Ухвалили: видати дипломи доктора наук і кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

23.12.2022 № 1166

Рішення спеціалізованих вчених рад
про присудження наукового ступеня кандидата наук
з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

Д 26.001.42

Соболь Василь Володимирович, 04.00.22 «Геофізика»

Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України

06.06.2022 № 530

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

Д 26.001.42

Михалевич Ігор Любомирович, 04.00.22 «Геофізика»

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України

07.04.2022 № 320

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет Імені Тараса Шевченка Д 26.001.14

Фіщук Оксана Сергіївна, 03.00.05 «Ботаніка»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.32

Курило Марія Михайлівна, 04.00.19 «Економічна геологія»

Д 26.001.42

Бондар Ксенія Михайлівна, 04.00.22 «Геофізика»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет Імені Тараса Шевченка Д 26.001.07

Пугач Сергій Олександрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Сорокіна Людмила Юріївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України

07.04.2022 № 320

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки за науковими спеціальностями (за списком)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.23

Смалюк Андрій Павлович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.24

Котляр Ірина Петрівна, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.32

Бала Володимир Володимирович, 04.00.19 «Економічна геологія»

Сидорчук Віталій Сергійович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.01

Брайлян Єгор Сергійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет Імені Тараса Шевченка Д 26.001.19

Швець Христина Михайлівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.26

Лапшова Наталя Сергіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Бондаренко Олег Валерійович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Д 26.001.29

Братунь Катерина Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

01.02.2022 № 89

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

ХІМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Лисенко Андрій Борисович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.38

Юхименко Лілія Іванівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.42

Шабатура Олександр Вікторович, 04.00.22 «Геофізика»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.15

Крижановська Ольга Олександрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Д 26.001.19

Бук Соломія Несторівна, 10.02.01 «Українська мова»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Кузишин Андрій Васильович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.46

Вареник Олександр Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Кайло Іван Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Семенова Яніна-Марія Олексіївна, 03.00.09 «Імунологія»

Д 26.001.38

Рижко Ірина Миколаївна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.51

Федорієнко Віталій Анатолійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.15

Бойко Світлана Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Назарук Ірина Василівна , 10.01.01 «Українська література»

Хитра Наталія Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

30.11.2021 № 1290

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

            Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.18

            Гаталевич Андрій Іванович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

  Д 26.001.37

            Шкляр Сергій Володимирович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

  Д 26.001.03

            Теребіленко Катерина Володимирівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

  Д 26.001.01

            Жданович Олеся Петрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.15

            Наумовська Олеся Владиславівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Д 26.001.46

            Денега Олег Петрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

            Журавель Валерій Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

            Зеленський Віталій Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

  Д 26.001.26

            Купрєєва Ольга Іллівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.08

            Гончаренко Надія Анатоліївна, 03.00.02 «Біофізика»

            Мотолига Олександр Володимирович, 03.00.02 «Біофізика»

            Павлинюк Олег Романович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

  Д 26.001.09

            Насіров Еміл Мехдієвич, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

  Д 26.001.18

            Скочко Володимир Михайлович, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і

            дискретна математика»

  Д 26.001.03

            Яковенко Олексій Михайлович, 02.00.04 «Фізична хімія»

  Д 26.001.42

            Гадяцька Катерина Павлівна, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

  Д 26.001.09

            Чистякова Інна Сергіївна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

            Шевченко Руслан Сергійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

  Д 26.001.01

            Кукоба Лєна Іванівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.02

            Адамі Карло (громадянин Італійської Республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

  Д 26.001.11

            Бойко Ірина Анатоліївна, 10.02.05 «Романські мови»

  Д 26.001.15

            Гарасим Леся Орестівна, 10.01.07 «Фольклористика»

            Го Юаньпен (громадянин Республіки Китай), 10.01.01 «Українська література»

            Степчук Юлія Петрівна, 10.01.01 «Українська література»

  Д 26.001.19

            Давиденко Наталія Вікторівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

  Д 26.001.39

            Климець Мар’яна Юріївна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»

  Д 26.001.04

            Доротюк Ольга Геннадіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія

            політичних і правових учень»

  Д 26.001.06

            Коцюруба Анна Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

            міжнародне приватне право»

  Д 26.001.10

            Гладштейн Анна Леонідівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

            Жорницький Владислав Михайлович, 12.00.11 «Міжнародне право»

  Д 26.001.30

            Костюченко Тетяна Сергіївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

            Яворська Євгенія Феліксівна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

Д 26.001.41

            Носовець Вікторія Олексіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

27.09.2021 № 1017

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  ХІМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.03

            Павленко Вадим Олександрович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

            Середюк Максим Леонідович, 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.04 «Фізична хімія»

  Д 26.001.25

            Студзинський Сергій Леонідович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.51

            Глухов Сергій Іванович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

            Єгорченков Олексій Володимирович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

            Мулеса Оксана Юріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.02

            Чужиков Андрій Вікторович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

  Д 26.001.13

            Нестеренко Олена Петрівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.11

            Афанасьєва Ольга Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»

  Д 26.001.15

            Алієва Заміна Керім кизи, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

  ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.07

            Круглов Іван Станіславович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне

            використання природних ресурсів»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.46

            Кузьменко Володимир Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.29

            Макар Віталій Юрійович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

  Д 26.001.41

            Філатов Борис Альбертович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

27.09.2021 № 1017

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.08

            Гетало Андрій Миколайович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

  Д 26.001.18

            Десятерик Олександра Олександрівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

  Д 26.001.23

            Гринь Дмитро Валерійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

            Колодка Роман Степанович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

            Остапенко Роман Володимирович, 01.04.13 «Фізика металів»

  Д 26.001.31

            Богданов Роман Вікторович, 01.04.08 «Фізика плазми»

  ХІМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.25

            Митюк Андрій Петрович, 02.00.03 «Органічна хімія»

            Шемеген Руслана Володимирівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

  БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.14

            Майстренко Марія Ігорівна, 03.00.06 «Вірусологія»

  Д 26.001.24

            Блохіна Оксана Григорівна, 03.00.04 «Біохімія»

            Демченко Дарія Леонідівна, 03.00.09 «Імунологія»

            Ляшенко Володимир Артемович, 03.00.16 «Екологія»

            Ставнійчук Анна Миколаївна, 03.00.04 «Біохімія»

  Д 26.001.38

            Бєляєва Аляксандра Вікторівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

            Подпалова Ольга Миколаївна, 03.00.02 «Біофізика»

            Толстун Денис Олександрович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

  ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.32

            Осипенко Вікторія Юріївна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

  Д 26.001.42

            Глоба Роман Миколайович, 04.00.22 «Геофізика»

            Глоба Ярослав Миколайович, 04.00.22 «Геофізика»

            Олійник Олег Віталійович, 04.00.22 «Геофізика»

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.09

            Кондратюк Сергій Сергійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

            Федорус Олексій Мстиславович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

  Д 26.001.51

            Духновська Ксенія Костянтинівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

            Шевченко Аліна Віталіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології

  ІСТОРИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.20

            Вербицький Богдан Дмитрович, 07.00.01 «Історія України»

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.02

            Альрашді Абдулла Рашед Мохаммад Рашед, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

            Ковтун Євгеній Іванович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

            Налбандян Ніколай Арменович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

  Д 26.001.12

            Курищук Костянтин Костянтинович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

            Снеткова Аліна Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

            економічної діяльності)»

            Терес Юлія Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

  Д 26.001.13

            Ганжа Роман Олександрович, 08.00.10 «Статистика»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.11

            Маджід Мурудж Фарід Маджід, 10.02.04 «Германські мови»

            Мартинів Оксана Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»

            Міхіденко Катерина Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

            Рєзнікова Наталя Вікторівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

  Д 26.001.15

            Закальська Ярина Андріївна, 10.01.07 «Фольклористика»

  Д 26.001.19

            Касьянова Олександра Андріївна, 10.02.01 «Українська мова»

            Петрова Світлана Миколаївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

  Д 26.001.39

            Вознюк Ганна Анатоліївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

            Моллаахмаді Дехагі Амірреза, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

            Шурміньска Ганна Юріївна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»

  Д 26.001.50

            Ракітіна Марія Ігорівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів

            Америки та Австралії»

            Скразловська Ірина Анатоліївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних

            народів Америки та Австралії»

            Спотар-Аяр Ганна Юріївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів

            Америки та Австралії»

  ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  К 26.001.22

            Гостюк Зоряна Володимирівна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія

            ландшафтів»

            Іванова Наталія Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

            Надточій Людмила Михайлівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

            Ошурок Дмитро Олександрович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія,

            агрометеорологія»

            Поп’юк Яна Анатоліївна, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Бабінська Аліса Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

            право; інформаційне право»

            Нікіфорова Марія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

            право; інформаційне право»

            Форсюк Віта Леонідівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;

            інформаційне право»

  Д 26.001.05

            Холоденко Наталія Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

  Д 26.001.10

            Гандзюра Аліса Володимирівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

  ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  К 26.001.49

            Вайнагій Тетяна Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

  ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.26

            Дячок Ольга Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

  СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.30

            Акулов Михайло Іванович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

 ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.29

            Авер’янов Сергій Володимирович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

            Буза Катерина Анатоліївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

            Гергієва Валерія Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

            Леванчук Ірина Володимирівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

            Мельник Тетяна Анатоліївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

27.09.2021 № 1017

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження ступеня доктора філософії

з галузей знань та за спеціальностями (за списком)

 

 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.114

Кошелєв Артем Олександрович, 032 «Історія та археологія», ДР № 002492

ДФ 26.001.129

Шевченко Володимир Володимирович, 032 «Історія та археологія», ДР № 002493

ДФ 26.001.141

Валентирова Катерина Миколаївна, 032 «Історія та археологія», ДР № 002494

ДФ 26.001.148

Гончаренко Дарина Олександрівна, 032 «Історія та археологія», ДР № 002495

ДФ 26.001.156

Кір’яков Олександр Євгенович, 032 «Історія та археологія», ДР № 002496

ДФ 26.001.170

Кругляк Дмитро Михайлович, 032 «Історія та археологія», ДР № 002497

ДФ 26.001.175

Веклич Олеся Анатоліївна, 035 «Філологія», ДР № 002498

ДФ 26.001.176

Пригодій Оксана Сергіївна, 035 «Філологія», ДР № 002499

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.131

Ларін Дмитро Ігорович, 053 «Психологія», ДР № 002538

ДФ 26.001.150

Сабадах Андріан Броніславович, 052 «Політологія», ДР № 002539

ДФ 26.001.159

Камшеко Катерина Ігорівна, 053 «Психологія», ДР № 002540

ДФ 26.001.173

Панчук Роман Михайлович, 052 «Політологія», ДР № 002541

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.183

Яцик Тетяна Валеріївна, 071 «Облік і оподаткування», ДР № 002584

ПРАВО

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.127

Аліменко Олександр Юрійович, 081 «Право», ДР № 002615

ДФ 26.001.128

Роллер Вікторія Миколаївна, 081 «Право», ДР № 002616

ДФ 26.001.157

Стецюк Сергій Петрович, 081 «Право», ДР № 002617

ДФ 26.001.160

Король Денис Артурович, 081 «Право», ДР № 002618

ДФ 26.001.166

Денисюк Марія Олексіївна, 081 «Право», ДР № 002619

ДФ 26.001.167

Король Олександра Дмитрівна, 081 «Право», ДР № 002620

ДФ 26.001.168

Бабенко Олександр Володимирович, 081 «Право», ДР № 002621

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.104

Козак Олексій Олександрович, 104 «Фізика та астрономія», ДР № 002714

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.064

Яйлимова Ганна Олексіївна, 113 «Прикладна математика», ДР № 002728

ДФ 26.001.138

Петрова Ірина Леонідівна, 111 «математика», ДР № 002729

ДФ 26.001.164

Ларін Владислав Олегович, 113 «Прикладна математика», ДР № 002730

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.143

Красовська Катерина Костянтинівна, 124 «Системний аналіз», ДР № 002737

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.155

Громадецький Олександр Миколайович, 281 «Публічне управління та адміністрування»,

ДР № 002953

ДФ 26.001.163

Кірєєв Денис Борисович, 281 «Публічне управління та адміністрування», ДР № 002954

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДФ 26.001.162

Могильницька Катерина Олегівна, 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ДР № 002983

ДФ 26.001.174

Гальона Олександр Якович, 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ДР № 002984

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

29.06.2021 № 735

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.08

            Лазаренко Максим Михайлович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

            Павленко Олена Леонідівна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика», 03.00.02 «Біофізика»

            Черевко Костянтин Володимирович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

  Д 26.001.18

            Варбанець Сергій Павлович, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

            Лукашова Тетяна Дмитрівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

  Д 26.001.23

            Хижний Юрій Анатолійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

  Д 26.001.35

            Шатирко Андрій Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та

            обчислювальні методи»

  Д 26.001.03

            Тананайко Оксана Юріївна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

  Д 26.001.25

            Ткаченко Ігор Михайлович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Д 26.001.24

            Короткий Олександр Григорович, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.35

            Поліщук Олександр Дмитрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних

            pішень»

Д 26.001.01

            Грищенко Тарас Арнольдович , 07.00.02 «Всесвітня історія»

            Остапенко Анатолій Володимирович, 07.00.05 «Етнологія»

  Д 26.001.20

            Машкевич Стефан Володимирович, 07.00.01 «Історія України»

            Семергей Наталія Володимирівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та

            спеціальні історичні дисципліни»

  Д 26.001.02

            Білик Руслана Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

            Заяць Олена Іванівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

            Кобилянська Алла Валеріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

            Король Марина Михайлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

  Д 26.001.12

            Крупка Ігор Михайлович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

            Любкіна Олена Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

  Д 26.001.13

            Чубук Леся Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

            економічної діяльності)»

  Д 26.001.48

            Харламова Ганна Олексіївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

            технології в економіці»

  Д 26.001.15

            Тетеріна Ольга Борисівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

            Цуркан Ігор Миколайович, 10.01.01 «Українська література», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

  Д 26.001.39

            Корнільєва Лілія Миколаївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

  Д 26.001.04

            Радишевська Олеся Ростиславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

            право; інформаційне право»

            Сінькевич Олена Василівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

            Цвєткова Юліанна Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія

            політичних і правових учень»

            Черняк Євгенія Валеріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

  Д 26.001.05

            Андрушко Олександр Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;

            судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

            Шумейко Дмитро Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;

            судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

  Д 26.001.46

            Сіроха Дмитро Ігорович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

            Швець Віктор Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

Д 26.001.26

            Мельник Оксана Андріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Д 26.001.30

            Яремчук Сергій Степанович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Д 26.852.24

            Яненко Ярослав Васильович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

  Д 26.852.32

            Черемних Інна Володимирівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

  Д 26.852.37

            Комова Марія Василівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

 

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

29.06.2021 № 735

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.08

            Бур’ян Сергій Анатолійович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

  Д 26.001.31

            Малишев Володимир Юрійович, 01.04.03 «Радіофізика»

            Фесенко Сергій Олександрович, 01.04.08 «Фізика плазми»

  Д 26.001.37

            Сенько Іван Олександрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

  Д 26.001.03

            Заруба Сергій Вікторович, 02.00.02 «Аналітична хімія»

            Сиротчук Олександр Андрійович, 02.00.02 «Аналітична хімія»

            Шатрава Юлія Олександрівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

  Д 26.001.25

            Баканович Юлія Віталіївна, 02.00.03 «Органічна хімія»

            Вишневський Дмитро Георгійович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

            Геращенко Олександр Васильович, 02.00.03 «Органічна хімія»

            Денисенко Олександр Васильович, 02.00.03 «Органічна хімія»

            Кохан Сергій Олександрович, 02.00.03 «Органічна хімія»

            Попова Марія Володимирівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

            Тарасенко Віталій Володимирович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

  Д 26.001.09

            Борецький Олександр Францович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

  Д 26.001.01

            Бутурлімова Ольга Михайлівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

            Зубар Михайло Віталійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

            Кравченко Марія Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

            Масний Вячеслав Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

  Д 26.001.20

            Василик Тетяна Іванівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні

            історичні дисципліни»

            Когут Андрій Андрійович, 07.00.01 «Історія України»

            Тронь Альона Юріївна, 07.00.01 «Історія України»

  Д 26.001.02

            Гайдучок Оксана Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

            Крамаренко Анна Віталіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

            Хмара Олександр Петрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

  Д 26.001.12

            Цибульник Марія Олексіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

            економічної діяльності)»

  Д 26.001.13

            Бодрова Дарія Володимирівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної

            думки»

  Д 26.001.11

            Нікіфорова Олена Миколаївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

            Сєчіна Сабіна Ігорівна, 10.02.05 «Романські мови»

