васильовичу, в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, серія та номер ДР № 000922;

- Запорожець Вікторії Анатоліїні, в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 031 Релігієзнавство, серія та номер ДР № 000923;

- Войчук Аліні Юріївні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія, серія та номер ДР № 000957;

- Предко Вікторії Володимирівні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, серія та номер ДР № 000958;

- Ріхтер Катерині Володимирівні, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, серія та номер ДР № 000959;

- Кудрявцю Євгену Володимировичу, в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, серія та номер ДР № 000960;

- Дацьковій Дарині Віталіївні, в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент, серія та номер ДР № 000998;

- Житник Юлії Валеріївні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001042;

- Головацькій Анні Костянтинівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001043;

- Левченко Анастасії Олегівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001044;

- Костенку Сергію Костянтиновичу, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001045;

- Резнічук Марині Сергіївні, в галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 293 Міжнародне право, серія та номер ДР № 001046;

- Кравченко Крістіні Станіславівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер, ДР № 001047;

- Габрелян Гоар Валеріївні, в галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 293 Міжнародне право, серія та номер ДР № 001048;

- Івасюк Христині Сергіївні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001049;

- Іванову Михайлу Сергійовичу, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001050;

- Ковальчук Анастасії Маратівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001051;

- Мильцевій Вероніці Сергіївні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001052;

- Кравчук Дарині Василівні, в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, серія та номер ДР № 001053;

- Лівіцькій Оксані Володимирівні, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 001120;

- Благуну Олександру Петровичу, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 001121;

- Олишевець Ірині Петрівні, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 001122;

- Плюті Наталії Іванівні, в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, серія та номер ДР № 001123;

- Баллаку Емаду (громадянин США), в галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини, серія та номер ДР № 001264.

Наказ № 84-32 від 16.02.2021 р.

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти від 26 листопада 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року №886, від 24 вересня 2020 року №1188», на виконання рішення Вченої ради Університету від 07 грудня 2020 року протокол №6 затверджені дипломи доктора філософії (№635-34 від 07.12.2020 р.)

 Білоцерковець Назар Вікторович, 081 «Право», ДР № 000754

Вільгушинський Володимир Михайлович, 081 «Право», ДР № 000755

Пащенко Марія Олександрівна, 081 «Право», ДР № 000756

Ремінська Юлія Юріївна, 081 «Право», ДР № 000757

Денисенко Григорій Вячеславович, 081 «Право», ДР № 000758

Рибак Микола Сергійович, 081 «Право», ДР № 000759

Золотарьова Оксана Юріївна, 091 «Біологія», ДР № 000781

Вовк Андрій Антонович, 091 «Біологія», ДР № 000782

Гергелюк Тетяна Сергіївна, 091 «Біологія», ДР № 000783

Калмикова Олеся Олександрівна, 091 «Біологія», ДР № 000784

Долинська Олеся Олегівна, 103 «Науки про Землю», ДР № 000785

Наказ № 635-34 від 07.12.2020 р

 

У зв’язку із набранням чинності  Наказу МОН України від 24.09.2020 № 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України», на виконання рішення Вченої ради Університету від 12 жовтня 2020 року протокол № 2, затверджені димломи доктора філософії (№487-34 від 19.10.2020 р.):

1. Хмельовій Ілоні Євгеніївні в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 - Міжнародне право, серія та номер ДР № 000612;

2. Бабич Надії Олександрівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000613;

3. Білик Оксані Анатоліївні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000614;

4. Шевчишин Оксані Ігорівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000615;

5. Бурці Альоні Валентинівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000616;

6. Джурі Христині Юріївні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000617;

7. Ткачук Анжеліці Олегівні в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 - Право, серія та номер ДР № 000618;

Наказ №487-34 від 19.10.2020 р.

 

У зв’язку із набранням чинності Наказу МОН України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 26 лютого 2020 року», на виконання рішення Вченої ради Університету від 19 травня 2020 року протокол №9, затверджений диплом доктора філософії (№195-34 від 05.06.2020 р.)

Гребоножку Євгену Петровичу в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» .

Наказ №195-34 від 05.06.2020 р.

 

← Повернення до списку оголошень