  Д 26.001.39

            Скачкова Дар’я Олексіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

            Субота Інна Олександрівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

  Д 26.001.07

            Добиш Микола Петрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

  Д 26.001.05

            Беззубенко Микола Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;

            судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

  Д 26.001.46

            Ковалюмнус Елла Леонідівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

            Костенко Владислав Геннадійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

Д 26.001.26

            Красілова Юлія Михайлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної

            роботи»

            Хачатурян Юлія Рафаелівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної

            роботи»

Д 26.001.30

            Щиголь Ірина Василівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Д 26.001.29

            Кирилко Дарина Сергіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

            Угву Віктор Угонна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального

            розвитку»

  Д 26.001.41

            Назарков Василь Костянтинович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

            Тихомирова Олександра Костянтинівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

  Д 26.852.26

            Прикидько Ольга Михайлівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

  Д 26.852.36

            Євдокименко Ірина Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

            Мадей Анна Сергіївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

  К 26.852.30

            Соколова Катерина Олександрівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні

            технології»

 

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

15.04.2021 № 420

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  ХІМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.03

            Гуральський Ілля Олександрович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»,

02.00.04 «Фізична хімія»

  ІСТОРИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.01

            Зелінський Андрій Леонідович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.11

            Кикоть Валерій Михайлович, 10.02.16 «Перекладознавство»

            Кірковська Інга Станіславівна, 10.02.05 «Романські мови»

            Лепетюха Анастасія Вікторівна, 10.02.05 «Романські мови»

  Д 26.001.39

            Гайдаш Анна Владиславівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

  ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.07

            Заваріка Галина Михайлівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Чехович Тетяна Валеріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

  Д 26.001.06

            Штефан Анна Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

            міжнародне приватне право»

  Д 26.001.46

            Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

            Карпушова Олена Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

  

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

15.04.2021 № 420

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  ХІМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.03

            Коритко Дмитро Михайлович, 02.00.04 «Фізична хімія»

  Д 26.001.25

            Імінов Рустам Таіржонович, 02.00.03 «Органічна хімія»

  БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.24

            Дякун Катерина Олегівна, 03.00.04 «Біохімія»

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.09

            Аль-Хілалі Зайнаб Сааді Хусейн, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

            Гріненко Олена Олександрівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.02

            Альошина Ірина Василівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

  Д 26.001.13

            Власова Катерина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.11

            Зелена Юлія Любомирівна, 10.02.05 «Романські мови»

            Каширіна Ірина Віталіївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

            Ржевська Дарія Олександрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

            Френкель Олена Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

  ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.07

            Лимарь Тетяна Вікторівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

  К 26.001.22

            Рогозін Євгеній Петрович, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Бєлінгіо Валерія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

            право; інформаційне право»

  Д 26.001.05

            Слива Людмила Володимирівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

  Д 26.001.06

            Валігура Катерина Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

            право; міжнародне приватне право»

            Деменко Сабіна Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

            право; міжнародне приватне право»

  Д 26.001.10

            Пономаренко Марія Миколаївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

 

 Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

09.02.2021 № 157

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.18

Тилищак Олександр Андрійович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.31

Попов Максим Олександрович, 01.04.03 «Радіофізика»

Д 26.001.37

Василик Ольга Іванівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Маханькова Валерія Григорівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Радченко Наталія Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Цибуляк Анастасія Геннадіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Д 26.001.12

Версаль Наталія Іванівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Балабін Віктор Володимирович, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Девдюк Іванна Василівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Пашинський Володимир Йосипович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.10

Григоров Олександр Миколайович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Амелічева Лілія Петрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Епель Оксана Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кайда Наталія Ярославівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Павліченко Олена Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Скоробагатько Андрій Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Сусська Ольга Олександрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.852.24

Гиріна Тетяна Сергіївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.852.26

Башук Алла Іванівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

 

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

09.02.2021 № 157

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Дудар Вячеслав Вячеславович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та

кібернетики»

Новокшонов Андрій Костянтинович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

обчислювальних машин і систем»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Костенко Людмила Степанівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Д 26.001.25

Грищук Олександр Вікторович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Івон Євген Миколайович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Степанюк Олександр Олександрович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.38

Белемець Наталія Іванівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.32

Алексєєнко Антон Григорович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Бекетов Олексій Геннадійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

обчислювальних машин і систем»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.01

Грицюк Ольга Віталіївна, 07.00.05 «Етнологія»

Данилевич Аліса Петрівна, 07.00.05 «Етнологія»

Михайленко Марина Юріївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Стичинський Іван Валентинович, 07.00.05 «Етнологія»

Д 26.001.20

Гук Марія Сергіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні

дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Засенко Олексій Юрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Д 26.001.12

Софієнко Анастасія Петрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Бабюк Вікторія Леонідівна, 09.00.06 «Логіка»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Попівняк Олена Олексіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.15

Мукан Анна Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К 26.001.22

Карабінюк Микола Миколайович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія

ландшафтів»

Лук’янчук Катерина Анатоліївна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія

ландшафтів»

Почаєвець Олена Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К 26.001.49

Дибська Тетяна Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»

Тулякова Катерина Робертівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.29

Сваволя Ірина Зіновіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.34

Аль Худірі Ясір Хамза Салман (громадянин Республіки Ірак), 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Д 26.852.15

Василенко Ксенія Микитівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Д 26.852.25

Зелінська Анастасія Андріївна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та

редагування»

Соловйов Максим Сергійович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

26.11.2020 № 1471

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.08

            Ніколаєнко Тимофій Юрійович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»,

03.00.02 «Біофізика»

  Д 26.001.23

            Наконечна Олеся Іванівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

  Д 26.001.35

            Капустян Олена Анатоліївна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

  Д 26.001.37

            Кічмаренко Ольга Дмитрівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

            Розора Ірина Василівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

            Ямненко Ростислав Євгенійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична

            статистика»

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.03

            Дзязько Олександр Григорович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.27

            Сепетий Дмитро Петрович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

            Соболєвський Ярослав Андрійович, 09.00.05 «Історія філософії»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.15

            Атаманчук Вікторія Петрівна, 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури»

            Кузьменко Оксана Мирославівна, 10.01.07 «Фольклористика»

            Супрун Володимир Миколайович, 10.01.01 «Українська література»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Ковалко Наталія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

            Кравцова Зоріна Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

            Кравченко Михайло Георгійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

            право; інформаційне право»

  Д 26.001.05

            Каменський Дмитро Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія;

            кримінально-виконавче право»

            Циганюк Юлія Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

  Д 26.001.10

            Бондар Ірина Вадимівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

            міжнародне приватне право»

            Костюченко Ярослав Миколайович, 12.00.11 «Міжнародне право»

            Попко Вадим Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»

  Д 26.001.46

            Сайнецький Олег Павлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.23

            Навозенко Олександр Миколайович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

  БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.38

            Лещенко Іван В’ячеславович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.09

Альхававша Мохаммад Нагар Свейлем (громадянин США), 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

  ІСТОРИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.20

            Григорак Анастасія Костянтинівна, 07.00.01 «Історія України»

            Трегубенко Тетяна Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.02

            Грицишин Анна Тарасівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

  Д 26.001.13

            Гірник Євген Володимирович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

            Копецька Юліана Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.15

            Кобець Наталія Олександрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

  Д 26.001.50

            Ван Їцзінь , 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та

            Австралії»

  ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.07

            Ващенко Олександра Володимирівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

            Колотуха Ігор Олександрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Солодова Катерина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

  Д 26.001.46

            Кириченко Тамара Марківна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»         

Реуцьков Олександр Геннадійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

  ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  К 26.001.49

            Дзіман Ганна Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.26

            Кличковський Сергій Олексійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія

            соціальної роботи»

            Озерова Вікторія Андріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної

            роботи»

  СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.30

            Дейнека Артемій Вадимович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

            Лешенок Уляна Сергіївна, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»

 
 

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

24.09.2020 № 1188

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.09

            Завадський Ігор Олександрович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

            Рисцов Ігор Костянтинович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

  ІСТОРИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.01

            Кондратьєв Ігор Вікторович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.02

            Шамборовський Григорій Олегович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні

            економічні відносини»

  ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.27

            Колотілова Наталія Андріївна, 09.00.06 «Логіка»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Задирака Наталія Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;

            інформаційне право»

Д 26.001.10

            Карвацька Світлана Богданівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

            Мальський Маркіян Маркіянович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

            право; міжнародне приватне право»

  Д 26.001.46

            Безусий Вадим Вікторович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

            Малюга Леся Юріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

            Мельник Володимир Петрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.09

            Канарська Ірина Сергіївна, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

  БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.38

            Ляшевич Альона Михайлівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

            Чернуха Ірина Семенівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.09

            Тютюнник Марія Ізидорівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

            обчислювальних машин і систем»

  ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.27

            Саковська Олександра Юріївна, 09.00.05 «Історія філософії»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Бондаренко Ольга Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

            Казміришин Ернест Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право»

            Кравчук Катерина Геннадіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія

            політичних і правових учень»

            Макарчук Роман Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

право; інформаційне право»

            Тиліпська Ольга Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;

            інформаційне право»

  Д 26.001.05

            Бортницька Віта Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова

            експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

  Д 26.001.06

            Пічко Роман Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

            міжнародне приватне право»

  Д 26.001.46

            Віжунов Олександр Вікторович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

            Гаєвий Вадим Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

            Мельник Оксана Ярославівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

  ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  К 26.001.49

            Ващило Ольга Валеріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №886

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

  БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.38

            Цимбалюк Ольга Володимирівна, 03.00.02 «Біофізика»

  ІСТОРИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.20

            Білобровець Ольга Матвіївна, 07.00.01 «Історія України»

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.02

            Бохан Аліна Василівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.06

            Клепікова Ольга Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

  Д 26.001.46

            Чернега Роман Тарасович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.41

            Мацишина Ірина Віталіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

  СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.34

            Георгієвська Вікторія Володимирівна, 27.00.04  «Теорія та історія журналістики»

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

 

  ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.42

            Данилов Олексій Володимирович, 04.00.22 «Геофізика»

            Цюпа Ірина Вікторівна, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Дергунова Ольга Ігорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

  Д 26.001.10

            Кривецька Олеся Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

            право; міжнародне приватне право»

            Куклєва Катерина Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

            право; міжнародне приватне право»

            Перестюк Наталія Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

            право; міжнародне приватне право»

  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.29

            Матвєєва Олена Вікторівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

            Пак Наталія Анатоліївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

            глобального розвитку»

  Д 26.001.41

            Оніпко Зоряна Сергіївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

 

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 №627

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями

  ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.31

            Літовко Ірина Валентинівна, 01.04.08 «Фізика плазми»

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.09

            Зосімов В’ячеслав Валерійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.50

            Богомолов Олександр Вікторович, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.10

            Задорожна Світлана Михайлівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

  Д 26.001.46

            Бонтлаб Василь Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            Панченко Максим Вадимович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

  СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.852.15

            Чернявська Людмила Віталіївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями

  ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.37

            Цуканова Аліса Олегівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

  ХІМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.25

            Мельников Костянтин Петрович, 02.00.03 «Органічна хімія»                                               

  ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.02

            Апальков Сергій Сергійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

            Копійка Дарія Валеріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

            відносини»

  ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.19

            Русинко-Бомбик Любов Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

  Д 26.001.50

            Пишньоха Ольга Анатоліївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних

            народів Америки та Австралії»

  ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  К 26.001.22

            Малицька Людмила Володимирівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія,

            агрометеорологія»

            Мудра Катерина Володимирівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

            Щеглов Олександр Андрійович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія,

            агрометеорологія»

  ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.04

            Казацька Маріанна Дмитрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

            право; інформаційне право»

  Д 26.001.05

            Сляднєва Катерина Анатоліївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

  Д 26.001.06

            Довгуша Микола Петрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

            право; міжнародне приватне право»

  Д 26.001.10

            Йосипенко Соломія Тарасівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

  Д 26.001.46

            Бойко Сергій Юлійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

            Парінов Андрій Борисович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

            Ткаченко Дмитро Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

            забезпечення»

  СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.30

            Шелухін Володимир Анатолійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Д 26.001.41

            Мельник Віктор Мирославович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

 

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 №289

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки

та за науковими спеціальностями

        ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.08
    Соловйов Дмитро Володимирович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика», 03.00.02 «Біофізика»
    Д 26.001.23
    Макаренко Олексій Володимирович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
    Д 26.001.35
    Сеньо Петро Степанович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»
        БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.14
    Шевченко Тетяна Петрівна, 03.00.06 «Вірусологія»
    Д 26.001.24
    Раєцька Яна Борисівна, 03.00.04 «Біохімія»
        ІСТОРИЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.20
    Коцур Галина Георгіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні
    історичні дисципліни»
        ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.02
    Русак Денис Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
    відносини»
    Д 26.001.48
    Ситницький Максим Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним
    господарством»
    Ставицький Андрій Володимирович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та
    інформаційні технології в економіці»
        ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.28
    Маслікова Ірина Ігорівна, 09.00.07 «Етика»
    Д 26.001.43
    Бортнікова Олена Геннадіївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
    Несправа Микола Вікторович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
        ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.15
    Фока Марія Володимирівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
    Д 26.001.19
    Дубенко Олена Юріївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство», 10.02.16 «Перекладознавство»
    Неклесова Валерія Юріївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
    Чистяк Дмитро Олександрович, 10.02.01 «Українська мова», 10.02.05 «Романські мови»
        ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.07
    Бучко Жанна Іванівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання
    природних ресурсів»
    Лаврик Олександр Дмитрович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне
    використання природних ресурсів»
        ЮРИДИЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.10
    Черняк Юлія Валеріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
    міжнародне приватне право»
    Д 26.001.46
    Андрєєв Андрій Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
    Бабенко Едуард Вадимович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
    Коротких Андрій Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
    
    

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями

        ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.08
    Бацак Богдан Вадимович, 03.00.02 «Біофізика»
    Нагорна Тетяна Валеріївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»
    Д 26.001.23
    Ліщук Павло Олександрович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
    Прокопов Олександр Ігорович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
    Ярмощук Євгеній Ігорович, 01.04.13 «Фізика металів»
    Д 26.001.31
    Євтух Валерій Анатолійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
    Нікитенко Артем Леонідович, 01.04.03 «Радіофізика»
        ХІМІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.25
    Носик Павло Сергійович, 02.00.03 «Органічна хімія»
    Стрижак Олександр Васильович, 02.00.03 «Органічна хімія»
        БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.24
    Александров Андрій Володимирович, 03.00.04 «Біохімія»
    Амірігорзоддіні Арефех , 03.00.04 «Біохімія»
        ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.32
    Балега Анастасія Володимирівна, 04.00.19 «Економічна геологія»
    Несіна Наталія Іванівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
        ІСТОРИЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.01
    Грегуль Аліна Олегівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
    Романова Олена Миколаївна, 07.00.05 «Етнологія»
    Д 26.001.20
    Житкова Олеся Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
    Кришталь Світлана Петрівна, 07.00.01 «Історія України»
    Кузьменко Володимир Миколайович, 07.00.01 «Історія України»
    Ставнюк Оксана Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»
    ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.02
    Дербеньова Яна Валеріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
    відносини»
    Качан Олена Іванівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
    Д 26.001.12
    Балицька Марія Валеріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
    Солодка Наталія Вікторівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)»
    Халоал Фоузі Абдугадер, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)»
    Хемій Анна Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
    Чорний Антон Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
    Д 26.001.48
    Лаврентьєв Максим Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним
    господарством»
    Лисенко Олена Вікторівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні
    технології в економіці»
        ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.19
    Сахно Богдана Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»
    Д 26.001.50
    Кравченко Одарка Олександрівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних
    народів Америки та Австралії»
    Кучеренко Аліна Олександрівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних
    народів Америки та Австралії»
        ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.07
    Долгова Катерина Сергіївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
    Михалюк Марина Михайлівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
    Неліпа Ксенія Григорівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
    Растворова Марія Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
    К 26.001.22
    Юрченко Тамара Іванівна, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»
        ЮРИДИЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.04
    Бачинська Ольга-Марія Ігорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія
    політичних і правових учень»
    Бреус Сергій Михайлович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
    Мельник Павло Олегович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
    Наставний Богдан Едуардович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія
    політичних і правових учень»
    Святненко Анна Петрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
    Д 26.001.05
    Гринишин Орест Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія;
    кримінально-виконавче право»
    Д 26.001.06
    Чиж Поліна Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
    міжнародне приватне право»
    Д 26.001.10
    Боднар Наталія Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
    Галаган Сергій Олександрович, 12.00.11 «Міжнародне право»
    Каспрук Оксана Сергіївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
    Трощенко Ірина Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне
    право; міжнародне приватне право»
    Д 26.001.46
    Платонова Ганна Валеріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

    Саленко Ірина Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
    Тісецька Альона Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
        ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.26
    Круцюк Оксана Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
    Місячна Наталія Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної
    роботи»
    Синельников Роман Юрійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

        СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.30
    Дутчак Оксана Анатоліївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»
    Світлов Олександр Романович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
        ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Д 26.001.29
    Балюк Наталія Віталіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та
    глобального розвитку»
    Д 26.001.41
    Дем’яненко Олександра Олександрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
    Скляр Олег Юрійович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

16.12.2019 № 1573

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки

та за науковими спеціальностями (за списком):

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Таранець Роман Михайлович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Григоренко Олександр Олегович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Парнікоза Іван Юрійович, 03.00.16 «Екологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Зайцева Тетяна Дмитрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Пшеничний Тарас Юрійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Приятельчук Олена Анатоліївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.19

Серебрянська Ірина Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Волков Андрій Ігорович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Подоляка Сергій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Шамрай В’ячеслав Вікторович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.05

Шевчишен Артем Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.10

Капіца Юрій Михайлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Цірат Ганна Віталіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

16.12.2019 № 1573

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Коцур Дмитро Вікторович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Д 26.001.18

Дуденко Маргарита Анатоліївна, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

Д 26.001.35

Сіренко Андрій Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.37

Стефанська Неля Олександрівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

К 26.001.21

Голіченко Олександр Леонідович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Мічурін Олег Михайлович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Пастиря Анна Сергіївна, 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.24

Царенко Тетяна Михайлівна, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Вертюх Анатолій Миколайович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Гаврилів Любомир Ігорович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.51

Даков Сергій Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Найдьонов Іван Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Шестак Яніна Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Якубець Альона Віталіївна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Бех Катерина Анатоліївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.48

Салаєв Кянан Гаджи огли (громадянин Азербайжанської Республіки), 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.19

Мозер Майя Євгеніївна, 10.02.01 «Українська мова»

Петрів Христина Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»

Савула Андрій Михайлович, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Чернишук Віта Вікторівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Волік Наталія Анатоліївна, 10.01.02 «Російська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

К 26.001.22

Ренда Андрій Дмитрович, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Бортнікова Аліна Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Левчишина Олена Леонідівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Кравченко Станіслав Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Лакатош Наталія Йосипівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Опанасенко Віталій Ігорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Пономарьова Ольга Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Ткач Ольга Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Сенчук Володимир Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Чередник Наталія В’ячеславівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Біла-Кисельова Анна Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Дідовець Олена Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Яцишин Марта Юріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Валентон Інна Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Кравченко Андрій Олександрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Романов Ігор Ігорович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Сем’ян Наталія Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Ковальська Єлєна Валеріївна, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Вилінський Святослав Іванович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Ковальов Андрій Вікторович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

 

Затверджено

наказ Міністерства освіти і

науки України

15.10.2019 № 1301

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки

та за науковими спеціальностями (за списком):

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Ральченко Костянтин Володимирович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Чиркін Антон Дмитрович, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.38

Афанасьєва Катерина Сергіївна, 03.00.02 «Біофізика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.51

Гасанов Айдин Сардар огли, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Хлевна Юлія Леонідівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Чугаєв Олексій Анатолійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.13

Вірченко Володимир Віталійович, 08.00.01  «Економічна теорія та історія економічної думки»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Білик Наталія Леонідівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Жиленко Ірина Рудольфівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Левчук Тереза Петрівна, 10.01.06 «Теорія літератури», 10.01.01 «Українська література»

Мочернюк Наталія Дмитрівна, 10.01.01 «Українська література», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Школа Валентина Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Просяник Оксана Петрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Сазонова Ярослава Юріївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство», 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Ткачук Олена Петрівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Яцентюк Юрій Васильович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Мацелюх Іванна Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Касапоглу Світлана Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.46

Данилова Мальвіна Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Падалка Антоніна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Гальцева Тетяна Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Гольцов Андрій Геннадійович, 21.03.03 «Геополітика»

Д 26.001.41

Олещук Петро Миколайович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Петренко Ігор Ігорович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Затверджено

наказ Міністерства освіти і

науки України

15.10.2019 № 1301

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком):

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Ушкац Світлана Юріївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Щербаков Крістіан Меселе, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Д 26.001.09

Фабунмі Сунмаде Кунле (громадянин Нігерії), 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Шишацька Олена Володимирівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Д 26.001.23

Алізадех Мохаммадалі (громадянин Ірану), 01.04.07  «Фізика твердого тіла»

Борисюк Віктор Іванович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Дубик Катерина Володимирівна, 01.04.07  «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.31

Гладковський Володимир Володимирович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Сулименко Ольга Русланівна, 01.04.03 «Радіофізика»

Д 26.001.35

Шевчук Юлія Михайлівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Д 26.001.37

Гончар Інна Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

К 26.001.21

Шакері Мобараке Пуйан (громадянин Ірану), 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Захарченко Борис Володимирович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Пилипенко Анастасія Олегівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Сліпець Аліна Анатоліївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Коваленко Марія Сергіївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Хоменко Ірина Михайлівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Д 26.001.24

Гурмач Євгенія Володимирівна, 03.00.09 «Імунологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Кошарна Софія Костянтинівна, 04.00.19 «Економічна геологія»

Рева Максим Валерійович, 04.00.19 «Економічна геологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Апанасенко Дмитро Володимирович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Науменко Юрій Олександрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Д 26.001.51

Герасименко Костянтин Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Мисник Богдан Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Горопаха Сергій Віталійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Бочковська Валентина Григорівна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Вітько Даніїл Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Пашаєв Техрун Горхмаз огли (громадянин Азербайжанської Республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Кудрявська Наталія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.001.13

Гончарук Інна Василівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.001.48

Аксьом Герман Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Прилуцька Ірина Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.43

Рик Микола Сергійович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Дегтяренко Марина Олексіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Кіяниця Катерина Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Крисальна Юліана Вячеславівна, 10.02.04 «Германські мови»

Литовченко Данііл Сергійович, 10.02.04 «Германські мови»

Маркелова Анастасія Андріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Комарніцька Людмила Миколаївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Літвинчук Таїса Вікторівна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Микитенко Аліна Володимирівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Харитонова Дар’я Дмитрівна, 10.02.01 «Українська мова»

Ярмолінська Марина Валеріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Антонова Ольга Костянтинівна , 10.01.03 «Література слов'янських народів»

Бондарчук Олеся Михайлівна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»

Могилко Юлія Олексіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Правилова Оксана Ігорівна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Пальчук Марія Вікторівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Пісна Руслана Сергіївна, 11.00.12 «Географічна картографія»

К 26.001.22

Дідовець Юлій Сергійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Ващенко Андрій Михайлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Казанцева Альона Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Шишканов Олександр Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Щербина Вікторія Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Яценко Ігор Станіславович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Артем’єва Наталія Павлівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Гончаренко Володимир Сергійович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Шульга Юлія Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Горда Юрій Іванович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Мостовенко Ольга Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Хоменко Вікторія Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Ахметов Ростислав Рустемович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Авраменко Анастасія Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Гаврилюк Володимир Олегович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Пікуль Володимир Павлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Рибак Наталія Василівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Гурєєва Людмила Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Заярна Інна Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Медведчук Аліна Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Савченко Алла Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Вавілова Альона Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Лобанова Аліна Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Шелег Тетяна Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Білоус Євгеній В’ячеславович, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Васильченко Ольга Миколаївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Макуха Юрій Володимирович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Погоріла Наталя Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Алієв Аббас Мамед огли (громадянин Азербайджанської Республіки), 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Герасимович Вадим Анатолійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

 

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

20.06.2019 № 872

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Пипка Олександр Олександрович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Ільїна Галина Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.39

Павленко Юлія Юхимівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Ключковський Юрій Богданович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Петренко Павло Дмитрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Бірюкова Аліна Миколаївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 26.001.06

Грабовська Оксана Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Комарова Тетяна В’ячеславівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Ганечко Олена Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Зубрицький Микола Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Сокоринський Юрій Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

20.06.2019 № 872

 

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

Безвіконний Олександр Іванович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Становий Олександр Петрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.31

Войтенко Леонід Михайлович, 01.04.08 «Фізика плазми»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Крикун Сергій Олександрович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Дудар Людмила Валеріївна, 03.00.06 «Вірусологія»

Маляренко Валентина Михайлівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Мартинюк Вікторія Олександрівна, 03.00.05 «Ботаніка»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Магдич Олег Романович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Марцинюк Марина Петрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Добріян Дар’я Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»

Левчук Олена Віталіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Петрушко Людмила Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»

Понипаляк Аліна Василівна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Стрекаль Олег Олегович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Аветисян Анастасія Ігорівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Василюк Ольга Валеріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Галицька Єлизавета Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»

Ласінська Тетяна Анатоліївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Лисенко Катерина Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»

Літяга Владислава Владиславівна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Сивець Тетяна Василівна, 10.01.01 «Українська література»

Соловій Василь Васильович, 10.01.06 «Теорія літератури»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Перегуда Юлія Андріївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

К 26.001.22

Буряник Олеся Олексіївна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія

ландшафтів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Андрущенко Галина Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Белей Єлизавета Несторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Бондаренко Богдан Дмитрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Д 26.001.05

Бережанський Геннадій Іванович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Винокуров Олександр Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Морозов Демид Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Пацкан Наталія Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 26.001.06

Захаров Павло Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Лєзін Євгеній Євгенович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Гузь Володимир Миколайович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Казьмірик Юлія Іванівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Мельник Андрій Володимирович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Шевчук Олександр Олександрович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Алієва Саміра Тарлан Кизи, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Малишевська Зоя Ярославівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Медвецька Ольга Олексіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Дукач Юлія Олександрівна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

Нваодух Ебере Олучі (громадянка Федеративної Республіки Нігерія), 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.29

Нагорняк Іван Михайлович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Євсюкова Анастасія Володимирівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

23.04.2019 № 544

 

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Нікітін Анатолій Володимирович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних

pішень»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Стаканов Роман Дмитрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Співак Володимир Васильович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Попова Наталія Миколаївна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Підопригора Світлана Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»,

10.01.06 «Теорія літератури»

Д 26.001.19

Дидик-Меуш Ганна Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Корольов Ігор Русланович, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Черненко Ганна Анатоліївна, 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Запотоцький Андрій Петрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.46

Дашутін Ігор Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Мельніков Андрій Сергійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Кан Ден Сік, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Кондратенко Олег Юрійович, 21.03.03 «Геополітика»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

23.04.2019 № 544

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Климчук Тетяна Володимирівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.37

Клевцовський Арсен Володимирович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Русанюк Лариса Іванівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Ярмольчук Володимир Станіславович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Клись Юлія Григорівна, 03.00.04 «Біохімія»

Кукліна Тетяна Олександрівна, 03.00.09 «Імунологія»

Сіромолот Андрій Андрійович, 03.00.09 «Імунологія»

Чорненька Наталія Миколаївна, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Зеленко Юрій Михайлович, 04.00.22 «Геофізика»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Гіренко Анна Тимофіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Мамедов Кянан Алескер огли, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Іванюк Вікторія Едуардівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Загудаєва Олеся Андріївна, 09.00.06 «Логіка»

Зборовська Ксенія Борисівна, 09.00.05 «Історія філософії»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Наняк Юлія Олегівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Шелковнікова Зінаїда Борисівна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.15

Доній Тетяна Миколаївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Савощенко Яна Анатоліївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Ягело Світлана Петрівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Д 26.001.19

Кліментова Олеся Василівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Лихачов Нікіта Сергійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Семеній Олена Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Єременко Юрій Анатолійович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Коцкулич Вероніка Вікторівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Лушпієнко Вадим Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Оксюта Тарас Григорович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Гордієнко Артур Вікторович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Залізко Оксана Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Мельник Валерія Валеріївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Кисленко Роман Вікторович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Міщенко Анна Михайлівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Касянчук Валерія Олександрівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

 

У березні 2019 року відбулося засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

05.03.2019 № 308

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Рябухін Сергій Вікторович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Горобець Леонід Вікторович, 03.00.16 «Екологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Глибовець Андрій Миколайович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Житков Олександр Анатолійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Дзюба Павло Валерійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Фесенко Галина Григорівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Д 26.001.43

Вергелес Костянтин Миколайович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Гладка Валентина Анатоліївна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Чик Денис Чабович, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Д 26.001.19

Ситар Ганна Василівна, 10.02.01 «Українська мова», 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Волинець Руслан Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.46

Бернацька Наталія Іларіонівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Вакарюк Людмила Василівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Величко Лариса Юріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Журавель Валентина Іванівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Афанасьєва Наталя Євгенівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Савелюк Наталія Михайлівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Шпак Марія Мирославівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Савельєв Юрій Борисович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Макаренко Лілія Петрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

05.03.2019 № 308

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Бучак Христина Василівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Мешкіні Фар Сеід Реза, 02.00.04 «Фізична хімія»

Саф’янова Інна Сергіївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Стецюк Олег Миколайович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Д 26.001.25

Бугера Олександра Ігорівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

Жерш Сергій Анатолійович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Амінов Руслан Флузович, 03.00.09 «Імунологія»

Коваль Тетяна Валентинівна, 03.00.04 «Біохімія»

Тіхова Єлизавета Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.09

Пасічна Майя Володимирівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Сидорова Ніка Миколаївна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Клочак Олег Зіновійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Макаревич Антоніна Сергіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Приймак Вікторія Павлівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Синковець Наталія Іванівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Демяненко Катерина Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ерастов Василь Ігорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Галян Оксана Віталіївна, 10.02.05 «Романські мови»

Павліченко Лариса Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.19

Пономарьова Оксана Андріївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Синєгуб Ярослава Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»

26.001.50

Каціон Ірина Олександрівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Мазніченко Ольга Ігорівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів

Америки та Австралії»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Бєліков Владислав Олександрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Гринюк Діана Юріївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Денисик Богдан Григорович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Джаман Ярослав Васильович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Дьякова Євгенія Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Патиченко Оксана Миколаївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Степанець Інна Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Барікова Анна Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Мельник Алла Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Рибак Катерина Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.06

Богуш Марина Костянтинівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Вербицька Анастасія Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Новіков Денис Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Ціленко Валерій Анатолійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Щербина Богдан Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Лазаренко Микола Миколайович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Маник Альона Захарівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Авраменко Олександр Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Мицай Марина Олексіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Мороз Тарас Павлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Шелудяков Роман Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Курапов Антон Олександрович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Піонтківська Олена Георгіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Воробйова Ганна Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Гречко Оксана Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Петров Антон Михайлович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Шевченко Тетяна Сергіївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

 

У грудні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 18.12.2018  № 1411

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

Кизима Олена Анатоліївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика», 03.00.02 «Біофізика»

Д 26.001.23

Оліх Олег Ярославович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Роїк Олександр Сергійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Лукашенко Аліса Іванівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Орлик Світлана Владиславівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.48

Баженова Олена Володимирівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Єфименко Вікторія Антонівна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.19

Кобченко Наталя Віталіївна, 10.02.01 «Українська мова»

Кудрявцева Наталя Сергіївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство», 10.02.16 «Перекладознавство»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Воровка Володимир Петрович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Шатіло Володимир Анатолійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.06

Буяджи Ганна Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Женченко Марина Іванівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 18.12.2018  № 1411

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

Хорольський Олексій Вікторович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.18

Сисак Катерина Ярославівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Цімболинець Руслана Федорівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.23

Подуст Галина Петрівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Саєнко Галина Володимирівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.35

Чабак Любов Михайлівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

К 26.001.21

Яковенко Ніна Дмитрівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Варченко Вікторія Вячеславівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Д 26.001.25

Буханько Валерій Олександрович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Кулешова Олена Олександрівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Авєкін Ярослав Володимирович, 03.00.05 «Ботаніка»

Белемець Наталія Михайлівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Д 26.001.38

Мальцева Валентина Євгенівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Коцур Максим Петрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Волонтир Олена Олександрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Понипаляк Олександр Дмитрович, 07.00.01 «Історія України»

Сокирко Анастасія Андріївна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Сікорський Юрій Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Нікіфорова Євгенія Юріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.19

Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Рожко Оксана Валентинівна, 11.00.12 «Географічна картографія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Головко Валерій Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Дубовик Ольга Ігорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Марченко Микола Валерійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Нестор Яна Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Савенкова Владислава Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Бурлака Олександр Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Шапутько Світлана Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Ковальчук Марія Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Кохановський Велеонін Олексійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Круковес Валерія Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Терехова Тетяна Андріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Цірат Катерина Геннадіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Іванова Ілона Ігорівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Телешун Ярослав Сергійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Шапошніков Антін Олегович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Давидова Людмила Вікторівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Іщенко Анастасія Іванівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

У жовтні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

23.10.2018 № 1146

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Ушкац Михайло Вікторович, 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.51

Маляр Микола Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Солодка Ольга Олегівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.43

Богомолець Ольга Вадимівна, 09.00.12 «Українознавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Городнюк Наталія Андріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»,

10.01.06 «Теорія літератури»

Ніколова Олександра Олександрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Ткаченко Тетяна Іванівна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Куварова Олена Костянтинівна, 10.02.02 «Російська мова»

Чекарева Євгенія Сергіївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Машіка Ганна Василівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Дідич Тарас Олегович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і

правових вчень»

Д 26.001.46

Любчик Олександр Антонович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Павліченко Володимир Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Посвістак Олеся Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

23.10.2018 № 1146

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Гігіберія Володимир Аркадійович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Лесюк Андрій Іванович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Д 26.001.31

Федірчик Ігор Ігорович, 01.04.08  «Фізика плазми»

К 26.001.21

Хашемі Мохаммад (громадянин Республіки Іран), 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Довгий Роман Сергійович, 03.00.09 «Імунологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.51

Гаврись Андрій Петрович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Гордійчук Мирон Григорович, 07.00.01 «Історія України»

Лук’янець Катерина Юріївна, 07.00.01 «Історія України»

Ткачук Віталій Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»

Топольницька Юлія Андріївна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Гуменюк Ярослав Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні

економічні відносини»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Давидюк Надія Олексіївна, 10.02.05 «Романські мови»

Коваленко Ольга Петрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Маленький Богдан Ігорович, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.15

Давидюк Лілія Михайлівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Круглій Аліна Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Куриленко Дана Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»

Михалевич Ірина Юріївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Рудник Ірина Петрівна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Плахотнікова Олена Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Храбан Тетяна Євгенівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Левицька Ольга Леонідівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Остапенко Павло Олегович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Д 26.001.22

Батог Світлана Володимирівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Клебанов Денис Олександрович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Савенець Михайло Валерійович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія,

агрометеорологія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Тараненко Катерина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Косткіна Юлія Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Музиченко Тетяна Олексіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Смик Світлана Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Тома Маріана Георгіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.06

Феделеш Еміль Михайлович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 26.001.10

Дьордяк Оксана Василівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Беспалов Олександр Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Галицька Дар’я Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Грибан Інна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Губська Яна Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Олійник Наталя Максимівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Пономаренко Євгеній Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Романюк Роман Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Дружченко Тетяна Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Жовнич Олеся Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Задорожна Ольга Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Ма Мінь (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»

Тарасюк Наталія Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Гавриленко Ілля Ігорович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Глібова Світлана Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Дирда Антоніна Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Козловська Юлія Ігорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Бульдович Павло Віталійович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Дідух Лілія Віталіївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Мельничук Юлія Георгіївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Попович Юлія Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

 У липні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

05.07.2018 № 728

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

Попов Олексій Юрійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.37

Самусенко Петро Федорович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Андрійчук Тетяна Ростиславівна, 03.00.04 «Біохімія»

Любич Лариса Дмитрівна, 03.00.09 «Імунологія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Приказюк Наталія Валентинівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Андрієнко Тетяна Петрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Поворознюк Роксолана Владиславівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Карабович Тадей Броніславович, 10.01.01 «Українська література»

Ціпко Анатолій Валентинович, 10.01.01 «Українська література»; 10.01.07 «Фольклористика»

Д 26.001.19

Бондаренко Алла Іванівна, 10.02.01 «Українська мова»

Гриценко Світлана Павлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Іванова Ірина Борисівна, 10.02.01 «Українська мова»

Шуляк Світлана Андріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Ісаєва Наталя Станіславівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Удовиченко Вікторія Віталіївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Заярний Олег Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кушнір Сергій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Очкуренко Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Стрєльцова Ольга Вікторівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.05

Заборовський Віктор Вікторович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Данильченко Тетяна Вікторівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної  роботи»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Рижко Олена Миколаївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

05.07.2018 № 728

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Козеренко Сергій Олександрович, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

Федорова Марія Вікторівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.23

Іляш Святослав Андрійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Ніколаєнко Аліна Володимирівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Яковенко Олена Сергіївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.35

Моренець Володимир Ігорович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Д 26.001.37

Козлова Надія Олександрівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Романюк Ірина Вікторівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Сиротенко Антон Володимирович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Царегородцев Ярослав Вячеславович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

К 26.001.21

Клімчук Тарас Володимирович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Білюк Анастасія Анатоліївна, 03.00.04 «Біохімія»

Погоріла Марина Сергіївна, 03.00.09 «Імунологія»

Присяжнюк Альона Ігорівна, 03.00.04 «Біохімія»

Табурець Олеся Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Вірич Павло Анатолійович, 03.00.02  «Біофізика»

Калиновський Віталій Євгенійович, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Махно Михайло Федорович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Панарін Олександр Євгенійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Чередніченко Олексій Володимирович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Кравцова Ірина Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Хрутьба Юлія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Білецька Тетяна Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Бриська Орислава Ярославівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Омельченко Лілія Олегівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Саранюк Євгенія Віталіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Спіцина Вікторія Євгеніївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.19

Кожуховська Юлія Віталіївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Мисик Оксана Андріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Юмачікова Олена Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Сембе Карина Альфредівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Д 26.001.50

Тищенко Катерина Олександрівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Цимбал Світлана Віталіївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Безсмертнюк Тарас Петрович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Запотоцька Вікторія Анатоліївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Берізко Володимир Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Гусак Ольга Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Макарчук Віталій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Маринчак Євген Степанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Наставна Ганна Вячеславівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Токар Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Хопта Сергій Федорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Шишка Юлія Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.10

Ксьондзик Катерина Віталіївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Савчук Сергій Станіславович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Смолин Ярослав Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Смолій Андрій Валерійович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.52

Коваленко Юлія Валентинівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Кузьменко Наталія Олегівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Гриньків Марія Володимирівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

 

У травні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.05.2018 № 480

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Струтинська Наталія Юріївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.51

Осауленко Ігор Анатолійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Котляров Петро Миколайович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Туранли Фергад Ґардашкан Оглу, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Фліссак Костянтин Андрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Вдовиченко Георгій Валерійович, 09.00.05 «Історія філософії»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Шульгун Мадлена Едуардівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Іванов Євген Анатолійович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Ляшенко Дмитро Олексійович, 11.00.12 «Географічна картографія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Стефанчук Марина Миколаївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Фаринник Василь Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Булат Євгенія Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Харченко Георгій Георгійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Губська Олена Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Нечітайло Ірина Сергіївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.05.2018 № 480

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Лаврова Ольга Євгенівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Ващенко Олександр Віталійович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Жлуденко Микола Григорович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Кац Світлана Василівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Д 26.001.25

Овденко Валерія Миколаївна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Зубровська Ольга Миколаївна, 03.00.12  «Фізіологія рослин»

Щетиніна Ганна Сергіївна, 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.38

Голишкін Дмитро Віталійович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Чопей Мар’яна Ігорівна, 03.00.02 «Біофізика»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Ганул Антон Миколайович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Сидорова Олена Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Заколодяжний Володимир Олегович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 26.001.13

Соболєва Марина Валеріївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.001.48

Богдан Ольга Дмитрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Кармадонова Тетяна Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Малишена Юлія Олегівна, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Д 26.001.27

Бондар Олег Володимирович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

Вахтель Андрій Ігорович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

Коцюба Максим Петрович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Маєвська Марина Миколаївна, 09.00.06 «Логіка»

Петленко Ірина Валеріївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Самчук Володимир Андрійович, 09.00.05 «Історія філософії»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Ковальчук Юлія Андріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Стежко Світлана Орестівна, 10.01.01 «Українська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Пласкальний Володимир Віталійович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

Львов Богдан Юрійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 26.001.10

Андрущенко Катерина Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Павко Яна Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Вареник Олександр Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Головачова Аліна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Денисевич Антон Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»


У березні 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 20.03.2018 № 262

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Трохимець Владлен Миколайович, 03.00.16 «Екологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Меньшов Олександр Ігоревич, 04.00.22 «Геофізика»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.19

Чернюх Богдан Васильович, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.46

Мацюк Володимир Ярославович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Стрельник Олена Олександрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 20.03.2018 № 262

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук–

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Шулима Сергій Ігорович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.35

Прищепа Оксана Володимирівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Д 26.001.37

Боднарчук Ірина Миколаївна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Д 26.001.42

Федоренко Катерина Володимирівна, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Бувайло Галина Ігорівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Захарків Ігор Богданович, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Федоренко Георгій Васильович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Д 26.001.25

Харченко Оксана Георгіївна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Мокросноп Вікторія Михайлівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Д 26.001.24

Гладун Дмитро Володимирович, 03.00.04 «Біохімія»

Петрович Олеся Зіновіївна, 03.00.16 «Екологія»

Рахметов Анар Джамалович, 03.00.04 «Біохімія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Проценко Вікторія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Рудюк Андрій Валентинович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Джалілова Олександра Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.28

Пархоменко Ірина Ігорівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Дорошенко Ольга Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Хожаіж Ірина Володимирівна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Дорошенко Каріна Сергіївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Коржик Анна Олександрівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Слободянік Марина Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Шкуров Євген Владленович, 10.01.06 «Теорія літератури»

Д 26.001.19

Борбенчук Ірина Миколаївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Скрипник Юлія Сергіївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.22

Кошкіна Ольга Віталіївна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Осипов Валерій Валерійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Максимович Роман Олегович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.06

Бабій Анастасія Олександрівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-

процесуальне право»

Д 26.001.10

Бенч Назар Володимирович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Стрілько Валентина Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Денісова Людмила Леонтіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Черкунов Олександр Віталійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Шевченко Наталія Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Іванова Євгенія Олегівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

 
У лютому 2018 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 01.02.2018 № 89

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

Коплак Оксана Вячеславівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Онищенко Світлана Володимирівна, 08.00.08 «Гроші. фінанси і кредит»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Андрійченко Юлія Валеріївна, 10.02.05 «Романські мови»

Науменко Людмила Петрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Станіслав Ольга Вадимівна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.19

Ясакова Наталія Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Сегіда Катерина Юріївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 01.02.2018 № 89

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Вакалюк Анна Василівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Голота Юлія Вікторівна, 03.00.04 «Біохімія»

Катрій Тетяна Богданівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Охрей Артем Геннадійович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Тимченко Інна Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Тищенко Микита Валерійович, 09.00.06 «Логіка»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Чаюк Тетяна Андріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.15

Бригадир Ярослава Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Булах Майя Богданівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Акімова Аліна Олександрівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Токарева Лілія Володимирівна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

Гуренко Мар’я Анатоліївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Орленко Борис Миколайович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько- процесуальне право»

Д 26.001.10

Грицун Ольга Олександрівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Багрій Василь Андрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Тиха Аліна Павлівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Білоус Світлана Віталіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

 

 

У грудні 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.12.2017  № 1605

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Петренко Віктор Іванович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.37

Маринич Олександр Віталійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична

статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Потіха Людмила Михайлівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Король Леся Вікторівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Бєлінська Ірина Василівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Бевзюк Євгеній Володимирович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.13

Вітренко Андрій Олександрович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Шевчук Катерина Сергіївна, 09.00.08 «Естетика»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Дорофеєва Маргарита Сергіївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Шевчук Сергій Миколайович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Іваницький Сергій Олександрович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 26.001.06

Давидова Наталія Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Романюк Ярослав Михайлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Цюра Вадим Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Занфірова Тетяна Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кисельова Олена Іванівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Фесенко Микола Васильович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.12. 2017  № 1605

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Гапон Ігор Васильович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Куцик Андрій Михайлович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.09

Мохаммед Карам Джасім Мохаммед (громадянин Республіки Ірак), 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Тарануха Володимир Юрійович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Д 26.001.23

Дирів Михайло Ярославович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Розуван Тамара Станіславівна, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.37

Мунчак Євгенія Юріївна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Остапенко Віталій Іванович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Савич Ірина Миколаївна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Сідей Марія Іванівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Манзюк Марина Вадимівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Олексів Леся Вікторівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Д 26.001.25

Сисоєв Дмитро Олександрович, 02.00.03 «Органічна хімія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.51

Кубявка Микола Богданович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Годлевський Максим Сергійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Ковальчук Марія Вікторівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Кошіль Григорій Володимирович, 07.00.05 «Етнологія»

Шудляк Наталія Олександрівна, 07.00.05 «Етнологія»

Д 26.001.20

Папенко Євгеній Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Дашкуєв Магомед Ахмедович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Ігнатченко Наталія Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.13

Демидюк Ольга Олександрівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Вергун Денис Володимирович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.28

Бондаренко Олег Олегович, 09.00.08 «Естетика»

Д 26.001.43

Калач Дмитро Михайлович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Лазер Тарас Васильович, 10.02.05 «Романські мови»

Мовчан Богдан Володимирович, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.19

Бойко Інна Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»

Шерепітко Анастасія Сергіївна, 10.02.02 «Російська мова»

Д 26.001.50

Руда Наталія Вікторівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів

Америки та Австралії»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Атаман Людмила Василівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Килимчук Анна Анатоліївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Ободовська Валентина Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Д 26.001.22

Лузовіцька Юлія Анатоліївна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Ободовський Юрій Олександрович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Стецюк Христина Петрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.05

Крукевич Оксана Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Гриник Лілія Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Куліцька Софія Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Кондратова Анна Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Фоміна Ліна Олександрівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Артюх Юлія Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Дибань Максим Петрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кобаль Михайло Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Мустеца Ігор Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Аль-Гханімі Кабас Джаміль Рашід (громадянин Республіки Ірак), 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Онуфрів Андріана Ростиславівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Трикашна Юлія Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Гаспарян Аргам Леонідович, 21.03.03 «Геополітика»

Каденко Наталія Ігорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Русова Ольга Сергіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Грабська Анна Володимирівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Сухаревська Ганна Володимирівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»


У жовтні 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

11.10.2017 № 1367

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Рапопорт Юрій Григорович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Д 26.001.37

Мартинюк Ольга Василівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Сугакова Олена Володимирівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична

статистика»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Панова Наталя Юріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Рарицький Олег Анатолійович, 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури»

Янковська Жанна Олександрівна, 10.01.07 «Фольклористика», 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Кравченко Елла Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.22

Горбачова Людмила Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси,

гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Дешко Людмила Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.46

Колєснік Тетяна Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Луцюк Павло Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

11.10.2017 № 1367

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.31

Бистренко Тетяна Олександрівна, 01.04.08 «Фізика плазми»

Д 26.001.35

Проценко Ірина Юріївна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Д 26.001.37

Русіна Аліна Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Паустовська Анастасія Сергіївна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Д 26.001.25

Парцевська Софія Василівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Чумаченко Василь Анатолійович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Бабій Світлана Володимирівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Цвігун Вікторія Олександрівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.24

Борисов Арсеній Андрійович, 03.00.04 «Біохімія»

Воєйкова Дарина Олександрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Осипчук Дарія Віталіївна, 03.00.09 «Імунологія»

Сидор Роман Ігорович, 03.00.09 «Імунологія»

Франскевич Дар’я Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Будаш Галина Володимирівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Дринь Дарія Олегівна, 03.00.02 «Біофізика»

Мельник Ольга Олександрівна, 03.00.11  «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Світіна Ганна Миколаївна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Кузьменко Тетяна Миколаївна, 04.00.22 «Геофізика»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Бака Віталій Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Журавльова Людмила Віталіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Кириченко Юлія Тарасівна, 07.00.05 «Етнологія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Андріяш Микола Михайлович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Бабанська Ольга Василівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Конотоп Гліб Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Суровцев Олександр Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Захарчук Ольга Ігнатівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Омельчук Ігор Вікторович, 09.00.09 «Філософія науки»

Д 26.001.27

Гречкосій Руслан Миколайович, 09.00.05 «Історія філософії»

Михайлов Дмитро Євгенович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Волгіна Олена Олександрівна, 10.02.05 «Романські мови»

Плющ Богдана Олесівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Хайдер Єлена Мирославівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Белюга Тетяна Володимирівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Карбан Аліна Анатоліївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Ковальчук Лілія Анатоліївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Ковінько Марина Володимирівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Стогній Оксана Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Білошицька Валерія Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Галамага Олена Володимирівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Данилевська Анна Сергіївна, 10.02.02 «Російська мова»

Звонко Ганна Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»

Милик Оксана Василівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Олешко Юлія Леонідівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.50

Аністратенко Лідія Сергіївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Нестеренко Ольга Олександрівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Дем’янчук Ілона Петрівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне

використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Заболотна Людмила Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право»

Сорока Оксана Станіславівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Ставнійчук Анастасія Петрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Ширшова Вікторія Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Бровко Віталій Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Вакуленко Олександр Федорович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Сердюк Лариса Рудольфівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Трохлюк Олександр Петрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Тюрін Геннадій Євгенович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 26.001.10

Грачова Вікторія Вікторівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Кирилюк Ольга Василівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Козачук Наталія Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Нікітюк Олена Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Пухаленко Владислава Павлівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Данилов Максим Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Клименко Анастасія Леонідівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Метіль Анастасія Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Коновальчук Світлана Андріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Цепкало Олексій Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Гридасова Ганна Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Опанасюк Ольга Іванівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Рой Аріна Тимурівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Консевич Ольга Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»


У червні 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

26.06.2017 № 936

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Білоус Оксана Іванівна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.37

Клевчук Іван Іванович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Гаврилюк Анна Мирославівна, 03.00.09 «Імунологія»

Д 26.001.38

Цирюк Олена Іванівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Грищенко Ірина Василівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Павленко Олена Георгіївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Д 26.001.19

Козлова Тетяна Олегівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Семашко Тетяна Федорівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Бойніцька Ольга Сергіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Сухарєва Світлана Володимирівна, 10.01.03 «Література слов'янських народів», 10.01.01 «Українська література»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Гринюк Володимир Олексійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.10

Кучер Тетяна Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Бурлака Ольга Станіславівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Вахонєва Тетяна Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Дрозд Олексій Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Савченко Олена Вячеславівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Шебанова Віталія Ігорівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Гримська Марта Ігорівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Корнєєв Віталій Михайлович, 27.00.01  «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

26.06.2017 № 936

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Чернолевська Єлизавета Анатоліївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.37

Затула Дмитро Васильович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Ібрагім Муслем Хусейн, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Король Юрій Юрійович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Кучук-Яценко Сергій Вікторович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична

статистика»

Перестюк Юрій Миколайович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Тимошкевич Тарас Дмитрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Куліченко Вадим Анатолійович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Радченко Лариса Василівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.38

Джус Олена Іванівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Зінабадінова Сабріє Серверівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Ніколаєнко Тетяна Василівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Огієнко Олег Сергійович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Кириленко Олександр Сергійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Трохименко Олександра Олександрівна, 07.00.05 «Етнологія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Маліновська Дар’я Костянтинівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Д 26.001.48

Дрозд Андрій Олександрович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Оксак Анастасія Олегівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Коперльос Руслана Юріївна, 09.00.09 «Філософія науки»

Д 26.001.27

Москальчук Марина Миколаївна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Незабитовський Георгій Вадимович, 09.00.06 «Логіка»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Бедрич Ярослава Вадимівна, 10.02.04 «Германські мови»

Дорошенко Оксана Віталіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Куліш Тетяна Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»

Ладика Ольга Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Мельник Ірина Валеріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Підгрушна Олена Григорівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Чернова Анастасія Олександрівна, 10.02.05 «Романські мови»

Шпенюк Ірина Євгенівна, 10.02.04 «Германські мови»

Шум Ольга Володимирівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Бурлака Дар’я Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Гончаренко Богдана Богданівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Мірошниченко Надія Леонідівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Назаренко Вікторія Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Шелестова Юлія Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Шкарлута Тетяна Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.39

Война Марина Олексіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Угляй Людмила Вікторівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Д 26.001.50

Корнієнко Інна Володимирівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Любимова Юлія Сергіївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Оздемір Дурсун Алі, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Охріменко Віталій Олександрович, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.22

Гнатюк Наталя Володимирівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

Д 26.001.45

Галаган Олександр Опанасович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

Маляренко Олександр Сергійович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

Полянська Катерина Валентинівна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Крупко Яна Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Павленко Валентина Валеріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Попов Роман Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Баганець Олексій Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Дяков Володимир Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Кузьменко Олександр Петрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Побережник Альона Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Шаповал Олена Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Білик Олександра Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Борденюк Володимир Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Войтовський Валентин Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Войцеховська Ірина Михайлівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Голубенко Ірина Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Карнаух Вадим Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Поліщук Марія Ярославівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Худенко Олександр Олександрович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Шурин Олена Андріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Басиста Альбіна Володимирівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Герасимчук Наталія Вікторівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Ляшенко Надія Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Біліченко Іван Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кузьменко Володимир Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Курова Аліна Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Мотрич Андрій Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Остапенко Юлія Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Соколова Олена Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Фартушок Тарас Богданович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Д 26.001.52

Поліщук Василь Анатолійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Шпарик Назар Ярославович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Бастракова Анастасія Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Божко Юлія Петрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Гулько Ганна Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Інжиєвська Леся Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Крайлюк Анна Ігорівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Ягіяєв Ілля Ігорович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Волошенко Інна Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Кузнєцова Катерина Ігорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Мазурець Юрій Олександрович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Ткач Тетяна Ярославівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Подобна Євгенія Володимирівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

У квітні 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 4), кандидата наук (Додаток 5) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

27.04.2017 № 659

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Жучок Юрій Володимирович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.37

Грод Іван Миколайович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Скрипник Наталія Вікторівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Михайлюк Павло Костянтинович, 02.00.03 «Органічна хімія»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Меншій Аліса Миколаївна, 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури»

Д 26.001.50

Покровська Ірина Леонідівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних

народів Америки та Австралії»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.45

Міхелі Сергій Володимирович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія

ландшафтів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Попов Георгій Володимирович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 26.001.06

Кодинець Анатолій Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Івчук Юлія Юріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кучма Ольга Леонідівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Спіцина Ганна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Д 26.001.52

Духневич Андрій Вікторович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне

право; природоресурсне право»

Костяшкін Іван Олександрович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне

право; природоресурсне право»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Бірюкова Марина Василівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

27.04.2017 № 659

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Тарадій Кирил Володимирович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.18

Гайдук Вікторія Андріївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Карпусь Андрій Олегович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Іващенко Ольга Андріївна, 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.38

Лавриненко Вікторія Євгенівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Коваль Андрій Павлович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Мінгазутдінова Галина Ігорівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Прищепа Тетяна Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Оліянчук Андрій Михайлович, 07.00.01 «Історія України»

Резнік Ігор Сергійович, 07.00.01 «Історія України»

Юрченко Оксана Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Мамалига Олена Олексіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Д 26.001.48

Андрусяк Ірина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Крицун Катерина Ігорівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

Тараненко Юлія Вадимівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Гаджиєв Віталій Володимирович, 09.00.06 «Логіка»

Соболєвський Павло Андрійович, 09.00.06 «Логіка»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Гриценко Марія Валеріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Дячук Людмила Сергіївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Кирилова Віра Андріянівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Циркунова Ірина Володимирівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Нахлік Олеся Степанівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Сварич Надія Зіновіївна, 10.01.01 «Українська література»

Скибицька Юлія Віталіївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Іваненко Євген Ігорович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне

використання природних ресурсів»

Д 26.001.22

Коржов Євген Іванович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Цекалова Наталія Ігорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право»

Д 26.001.05

Чорноусько Мирослава Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.46

Честа Дмитро Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Карамушка Тарас Вікторович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної

роботи»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Тащенко Анна Юріївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Дьомочко Марта Сергіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку»

Спиридонова Кіра Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем

та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Меженська Олена Володимирівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

 

У лютому 2017 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 3), кандидата наук (Додаток 4) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

28.02.2017 № 331

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Бондаренко Світлана Петрівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Лактіонова Анна Валеріївна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Деркачова Ольга Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.22

Ільїн Юрій Павлович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Лоскутов Тимур Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.52

Харитонова Тетяна Євгенівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Бідзіля Юрій Михайлович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Білан Надія Іванівна, 27.00.01  «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

28.02.2017 № 331

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Жучок Юлія Володимирівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.35

Марцафей Анна Сергіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Скотаренко Федір Миколайович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Д 26.001.42

Тройніч Костянтин Сергійович, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Бондаренко Марина Олександрівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Шилін Сергій Ігорович, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Кузнєцова Мар’яна Юріївна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Довбинчук Таїса Володимирівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Ширков Богдан Іванович, 04.00.22 «Геофізика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Савкова Валентина Павлівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Ващук Людмила Вікторівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Величенко Олена Олександрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Гвоздков Сергій Юрійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Кошовий Сергій Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Кудіна Юлія Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Черняєв Валерій Сергійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Бурда Владислав Юрійович, 07.00.01 «Історія України»

Гузь Наталія Григорівна, 07.00.01 «Історія України»

Даниленко Роман Михайлович, 07.00.01 «Історія України»

Кондуков Андрій Юрійович, 07.00.01 «Історія України»

Петренко Андрій Арнольдович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Апалькова Вікторія Валеріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Заліско Ольга Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Нерода-Березка Катерина Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Черняк Євген Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Дьомкіна Оксана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Красільник Олександр Володимирович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Магдич Ігор Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Осецька Діана Валеріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Плєшакова Наталія Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Римкіна Марина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 26.001.13

Гражевська Анна Олександрівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.001.48

Мартинович Дар’я Євгенівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Буцикін Єгор Сергійович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Василенко Юлія Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Загороднюк Вячеслав Валерійович, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Задоянчук Оксана Олександрівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Яроцька Ольга Володимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Головань Вікторія Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»

Літвіняк Олександра Володимирівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Добоні Мар’яна Іванівна, 10.01.01 «Українська література»

Єщенко Марина Юріївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Лихограй Роман Володимирович, 10.01.07 «Фольклористика»

Д 26.001.19

Григор’єв Олександр Миколайович, 10.02.01 «Українська мова»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Дрогушевська Ірина Леонідівна, 11.00.12 «Географічна картографія»

Михайленко Тетяна Юріївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Шульгач Андрій Сергійович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Яценко Анастасія Дмитрівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Д 26.001.22

Павельчук Євген Михайлович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Савіцька Вікторія Валентинівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Сітко Анна Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Кайло Іван Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Камінська Ілона Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Кокошко Мирослава Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Лисенко Олена Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Григоренко Олена В’ячеславівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне  право; міжнародне приватне право»

Прусенко Галина Євгеніївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Бані-Насер Фаді Абдуллаєвич (громадянин Йорданії), 12.00.11 «Міжнародне право»

Зубар Інна Валентинівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Ібрахім Суфян Саад (громадянин Іраку), 12.00.11 «Міжнародне право»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Полівко Лариса Юріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Локтєва Ірина Іванівна, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Дзюба Катерина Анатоліївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Киричок Андрій Петрович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Смирнова Марія Валеріївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Юшко Вікторія Володимирівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

 

У грудні 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 3), кандидата наук (Додаток 4) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

13.12.2016 № 1509

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Кнопова Вікторія Павлівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.38

Козачук Наталія Олександрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Чернозуб Андрій Анатолійович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.17

Нестерова Марія Олександрівна, 09.00.09 «Філософія науки»

Д 26.001.27

Комаха Лариса Григорівна, 09.00.06 «Логіка»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.46

Бірюкова Алевтина Геннадіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Волинець Владислав Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Подорожній Євген Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Шамраєва Валентина Михайлівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку»

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

13.12.2016 № 1509

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Башова Надія Петрівна, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна

математика»

Гнатюк Олена Маратівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Зубарук Олеся Валеріївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Степух Віталій Васильович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.23

Котов Михайло Миколайович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.31

Фелінський Станіслав Георгійович, 01.04.03 «Радіофізика»

Д 26.001.35

Вадньов Дмитро Олександрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних

pішень»

Гуляницький Андрій Леонідович, 01.05.02 «Математичне моделювання та

обчислювальні методи»

Кінаш Анастасія Володимирівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних

pішень»

Кукурба Віктор Романович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Пишнограєв Іван Олександрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних

pішень»

Д 26.001.37

Іваненко Дмитро Олександрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична

статистика»

Наквасюк Юлія Анатоліївна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Єдаменко Дар’я Вікторівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Тугай Андрій Васильович, 03.00.01 «Радіобіологія»

Д 26.001.38

Бондаренко Марія Павлівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Марченко Оксана Миколаївна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Свєженцева Ілона Олександрівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Василенко Андрій Юрійович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Зінченко Артем Юрійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні

методи»

К 26.001.51

Латишева Тетяна Володимирівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Рудніцький Сергій Іванович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Охріменко Олександр Святославович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Татаринов Іван Євгенович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Антоненко Вікторія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Заплетнюк Максим Андрійович, 07.00.01 «Історія України»

Кучернюк Ірина Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Шкабко Сергій Іванович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Джалілов Азар (громадянин Азербайджанської республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Зикова Ольга Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Д 26.001.12

Шимків Світлана Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.001.48

Савушкін Дмитро Ігорович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Коробко Маргарита Ігорівна, 09.00.07 «Етика»

Ляшко Любов Петрівна, 09.00.08 «Естетика»

Д 26.001.43

Предко Денис Єрофейович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.19

Акульшина Наталія Тарасівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Михальська Ольга Валеріївна, 10.02.02 «Російська мова»

Назаров Назарій Анатолійович, 10.02.01 «Українська мова»

Осадча Ольга Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»

Юдко Людмила Віталіївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Д 26.001.39

Рибалкін Сергій Валерійович, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Кулініч Марина Тарасівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне

використання природних ресурсів»

Ларченко (Олійник) Світлана Леонтіївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Лук’янчук Олена Миколаївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Ольховая Юлія Ігорівна, 20.02.04 «Військова географія»

Топалова Олеся Іллівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Мельничук Олег Петрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових вчень»

Нестор Віталій Романович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.06

Бажанова Вікторія Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Баженов Михайло Ігорович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Головачова Анастасія Сергіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-

процесуальне право»

Джуринський Олександр Віталійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-

процесуальне право»

Д 26.001.10

Базов Олександр Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Біловол Марта Валеріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Владика Світлана Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Власюк Віталій Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Мікічурова Ольга Володимирівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Павленко Андрій Володимирович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Скок Лілія Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

міжнародне приватне право»

Сорока Наталія Євгенівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Стрельцов Лев Євгенович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Фастовець Анна Сергіївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Андрійчук Ольга Вікторівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Карпушова Олена Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Петренко Ольга Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Крисак Лариса Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Білодід Вікторія Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Корнієнко Ольга Юріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Горбов Владислав Володимирович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Кондов Костянтин Володимирович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Загребельний Олександр Володимирович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Лавренов Данило Андрійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Ніколайчук Геннадій Геннадійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Петренко Катерина Миколаївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Швець В’ячеслав Михайлович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Битюк Інна Вікторівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Дубняк Катерина Андріївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Копилова Лариса Анатоліївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Михайлова Оксана Павлівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Ромах Оксана Володимирівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Шапоренко Валерія Володимирівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні

технології»

29 вересня 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 3), кандидата наук (Додаток 4) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

29.09.2016 № 1166

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

Іванісік Анатолій Іванович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Длігач Андрій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.50

Мазепова Олена Вікторівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Цолін Дмитро Васильович, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Галіцина Наталя Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.46

Жигалкін Іван Павлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Могілевський Леонід Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Колюх Валерій Вікторович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Горська Катерина Олександрівна, 27.00.01  «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

29.09.2016 № 1166

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Ніконова Вікторія Віталіївна, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Д 26.001.09

Криволап Андрій Володимирович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Фісуненко Андрій Леонідович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Д 26.001.23

Андрусенко Дмитро Анатолійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Зеленська Катерина Сергіївна, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.35

Косаревич Катерина Вікторівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

Д 26.001.42

Міненко Роман Вадимович, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

К 26.001.21

Городецький Олександр Віталійович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

Приходько Дмитро Федорович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Трунов Олександр Олексійович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Каряка Наталія Сергіївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Левчик Валентина Михайлівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Сокових Євгеній В’ячеславович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Д 26.001.25

Гранат Дмитро Станіславович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Кулай Ігор Володимирович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Панов Дмитро Михайлович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Гурська Оксана Вікторівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Д 26.001.38

Єна Марина Сергіївна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Слободяник Людмила Олександрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Солодкий Євгеній Валерійович, 04.00.22 «Геофізика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Мажара Ольга Олександрівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення

обчислювальних машин і систем»

Д 26.001.35

Мосенцова Людмила Вікторівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та

обчислювальні методи»

К 26.001.51

Сіпко Олена Миколаївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Фуртат Юрій Олегович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Заплетнюк Ольга Андріївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Золотарьова Яна Ігорівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Дороніна Наталія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Кужільна Оксана Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»

Ніколайчук Олександр Сергійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та

спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Галушка Олена Михайлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Устименко Марія Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Шапран Олексій Сергійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Д 26.001.12

Онисенко Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Сторожук Анна Петрівна, 09.00.09 «Філософія науки»

Чорноморденко Дмитро Іванович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Д 26.001.27

Петруньок Надія Іванівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Качан Катерина Євгенівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.19

Єрьоміна Олена юріївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Жигун Тетяна Валеріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Івашків-Ващук Орислава Василівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські

мови»

Ластовець Марія Юріївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Лехніцька Світлана Іванівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Салахатдінова Ельміра Шаміліївна, 10.02.02 «Російська мова»

Хан Ксенія Олександрівна, 10.02.02 «Російська мова»

Черненко Ніна Анатоліївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Д 26.001.39

Білявська Вікторія Сергіївна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Антонюк Олена Олександрівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне

використання природних ресурсів»

Д 26.001.45

Кушнір Анатолій Степанович, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Соколан Тетяна Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право»

Хоменко Віктор Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Боржецька Наталія Леонідівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Волошина Віта Анатоліївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Кривонос Максим Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Кушнерик Юрій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Новик Наталія Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

міжнародне приватне право»

Поливач Вікторія Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Ільченко Антон Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Литвин Іван Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне

право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Денисюк Олексій Олексійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Іванова Ганна Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Ноженко Каріна Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення»

Ярема Валерій Анатолійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Д 26.001.52

Льовочкіна Валерія Михайлівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне

право; природоресурсне право»

Слепченко Анжела Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне

право; природоресурсне право»

Чекавська Яна Олегівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право;

природоресурсне право»

Шевченко Віталій Валерійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне

право; природоресурсне право»

Щербина Марія Сергіївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Лазоренко Людмила Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Маслова Світлана Яківна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Ананова Іванна Валентинівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Груб’як Оксана Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Кукло Ольга Євгеніївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Міщенко Марина Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Павлін Дар’я Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Ковтун Олександр Сергійович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Авраменко Валерія Вікторівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Буравкова Антоніна Геннадіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Зайцева Марія Василівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Сокур Станіслав Петрович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Білограць Христина Романівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Парубець Олена Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Лалак Ольга Андріївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Мисечко Аліна Олександрівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

 

01 липня 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 1), кандидата наук (Додаток 2), доктора філософії (Додаток 3) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

01.07.2016 № 750

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Гоцульський Володимир Якович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.23

Дмитренко Оксана Петрівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Покалюк Володимир Васильович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Відейко Михайло Юрійович, 07.00.05 «Етнологія»

Д 26.001.20

Антонюк Тетяна Дмитрівна, 07.00.01 «Історія України»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Пермінова Алла Вікторівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.19

Яроцька Галина Сергіївна, 10.02.02 «Російська мова»

Д 26.001.39

Мірошниченко Лілія Ярославівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Прушковська Ірина Віталіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Заячук Мирослав Дмитрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

Кологойда Олександра В’ячеславівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Лукач Ірина Володимирівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 26.001.10

Білоцький Сергій Дмитрович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Дрьоміна – Волок Наталія Вікторівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Чижмарь Юрій Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Водолазька Світлана Анатоліївна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Д 26.001.34

Чекштуріна Вікторія Миколаївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

01.07.2016 № 750

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Вознюк Тарас Григорович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Пузікова Анна Валентинівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Стьопкін Андрій Вікторович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Д 26.001.23

Ільченко Олексій Олексійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Коломієць Іван Сергійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Лопатинська Ольга Григорівна, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.31

Мойсеєнко Владислав Анатолійович, 01.04.03 «Радіофізика»

Д 26.001.37

Доронін Олексій В’ячеславович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Жураковський Богдан Михайлович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Тищук Тетяна Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

К 26.001.21

Федорченко Людмила Миколаївна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Бояльська Оксана Геннадіївна, 03.00.06 «Вірусологія»

Литвиненко Раїса Олександрівна, 03.00.09 «Імунологія»

Д 26.001.24

Данченко Ніна Миколаївна, 03.00.04 «Біохімія»

Кубайчук Катерина Ігорівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Гурмач Василь Васильович, 03.00.02 «Біофізика»

Микуляк Василь Васильович, 03.00.02 «Біофізика»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Дрозд Тетяна Іванівна, 04.00.19 «Економічна геологія»

Никанорова Юлія Євгеніївна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Острянська Інна Юріївна, 04.00.19 «Економічна геологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Стеняшин Андрій Юрійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Деркач Світлана Сергіївна, 07.00.05 «Етнологія»

Ковбасюк Стефанія Андріївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Лукач Ілона Бейлівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна, 07.00.05 «Етнологія»

Д 26.001.20

Петренко Іван Євгенович, 07.00.01 «Історія України»

Швидченко Тетяна Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Білоус Артем Олексійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Данилова Юлія Юліанівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Нагорняк Яна Павлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Чень Цзюнь (громадянка КНР), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Якуненко Костянтин Вікторович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Романюк Віталій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Савич Іван Васильович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.001.13

Калінкова Ірина Юріївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.001.48

Вікулова Альона Олегівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Фарина Олександр Іванович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Ніколаєнко Олександра Олегівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Д 26.001.43

Петруньок Борис Петрович, 09.00.12 «Українознавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Білик Катерина Аркадіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Гончарук Лілія Миколаївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Ковальчук Ірина Валеріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Котенко Валентина Леонідівна, 10.02.05 «Романські мови»

Малкович Тарас Іванович, 10.02.16 «Перекладознавство»

Марховська Анна Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.19

Сторожук Христина Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Виноградов Олександр Миколайович, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Вінійчук Ольга Миколаївна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»

Левицька Олена Юріївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Данильченко Олена Сергіївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Д 26.001.45

Авдєєнко Юлія Леонідівна, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

Тиханович Євген Євгенійович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Берднікова Катерина Вадимівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Джундієт Віктор Сергійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Карась Борис Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Костенко Інеса Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Мартиненко Олександр Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

Мостовенко Сергій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Рогачов Юрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Айдинян Анжела Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Бабошин Арсеній Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Біцай Анна Володимирівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Лань Олексій Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Михайлов Іван Михайлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Старенький Олександр Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Корчагін Максим Павлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Кучмієнко Ольга Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Остапенко Вікторія Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Паракуда Ірина Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 26.001.10

Єделєв Роман Сергійович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Іванець Іван Петрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Коробко Ірина Ігорівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Рябікін Дмитро Андрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Серьогін Станіслав Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Слабошпицька Уляна Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Гринь Тетяна Григорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Зеленський Віталій Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Коваленко Руслан Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Пироговська Віра Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Ушверідзе Давид Партенович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Хвесюк Валерія Іллівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Бачинська Ірина Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Кіндрась Ірина Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»

Михайленко Ольга Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Патієвич Ольга Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Бунас Аліна Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Суріна Ірина Анатоліївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

Черних Геннадій Андрійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Бут Станіслав Анатолійович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Карманова Нінель Ігорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Кононенко Марія Григорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Мудрицька Карина Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Кацуба Микита Олександрович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Лікарчук Дар’я Сергіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Печенюк Дмитро Олександрович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Штельмашенко Анастасія Дмитрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Драган-Іванець Наталія Василівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Романюк Наталя Сергіївна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Сазонова Юлія Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

 

 

12 травня 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора наук (Додаток 1), кандидата наук (Додаток 2), доктора філософії (Додаток 3) здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.05.2016 № 503

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Броварець Ольга Олександрівна, 03.00.02 «Біофізика»

Д 26.001.37

Самойленко Юлія Іванівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Фоменко Ірина Степанівна, 03.00.04 «Біохімія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.48

Жилінська Оксана Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Чорноус Галина Олександрівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Іваницька Марія Лонгинівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Косович Ольга Василівна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Ткаченко Роман Петрович, 10.01.01 «Українська література»

Юрчук Олена Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.10

Пазюк Андрій Валерійович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Гетьманцева Ніна Дмитрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Панасюк Леонід Валерійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Садівничий Володимир Олексійович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.05.2016 № 503

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Власенко Тетяна Станіславівна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.09

Компан Сергій Володимирович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Д 26.001.23

Клепко Олександра Юріївна, 01.04.07  «Фізика твердого тіла»

Пінчук-Ругаль Тетяна Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.31

Стеблова Ольга Вікторівна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Д 26.001.37

Ганиченко Юрій Валерійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Горбань Наталія Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Трошкі Віктор Бейлович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Шалайко Тарас Олександрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Амірханов Олексій Володимирович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Смірнов Олександр Євгенович, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Романова Катерина Вікторівна, 07.00.05 «Етнологія»

Д 26.001.20

Комар Євгеній Григорович, 07.00.01 «Історія України»

Ховайба Наталя Григорівна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Данилова Ніколь Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Заяць Олена Іванівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Омельяненко Віталій Анатолійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Проценко Ігор Володимирович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Сошка Надія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Шпигоцька Наталія Олегівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Виселко Інна Вячеславівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Заїка Тетяна Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Д 26.001.43

Карнаухова Надія Леонідівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Гриців Наталія Миколаївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Циганкова Зоя Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.15

Анцибор Дар’я Вікторівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Білоножко Лідія Василівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Бугай Світлана Григорівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Волковецька Наталія Володимирівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Дядченко Людмила Сергіївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Коломицева Марія Олександрівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Павлюх Наталія Миколаївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Щегельський Валерій Васильович, 10.01.07 «Фольклористика»

Д 26.001.19

Синявська Ольга Євгенівна, 10.02.02 «Російська мова»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.22

Олексієнко Інна Миколаївна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Брящей Руслан Ігорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Мельник Аліна Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Щадило Анатолій Антонович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Кирилюк Олена Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Стазілова Тетяна Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Трубаков Євген Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Білоус Оксана Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Стахєєва-Боговик Ольга Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Філінович Валерія Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Грошева-Шарапова Інна Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кабаченко Марина Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Полянський Антон Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Пусан Катерина Борисівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Тихонович Лариса Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Ганкевич Олександра Вікторівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Продан Олександра Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Рогаль Ніна Іванівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Кияниця Леонід Леонідович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Горбик Роман Олександрович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Ломоносова Катерина Сергіївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Михайлюта Ольга Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Філоненко Данило Валерійович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Чорнодон Мирослава Іванівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Юрченко Тетяна Юріївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.05.2016 № 503

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук 

(громадян іноземних держав)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Чан Тхе Вінь (громадянин Соціалістичної Республіки В`єтнам), 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика» 

 

У лютому 2016 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора і кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

25.02.2016 № 161

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Бондаренко Євген Володимирович, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

Д 26.001.31

Прокопенко Олександр Володимирович, 01.04.03 «Радіофізика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Солоненко Анатолій Миколайович, 03.00.05 «Ботаніка»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Андрущак Ігор Євгенович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Кудінов Дмитро Валерійович, 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Мельник Альона Олексіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Стежко Надія Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.48

Дука Анастасія Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Надурак Віталій Вікторович, 09.00.07 «Етика»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Бігун Ольга Альбертівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство», 10.01.01 «Українська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.22

Тимофеєв Владислав Євгенійович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Васильченко Оксана Петрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Ващенко Юлія В’ячеславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Лотюк Ольга Степанівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Смокович Михайло Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.10

Задорожній Олександр Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Коваленко Олена Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кутоманов Дмитро Євгенович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Міщук Михайло Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Шабанов Роман Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

25.02.2016 № 161

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Мельник Ірина Анатоліївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Самойленко Сергій Олександрович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.23

Авраменко Тетяна Григорівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Комишан Олександра Олегівна, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Сагалянов Ігор Юрійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.37

Макогін Віталій Іванович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Савченко Андрій Васильович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Воловенко Олеся Богданівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Лисовенко Сергій Олександрович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Плутенко Максим Олександрович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Сулейманов Юрій Миколайович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Д 26.001.25

Гуцул Роман Мирославович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Лістунов Димитрій Петрович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Заіка Сергій Анатолійович, 03.00.06 «Вірусологія»

Луців Наталія Збиславівна, 03.00.09 «імунологія»

Д 26.001.24

Береговий Сергій Михайлович, 03.00.04 «Біохімія»

Гінсбах Марина Костянтинівна, 03.00.04 «Біохімія»

Іщук Тетяна Василівна, 03.00.04 «Біохімія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Кулініч Марія Юріївна, 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Мазипчук Максим Дмитрович, 07.00.01 «історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Глущевська Анастасія Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Різниченко Євген Іванович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Коваленко Катерина Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Костенко Тетяна Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Михальська Олена Леонідівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Басенко Ірина Юріївна, 09.00.09 «Філософія науки»

Захарченко Марія Сергіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Невмержицька Марія Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Пугач Анастасія Вікторівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Юрченко Едуард Анатолійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.27

Бондажевська Людмила Сергіївна, 09.00.06 «Логіка»

Омельченко Вікторія Юріївна, 09.00.05 «історія філософії»

Сень Анастасія Олександрівна, 09.00.05 «історія філософії»

Сорока Марина Валентинівна, 09.00.05 «історія філософії»

Шарко Олег Віталійович, 09.00.06 «Логіка»

Д 26.001.28

Буцикіна Євгенія Олександрівна, 09.00.08 «Естетика»

Д 26.001.43

Баранько Яна Станіславівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Бритвін Дмитро Вікторович, 10.02.05 «Романські мови»

Булкіна Анна Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Губа Лариса Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Корольова Наталія Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Ніколенко Оксана Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»

Теличко Вероніка Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.15

Дубравська Зоряна Романівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Кисла Оксана Федорівна, 10.01.01 «Українська література»

Кобута Світлана Степанівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Ковальчук Ольга Ігорівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Погребняк Олена Альбертівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Д 26.001.19

Данилюк Наталія Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Тютенко Олена Федорівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Доценко Наталія Валеріївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Щербаков Ярослав Ігорович, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Гінзула Мар’яна Ярославівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональневикористання природних ресурсів»

Доан Павло Ванович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Д 26.001.22

Рахматулліна Ельміра Равільївна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Петренко Володимир Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Калініченко Вікторія Володимирівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Малюга Руслан Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Андреєва Олена Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Верещінська Ірина Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Романюк Ірина Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Фурса Євген Євгенович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Сидоренко Євгенія Вікторівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Герус Ольга Ігорівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Золотнюк Олеся Павлівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Совенко Ольга Сергіївна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Деяк-Якобишин Олена Михайлівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Миколаєнко Алла Юріївна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Слюсаренко Марія Іванівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Андрєєва Олександра Сергіївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Загороднюк Владислава Євгенівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Кіндра Світлана Олегівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Мірошниченко Юлія Петрівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Рогова Тетяна Арнольдівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

25.02.2016 № 161

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Аль-Саммарраі Мохаммед Саад Ібрахім (громадянин Республіки Ірак), 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

 

У грудні 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора і кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.12.2015 № 1292

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Пашко Анатолій Олексійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Вретік Людмила Олександрівна, 02. 00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.38

Зима Ігор Григорович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Коробейнікова Леся Григорівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Казакевич Геннадій Михайлович, 07.00.05 «Етнологія»

Пустовалов Сергій Жанович, 07.00.05 «Етнологія»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Ведмедєв Михайло Михайлович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Д 26.001.28

Стоян Світлана Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Ленська Світлана Василівна, 10.01.01 «Українська література»

Приліпко Ірина Леонідівна, 10.01.01 «Українська література»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Гетьман Євген Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.06

Корчак Наталія Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 26.001.10

Смирнова Ксенія Володимирівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.12.2015 № 1292

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Томчук Олександр Васильович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.31

Лебідь Антон Валерійович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Мілованов Юрій Сергійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Сорока Сергій Володимирович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Цимбалюк Олександр Миколайович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Д 26.001.35

Дегтяр Ольга Сергіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.37

Луз Максим Миколайович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Трошкі Наталія Василівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Полубінський Віталій Вікторович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Д 26.001.25

Артамонов Олексій Сергійович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Булавко Геннадій Володимирович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Гордієнко Юлія Анатоліївна, 03.00.04 «Біохімія»

Дубчак Сергій Валерійович, 03.00.01 «Радіобіологія»

Карповець Тарас Петрович, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Виноградова Олена Олександрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Єфіменко Олена Юріївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Капустяна Ірина Петрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Маркевич Анна Олександрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Пшиченко Вікторія Вікторівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Рибалко Алевтина Володимирівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Скочко Наталія Сергіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Гальчина Наталія Ігорівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Карпуша Марина Василівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Бондаренко Антон Олександрович, 07.00.05 «Етнологія»

Георгієва Марія Дмитрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Овчаренко Володимир Петрович, 07.00.05 «Етнологія»

Хан Євген Вікторович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Булгакова Альона Валентинівна, 07.00.01 «Історія України»

Кагальна Марія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Назаренко Вадим Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Слободинський Дмитро Костянтинович, 07.00.01 «Історія України»

Шульга Яна Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Нестерова Дар’я Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»

Царук Анна Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Цицик Катерина Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»

Д 26.001.48

Жмудська Ірина Борисівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Зянько Віталій Віталійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Кальний Сергій Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Бартусяк Павло Миколайович, 09.00.05 «Історія філософії»

Боднарчук Любов Сергіївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Майданевич Леонід Олександрович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Пашковський Олександр Сергійович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Білоус Наталія Вячеславівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Бобошко Тетяна Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»

Лєпухова Наталія Іванівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Пластун Наталія Сергіївна, 10.01.05 «Фольклористика»

Д 26.001.19

Косицький Микола Миколайович, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Армашевська Тетяна Володимирівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Гнатюк Олексій Михайлович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Качур Оксана Вікторівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Маншиліна Тетяна Іванівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Придеткевич Станіслав Станіславович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Д 26.001.22

Караван Юлія Вікторівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Байрака Тетяна Федорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Лещенко Роман Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Копанчук Володимир Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Птащенко Дмитро Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Саленко Ольга Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Сорока Олена Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.06

Доманська Марія Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Жорнік Марія Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Макаренко Наталія Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Орендарець Олена Олександрівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Рибак Ольга Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Рудень Олена Вікторівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Сороченко Антон Валерійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Яремова Інна Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Попко Євген Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Потильчак Олександр Іванович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Опихайло Ольга Борисівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Кліменкова Анастасія Михайлівна, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»

Пігіда Антон Олександрович, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Алєксєйченко Олександр Володимирович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Вишневська-Черкас Ірина Григорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Капируля Михайло Володимирович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Карпенко Наталія Володимирівна, 21.03.03 «Геополітика (політичні науки)»

Маковський Сергій Олегович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Бєй Ганна Анатоліївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Нагорянський Євген Анатолійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Щербина Юлія Сергіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Харченко Олексій Сергійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Баранецька Анна Дмитрівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Євтушенко Олена Миколаївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Островська Наталія Василівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.12.2015 № 1292

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(громадян іноземних держав)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Алдалаін Емад Ясін Ахмад (громадянин Хашимітського Королівства Йорданії), 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.38

Атамнах Салах Мохаммад Муфліх (громадянин Хашимітського Королівства Йорданії), 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

 

У вересні 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора і кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

29.09 .2015 № 988

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Дорошенко Ірина Юріївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Д 26.001.23

Ушенко Юрій Олександрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.37

Сливка-Тилищак Ганна Іванівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.38

Моренко Алевтина Григорівна, 03. 00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Конта Ростислав Михайлович, 07.00.05 «Етнологія»

Слободян Наталія Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Співак Інна Віталіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.13

Прушківська Емілія Василівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Корабльова Валерія Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.43

Владиченко Лариса Дмитрівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Моісеєнко Олена Юріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.19

Гнатюк Любомира (громадянка Польщі), 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Пахолок Зінаїда Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Українець Людмила Федорівна, 10.02.01 «Українська мова»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Патерило Ірина Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Перощук Зорина Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Чижмарь Катерина Іванівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Піпченко Наталія Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Вонсович Сергій Геннадійович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

29.09.2015 № 988

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Фесенко Андрій В’ячеславович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

К 26.001.18

Слободянюк Сергій Валерійович, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»

Тимошкевич Лариса Миколаївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Д 26.001.23

Руденко Роман Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.35

Маліцький Юрій Валерійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.37

Блажієвська Ірина Петрівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Лагода Володимир Андрійович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Сергієнко Микола Петрович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Страх Олександр Петрович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Дегтяренко Анна Сергіївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Малишенко Анна Ігорівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Муратов Олексій Сергійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Потапенко Ганна Валентинівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Д 26.001.25

Ткаченко Антон Миколайович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Беньковська Леся Костянтинівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Горбач Олександр Ігорович, 03.00.09 «Імунологія»

Шитіков Дмитро В’ячеславович, 03.00.09 «Імунологія»

Д 26.001.24

Геращенко Ольга Леонідівна, 03.00.04 «Біохімія»

Жук Владислав Вікторович, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Забірник Арсеній Сергійович, 03.00.04 «Біохімія»

Ставнійчук Роман Васильович, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Бондаренко Олександр Володимирович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Боровець Оксана Василівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Заводовський Данило Олександрович, 03.00.02 «Біофізика»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.32

Андрієць Тетяна Вікторівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Тустановська Любов Віталіївна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Котлярова Катерина Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Крижевський Антон Васильович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Міняйло Наталія Василівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Садикова Вікторія Вікторівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Кутовий Тарас Вікторович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Процун Наталя Михайлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Серажим Юліан Віталійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Фурманець Катерина Леонідівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Рошко Наталія Борисівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Д 26.001.13

Плєшакова Олена Анатоліївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Біла Орися Ігорівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Романенко Ольга Ярославівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.27

Політюк Анастасія Павлівна, 09.00.06 «Логіка»

Д 26.001.43

Кальмук Ірина Павлівна, 09.00.12 «Українознавство»

Чубенко Олена Віталіївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Гаврилюк Ольга Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Даниліна Світлана Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Кощій Юлія Петрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Кучма Зоряна Василівна, 10.02.05 «Романські мови»

Літинська Наталія Василівна, 10.02.05 «Романські мови»

Одрехівська Ірина Миколаївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Ференс Наталія Олександрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Зайцева Катерина Валеріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Пошивайло Марія Олександрівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Д 26.001.19

Барвіцька Галина Кирилівна, 10.02.01 «Українська мова»

Вакуленко Василь Федорович, 10.02.01 «Українська мова»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Даниленко Юрій Олексійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Данієлян Сергій Ашотович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кириленко Ірина Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Кієнко Олександр Борисович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кулішенко Олена Юріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Лагнюк Олеся Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Чубата Марина Валеріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Дерев’янко Марина Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Зенова Марина Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Карпенко Ірина Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Набруско Марія Степанівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Федоренко Вікторія Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Чебан Олеся Михайлівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.06

Колотілова Ілона Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Бурмак Оксана Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Васюренко Аліна Олегівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Шершньова Олена Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Вегера Володимир Михайлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Гапон Оксана Євгенівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Касмінін Олександр Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Носенко Віктор Олексійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Резніченко Валентин Михайлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Тихонович Юрій Станіславович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Третяков Євген Андрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Періус Надія Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Заріцька Надія Юріївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Адигьозалов Тогрул Аскер Оглу (громадянин Азербайджанської Республіки), 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Вишньов Віктор Михайлович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Кулінич Тарас Олександрович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Донська Анастасія Геннадіївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Машаровська Світлана Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.33

Лоза Галина Іванівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Д 26.001.34

Демченко Олексій Анатолійович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

29.09.2015 № 988

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Алмодарс Баррак Субхі Камал (громадянин Республіки Ірак), 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

У червні 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затверджено рішення спеціалізованих вчених рад університету про присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ухвалили: видати дипломи доктора і кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

30.06.2015 № 690

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Марченко Олександр Олександрович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Скобелєв Володимир Володимирович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Д 26.001.23

Вовченко Людмила Леонтіївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.38

Пилипенко Сергій Володимирович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Овсяк Олександр Володимирович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Кібальник Любов Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Мєлков Юрій Олександрович, 09.00.09 «Філософія науки»

Д 26.001.27

Баумейстер Андрій Олегович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.19

Дарчук Наталія Петрівна, 10.02.01 «Українська мова», 10.02.21 «Структура, прикладна та математична лінгвістика»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.10

Федюк Лілія Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Цірат Геннадій Артурович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Крайнікова Тетяна Степанівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

30.06.2015 № 690

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Касянюк Марина Володимирівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Швай Надія Олександрівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

К 26.001.21

Лібов Дмитро Юрійович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Д 26.001.23

Калініченко Дмитро Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Перец Юлія Сергіївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Ушенко Володимир Олександрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Д 26.001.31

Мовчан Микола Миколайович, 01.04.03 «Радіофізика»

Нагуляк Олег Олександрович, 01.04.03 «Радіофізика»

Слободянюк Денис Володимирович, 01.04.03 «Радіофізика»

Федоров Володимир Володимирович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Д 26.001.35

Двірничук Костянтин Васильович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Трохименко Анна Юріївна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Данілова Олена Ігорівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Д 26.001.24

Гаділія Олена Петрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Грищук Володимир Іванович, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Мельник Марія Ігорівна, 03.00.02 «Біофізика»

Нікуліна Вікторія Вікторівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Захарій Наталія Володимирівна, 04.00.19 «Економічна геологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Кобзар Андрій Юрійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Ганцян Роман Юрійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Діденко Вікторія Петрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Челноков Максим Володимирович, 07.00.05 «Етнологія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Власенко Марина Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Козлова Анна Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Олексенко Катерина Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Онопко Марія Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Дерун Іван Анатолійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Добровенко Олександр Анатолійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Жуманкулова Лізат Оралтаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кравченко Микола Васильович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Орчелота Олена Іллівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Сабірова Аліна Еркенівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Травінська Світлана Іванівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Д 26.001.13

Бабірад-Лазунін Володимир Олегович, 08.00.10 «Статистика»

Ковтун Марина Валентинівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Прилуцький Анатолій Михайлович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Самко Наталія Геннадіївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.001.48

Волошин Микита Ігорович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Никитенко Вікторія Андріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Ткаченко Юлія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Хом’як Василь Романович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Богачевський Павло Станіславович, 09.00.09 «Філософія науки»

Д 26.001.27

Куценко Вікторія Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Лимар В’ячеслав Богданович, 09.00.01 «Онтологія гносеологія феноменологія»

Д 26.001.43

Нетецька Євгенія Валеріївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Кісьміна Ксенія Олегівна, 10.02.05 «Романські мови»

Лесько Христина Степанівна, 10.02.05 «Романські мови»

Маковійчук Ліліана Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Мєдвєдєва Наталія Олександрівна, 10.02.05 «Романські мови»

Нужна Катерина Анатоліївна, 10.02.05 «Романські мови»

Строганова Галина Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Чайківська Галина Святославівна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Артюшенко Злата Валеріївна, 10.01.01 «Українська література»

Мельник Оксана Василівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Мукан Володимир Сергійович, 10.01.01 «Українська література»

Снітовська Ольга Йосипівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Д 26.001.19

Антоненко Наталія Павлівна, 10.02.02 «Російська мова»

Бражук Юлія Борисівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Гончарук Тетяна Леонідівна, 10.02.02 «Російська мова»

Грицина Світлана Вікторівна, 10.02.01 «Українська мова»

Малунова Ганна Дмитрівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Марусинець Маріанна Михайлівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Черевченко Вікторія Валентинівна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Мацькович Марія Романівна, 10.01.03 «Література слов’янських народів»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Адамович Зоряна Михайлівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Бричук Марія Степанівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Жураєва Каріна Аліжонівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Ільїв Ольга Миколаївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Канська Вікторія Володимирівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Рябоконь Ольга Володимирівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Смірнов Ярослав Валерійович, 11.00.12 «Географічна картографія»

Д 26.001.22

Баужа Тетяна Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Настюк Микола Григорович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Христюк Борис Федорович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Безклубий Олег Ігорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Вовк Олексій Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Задніпряна Мар’яна Юріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Мовчан Віктор Вікторович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Назаренко Ольга Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Сурник Віктор Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Хом’яков Дмитро Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Беньківський Володимир Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Карелова Галина Андріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Колос Ольга Валеріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Кучер Вадим Олегович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Нешик Тарас Степанович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Коротка Наталія Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Кузьменко Марина Валеріївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Рахнянська Тамара Олегівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Россильна Ольга Василівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Салміна Яна Олегівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Штим Тетяна Богданівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Д 26.001.10

Бусол Катерина Ігорівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Коваленко Сергій Олександрович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Крук Юлія Андріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Кучер Олена Борисівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Барський Артем Станіславович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Бутков Ігор Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Гаврилова Олена Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Каптар Ганна Григорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Курбанов Богдан Бахрамович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Обушенко Наталія Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Семенова Альона Вячеславівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Чернота Дмитро Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

 ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

К 26.001.49

Биркун Марина Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Айвазян Людмила Юріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Риндер Іван Дмитрович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Сідоров Олександр Олександрович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Гришина Тетяна Володимирівна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

Шелестун Катерина Юріївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Матвєєва Ольга Володимирівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Сербіна Катерина Юріївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Тельпіс Ольга Володимирівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.41

Бегаль Василь Миколайович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Парно Леся Дмитрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Червінська Людмила Миколаївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Чорноус Анна Володимирівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Бикова Ольга Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Ворона Андрій Геннадійович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Гусак Ольвія Олександрівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Костюк Юрій Вікторович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Мельник Юрій Ігорович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Монич Лілія Михайлівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Іллюк Надія Олексіївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Михайлович Ольга Петрівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Ситник Олексій Валерійович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Смусь Андрій Григорович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

30.06.2015 № 690

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(громадян іноземних держав)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Аль-Фаєз Мохаммад (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

У квітні 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії МОН України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і ухвалили  видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків.

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

28.04.2015 № 483

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Калінін Ігор Васильович, 03.00.04 «Біохімія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Городня Наталія Данилівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Морозов Андрій Юрійович, 09.00.07 «Етика»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Седляр Юлія Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

 

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

28.04.2015 № 483

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Ф ІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Гололобов Дмитро Олександрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Лазаренко Ірина Сергіївна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Д 26.001.37

Мороз Анна Григорівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Томашик Владислав Васильович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.38

Дяченко Марія Володимирівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Ковальова Олександра Володимирівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Голік Андрій Олександрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Герасько Марина Олександрівна, 07.00.05 «Етнологія»

Тарасюта Катерина Сергіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Косьміна Валентина Валентинівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Пушко Руслан Олексійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Гребенюк Світлана Анатоліївна (громадянка Республіки Молдова), 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»

Криклій Владислав Артурович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Скитиба Катерина Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Колесник Артем Степанович, 09.00.05 «Історія філософії»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Мозолевська Аліна Сергіївна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Блідченко-Найко Вікторія Василівна, 10.01.01 «Українська література»

Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Д 26.001.19

Васюкова Наталія Віталіївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Д 26.001.39

Володарська Маргарита Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Громова Мирослава Володимирівна, 10.01.02 «Російська література»

Ясній Ярина Олегівна, 10.01.03 «Література слов’янських народів»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Іванок Дмитро Вікторович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Кривошеїн Олександр Олегович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Міхровська Марина Станіславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Степанченко Олена Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.06

Лозицька Катерина Олександрівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Д 26.001.10

Вербов Сергій Віталійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Ілларіонова Світлана Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кузьменко Галина Валентинівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Чебан Олександр Якович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНКАЦІЇ

Д 26.001.33

Орлова Наталя Василівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Салига Павло Георгійович, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Д 26.001.34

Дженжебір Ольга Миколаївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Плещенко Кирило Володимирович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Сащук Тетяна Іванівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

 

У лютому 2015 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків.

З додатку 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

26.02.2015 № 217

Список здобувачів наукового ступеня доктора наук

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Ледней Михайло Федорович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Д 26.001.35

Самойленко Ігор Валерійович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Заіченко Олександр Сергійович, 02. 00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Матвієнко Наталія Миколаївна, 03.00.06 «Вірусологія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Резнікова Наталія Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Пилипчук Святослав Михайлович, 10.01.07 «Фольклористика»

Циганок Ольга Михайлівна, 10.01.01 «Українська література»,

10.01.06 «Теорія літератури»

Яструбецька Галина Іванівна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Лавриненко Світлана Томівна, 10.02.01 «Українська мова»

Наєнко Галина Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.05

Письменський Євген Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.46

Клемпарський Микола Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Тищенко Олена Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Соболевська Марина Олександрівна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Балаклицький Максим Анатолійович, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Дзюба Тетяна Анатоліївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Олтаржевський Дмитро Олегович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Калінкевич Олексій Миколайович, 03.00.02 «Біофізика»

Д 26.001.23

Демчишин Андрій Богданович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.35

Усар Ірина Ярославівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Д 26.001.37

Косенкова Тетяна Ігорівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Мілохов Демид Сергійович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Тарасюк Тарас Миколайович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Ткаченко Яніна Вікторівна, 03.00.09 «Імунологія»

Д 26.001.38

Маслова Ольга Олександрівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Радченко Наталія Володимирівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Дудніков Микола Сергійович, 04.00.19 «Економічна геологія»

Д 26.001.42

Онищук Дмитро Іванович, 04.00.22 «Геофізика»

Петруняк Василь Дмитрович, 04.00.22 «Геофізика»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Воловик Ольга Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Герасим Петро Васильович, 07.00.05 «Етнологія»

Гончар Галина Володимирівна, 07.00.05 «Етнологія»

Скопненко Богдан Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Кулик Жанна Іванівна, 07.00.01 «Історія України»

Пагіря Альбіна Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Ширай Володимир Володимирович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.12

Жорова Євгенія Романівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Козенко Аліна Олександрівна, 08.00.08 «Гроші фінанси і кредит»

Мороз Павло Андрійович, 08.00.08 «Гроші фінанси і кредит»

Прокоф’єва Олена Володимирівна, 08.00.08 «Гроші фінанси і кредит»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Поздняков Михайло Володимирович, 09.00.09 «Філософія науки»

Руденко Богдан Борисович, 09.00.09 «Філософія науки»

Д 26.001.27

Башук Олена Григорівна, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

Д 26.001.28

Сладкевич Нікіта Вікторович, 09.00.08 «Естетика»

Фелінська Аліна Олександрівна, 09.00.07 «Етика»

Д 26.001.43

Дядюшкін Олександр Михайлович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Смульський Євген Вікторович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Ангерчік Євгенія Дмитрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Бабире Олена Валентинівна, 10.02.04 «Германські мови»

Гулей Тетяна Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Каратаєва Марія Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Каптюрова Віра Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Нічаєнко Ірина Ігорівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Пежинська Ольга Михайлівна, 10.02.05 «Романські мови»

Ярошко Наталія Сергіївна, 10.02.05 «Романські мови»

Ящик Наталія Романівна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.15

Бриняк Оксана Миколаївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Лещинська Світлана Сергіївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Кучер Василь Васильович, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Нестеренко Юлія Вікторівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Д 26.001.19

Вишневська Галина Богданівна, 10.02.01 «Українська мова»

Карпова Ірина Данилівна, 10.02.01 «Українська мова»

Сошко Оксана Григорівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Батиченко Світлана Павлівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Д 26.001.22

Данько Костянтин Юрійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Жежеря Тетяна Петрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Ісаєнко Анастасія Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне, муніципальне право»

Соломаха Артем Григорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Тарабукін Олексій Юрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Грачов Сергій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.06

Ковальчук Максим Олександрович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право

Мягкоход Юрій Володимирович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право

Ромащенко Іван Олегович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Усуб Ельчін Аріф огли (громадянин Азербайджанської Республіки), 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Шкрібляк Катерина Павлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

 Д 26.001.46

Андрейчук Тарас Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кобернюк Сергій Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Абрамов Володимир Володимирович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Дуркалевич Ірина Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Литвиненко Олена Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Кожекіна Людмила Юріївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Калінін Володимир Юрійович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Ювченко Аліна Ігорівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Віщук Оксана Юріївна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Пасова Тетяна Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

 Д 26.001.34

Самуляк Оксана Володимирівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Семенюк Гліб Сергійович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(громадян іноземних держав)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Халед Салута (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

 

У грудні 2014 року відбулось  засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків.

 

З додатку 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

22.12.2014 № 1502

Список здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Шевченко Георгій Михайлович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Куліков Артем Юрійович, 02.00.02 «Аналітична хімія»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Кизилова Віталіна Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»

Романенко Олена Віталіївна, 10.01.01 «Українська література»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

Діковська Ірина Андріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Отраднова Олеся Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

З додатку 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від  22.12.2014 № 1502

Список  здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.08

Нагорний Анатолій Васильович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Савенко Володимир Сергійович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

 Д 26.001.09

Максимець Олександр Миколайович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

 Д 26.001.23

Чорній Віталій Петрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Барбухо Олена Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»

Задира Світлана Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»

Кілочицька Наталія Петрівна, 03.00.16 «Екологія»

Савко Ульяна Вікторівна, 03.00.04 «Біохімія»

Степанов Сергій Степанович, 03.00.04 «Біохімія»

Хань Бін (громадянин Китайської народної республіки), 03.00.12 «Фізіологія рослин»

 Д 26.001.38

Вірченко Олександр Володимирович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Черненко Наталія Павлівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Бондар Юлія Олегівна, 04.00.19 «Економічна геологія»

Лижаченко Наталія Миколаївна, 04.00.19 «Економічна геологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Ніколаєва Анна Володимирівна, 07.00.05 «Етнологія»

 Д 26.001.20

Білоус Олександр Павлович, 07.00.01 «Історія України»

Гаврилишина Наталія Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»

Мараєв Владлен Ростиславович, 07.00.01 «Історія України»

Побережник Олександра Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Беляєва Оксана Омелянівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Ясковець Юлія Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

 Д 26.001.12

Ворсовський Олексій Леонідович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Зарічна Надія Зіновіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Могилко Людмила Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Сагайдак Ілля Вадимович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

 Д 26.001.48

Васильченко Іван Іванович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Писанець Костянтин Костянтинович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Рибальченко Сергій Анатолійович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.28

Загорулько Марія Анатоліївна, 09.00.08 «Естетика»

Марінова Ганна Маратівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Бабчук Юлія Йосипівна, 10.02.04 «Германські мови»

Шевченко Маргарита Юріївна, 10.02.05 «Романські мови»

 Д 26.001.15

Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Шакура Юлія Олександрівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Ямборко Світлана Мирославівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Ярмоленко Ганна Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»

 Д 26.001.19

Дзюбенко Оксана Михайлівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Сахнюк Оксана Степанівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

 Д 26.001.39

Харишин Дарія Геннадіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Гурняк Олександр Григорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Ярмак Ірина Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Д 26.001.05

Васілін Микола Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Ленко Максим Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Масол Дарія Ігорівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Сухачова Ірина Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Черниченко Ірина Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

 Д 26.001.06

Гаврилюк Вікторія Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Горбачова Оксана Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Опришко Дарія Ігорівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Поліщук Олексій Григорович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»

 Д 26.001.10

Вінциславська Марія Валеріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Громівчук Іванна Михайлівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Дерій Олена Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Невара Лілія Михайлівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

 Д 26.001.46

Іщенко Наталія Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Конопльова Ніна Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Осадча Наталія Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Саєнко Юлія Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Марініна Віталія Михайлівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Комарова Олена Олексіївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Лапіна Вікторія Вікторівна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

Недзельський Антон Олександрович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

Чернега Галина Олегівна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

Фабрика Алла Анатоліївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Молчанов Кирил Андрійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Керц Ольга Ігорівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

 Д 26.001.34

Карпиленко Валерія Андріївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Нетреба Маргарита Миколаївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Ятчук Ольга Михайлівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

30 жовтня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків.

З додатку 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

06.11.2014 № 1278

Список здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

Муленко Сергій Анатолійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Сківка Лариса Михайлівна, 03.00.09 «Імунологія»

            

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

Коваленко Тетяна Олександрівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право»

З додатку 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від  06.11.2014 № 127

Список  здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.35

Лівінська Ганна Володимирівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Колянова Тетяна Володимирівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.37

Сосницький Олег Євгенович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Скляренко Олеся Олександрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Сергієнко Вікторія Григорівна, 07.00.01 «Історія України»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Косінова Оксана Миколаївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Пащенко Оксана Григорівна, 10.01.01 «Українська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Голуб Геннадій Сергійович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Чеченя Ольга Вікторівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Берлач Юрій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Карпічков Віталій Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Кобан Ольга Геннадіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Петреченко Світлана Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Кашка Олена Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.10

Василенко Олександра Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Кудрявський Іван Володимирович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Полісученко Анна Юріївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

З додатку 3

до наказу Міністерства освіти і науки України

06.11.2014 № 1278

Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(громадян іноземних держав)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Аларадж Бішер М. А. (громадянин Палестини), 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

 

25 вересня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового відповідно до списків.

З додатку 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

29.09.2014 № 1083

Список здобувачів наукового ступеня доктора наук

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.18

Олійник Богдана Віталіївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Дворщенко Катерина Олександрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Шмараков Ігор Олександрович, 03.00.04 «Біохімія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.40

Шкуліпа Павло Альфредович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Щербина Олена Юріївна, 09.00.06 «Логіка»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Ребрій Олександр Володимирович, 10.02.16 «Перекладознавство»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.06

Радзивілюк Валерія Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Д 26.001.10

Кармаза Олександра Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Вавженчук Сергій Ярославович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»»

Обушенко Олександр Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Мазурик Олег Володимирович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Ржевська Ніна Федорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

З додатку 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 29.09.2014 № 1083

Список  здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

Беженар Антоніна Анатоліївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Голуб Павло Олександрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Данько Володимир Петрович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Ісаєв Микола Вікторович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Шастун Віталій Валерійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Д 26.001.37

Лисецька Оксана Миколаївна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Матвіюк Тетяна Володимирівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Алексієнко Микола Вадимович, 03.00.16 «Екологія»

Білик Жанна Іванівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Бесчасний Сергій Павлович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Матвієнко Марія Григорівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Лагодзінський Віталій Володимирович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Кузьмин Роман Ярославович, 07.00.01 «Історія України»

Кушнір Олександр Олександрович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Войтов Сергій Геннадійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Головко Анна Ярославівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Деделюк Катерина Юріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Кучерова Ірина Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Марущак Наталія Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Нанавов Антон Семенович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Паламарчук Дмитро Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Поштар Євгенія Леонідівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Довга Тетяна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності)»

Тарануха Інна Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Харіна Олена Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності)»

Д 26.001.13

Венгер Тарас Анатолійович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Вірченко Олександр Віталійович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Огреба Святослав Васильович, 08.00.10 «Статистика»

Ткаченко Наталія Олександрівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Филюк Василина Василівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Брижнік Віталій Миколайович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.27

Козак Богдан Володимирович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

Ущаповська Ганна Володимирівна, 09.00.06 «Логіка»

Д 26.001.43

Далекорей Михайло Іванович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Кудин Олександр Олександрович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Соколіна Ольга Віталіївна, 09.00.12 «Українознавство»

Чабанов Василь Григорович, 09.00.12 «Українознавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Васильєва Ольга Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Гач Наталія Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»

Драгінда Ольга Вікторівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Сарміна Ганна Лембітівна, 10.02.04 «Германські мови»

Тирон Ірина Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Шевцова Олена Василівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Міщенко Дар’я Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.19

Болобан Марина Анатоліївна, 10.02.01 «Українська мова»

Рахно Михайло Юрійович, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Соболєва Яніна Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Стеценко Надія Михайлівна, 10.02.02 «Російська мова»

Фрасинюк Наталія Іванівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Чернобай Ганна Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»

Д 26.001.39

Абдульвапов Наріман Ремзійович, 10.01.10 «Кримськотатарська література»

Куршутов Темур Ніяверович, 10.01.10 «Кримськотатарська література»

Пасічник Дар’я Сергіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Браславський Руслан Георгійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Дорошенко Дмитро Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Слинько Сергій Станіславович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Бабіч Лідія Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Касумова Анжела Бахтіярли, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Філоненко Ганна Геннадіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Ярошенко Олена Дмитрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.06

Воєводін Богдан Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Ковальчук Оксана Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Куцевич Ольга Петрівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Москаленко Катерина Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Гуть Неля Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Запорозчук Анна Валеріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Калініна Ольга Миколаївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Байрак Дарія Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кочанова Поліна Валеріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Погорлова (Прилипко) Олександра Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Прудников Віктор Анатолійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Габер Євгенія Василівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Іщук Наталія Михайлівна, 27.00.07 «Соціальна інформатика»

Кіца Мар’яна Олегівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Мудра Ірина Миколаївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

26 червня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків.

З додатку 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

04.07.2014 № 792

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.23

Балабай Руслана Михайлівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

 ХІМІЧНІ науки

Д 26.001.24

Єлісєєва Ольга Петрівна, 03.00.04 «Біохімія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Джусов Олексій Анатолійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Яхонтова Тетяна Вадимівна, 10.02.04 «Германські мови»

 Д 26.001.15

Гальчук Оксана Василівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство», 10.01.01 «Українська література»

 Д 26.001.39

Перзеке Андрій Борисович, 10.01.02 «Російська література»

 ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Берназюк Ян Олександрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Миронюк Роман Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Ніщимна Світлана Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Щербанюк Оксана Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.10

Камінська Наталія Василівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Березенко Віта Віталіївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Шевченко Вікторія Едуардівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

 

З додатку 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

04.07.2014 № 792

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.09

Іванов Євген В'ячеславович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Тимофєєв Валентин Георгійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Д 26.001.31

Верба Роман Володимирович, 01.04.03 «Радіофізика»

Соломенко Олена Василівна, 01.04.08 «Фізика плазми»

Д 26.001.37

Карпенко Ольга Василівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Синявська Ольга Олександрівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.25

Баглай Ярослав Васильович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Добриднєв Олексій Володимирович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Берник Оксана Орестівна, 03.00.04 «Біохімія»

Марунич Ростислав Юрійович, 03.00.04 «Біохімія»

Ратушна Оксана Олександрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Степанець Інна Олександрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Д 26.001.38

Савосько Сергій Іванович, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.01

Чупис Ольга Василівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Цебро Оксана Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Шумихіна Світлана Олександрівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Харкова Людмила Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Шкрабалюк Юлія Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Кравченко Тетяна Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Магомедова Аліна Магомедівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Овсянникова Яна Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Олійник Ганна Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.001.13

Вірченко Ангеліна Анатоліївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Терлецький Віталій Михайлович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.15

Данильченко Оксана Юріївна, 10.01.01 «Українська література»

Жванія Людмила Вікторівна, 10.01.01 «Українська література»

Скиба Тетяна Володимирівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Якименко Оксана Василівна, 10.01.01 «Українська література»

Янкова Марія Анатоліївна, 10.01.01 «Українська література»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Кудрявцева Олена Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»»

Лакушева Євгенія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Маринчак Нінель Євгенівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Моца Андрій Андрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Шелевер Наталія Василівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.001.05

Андрєєв Андрій Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Коваль Ольга Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Польовий Олександр Леонідович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Степаненко Дмитро Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.001.06

Гришко Олексій Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Стоян Валентина Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Туцький Юрій Васильович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Д 26.001.10

Білозерська Євгенія Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Бойко Наталія Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Іващенко Олена Русланівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Комарук Інна Арсентіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Янковський Станіслав Анатолійович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Аргунова Анна Михайлівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Богдан Ірина Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Гробова Анна Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Гурик Артем Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Дідиченко Марина Анатоліївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Кримчак Сергій Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Морозов Станіслав Валерійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Плєсньов Костянтин Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Чернота Сергій Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Орос Олександра Богданівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.29

Цирфа Юлія Анатоліївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Морозова Олена Олександрівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Сищук Олексій Андрійович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Шафаренко Юлія Михайлівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

З додатку 3

до наказу Міністерства освіти і науки України

04.07.2014 № 792

Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(громадян іноземних держав)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн (громадянин Ісламської Республіки Іран), 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

16 травня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків.

З додатку 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

26.05.2014 № 639

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Журавльов Валерій Пилипович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Чуткий Андрій Іванович, 07.00.01 «Історія України»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.43

Кондратьєва Ірина Владиславівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Оніщик Юрій Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Д 26.001.06

Пацурія Ніно Бондовна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Богучарова Олена Іванівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Савенкова Ірина Іванівна, 19.00.04 «Медична психологія»

 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.34

Паримський Ігор Святославович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

З додатку 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

26.05.2014 № 639

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Садовий Дмитро Юрійович, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Вовк Тетяна Борисівна, 03.00.04 «Біохімія»

Жиленко Вероніка Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Клипа Андрій Володимирович, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

Стахів Ірина Романівна, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Розовик Олеся Дмитрівна, 07.00.01 «Історія України»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Угляр Яна Юріївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Хохол Олена Іванівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Доля Інна Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Захарченко Наталія Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Кабов Аркадій Вікторович, 10.02.05 «Романські мови»

Караневич Мар’яна Ігорівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Романченко Валерія Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Шульга Володимир Петрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Андрухів Олег Ігорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Булкат Марина Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Дубов Геннадій Олексійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Петрецька Наталія Іванівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Петришина-Дюг Галина Григорівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

 Д 26.001.05

Бандоля Людмила Григорівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Бондарчук Віталій Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Шевченко Анна Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

 Д 26.001.06

Горбань Наталія Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Горяєва Олександра Сергіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Максименко Максим Ігорович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»

Місінкевич Анна Леонідівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»

Ніжніченко Ольга Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»

Прохоренко Катерина Андріївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»

Юдіцький Олександр Леонідович, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

 Д 26.001.46

Зуб Геннадій Анатолійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Басюк Оксана Валеріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Труляєв Роман Олександрович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

 СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Зарицька Анна Валеріївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Косенко Дмитро Васильович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Шавардова Олена Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

 

3 квітня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків. 

З додатку 1 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
15.04.2014 № 456

Список 
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.37

Мельник Сергій Анатолійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

 Д 26.001.47

Коротін Сергій Анатолійович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Сокур Олеся Вадимівна, 03.00.04 «Біохімія»

Тугай Тетяна Іванівна, 03.00.01 «Радіобіологія»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Сторожук Світлана Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

 Д 26.001.43

Яковенко Анатолій Іванович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.22

Соловей Тетяна Василівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.46

Щотова Юлія Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.26

Язвінська Олена Станіславівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Нагорняк Тетяна Леонтіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

 

З додатку 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
15.04.2014 № 456

Список 
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.09

Галкін Олександр Анатолійович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Колесник Андрій Леонідович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

 Д 26.001.37

Голіченко Ірина Ігорівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Посашкова Світлана Володимирівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Яковенко Анастасія Сергіївна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.14

Лейбенко Людмила Володимирівна, 03.00.06 «Вірусологія»

 Д 26.001.24

Войтенко Валерія Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Моргаєнко Олексій Олександрович, 03.00.04 «Біохімія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.20

Лозовий Андрій Володимирович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Бондар Євгеній Михайлович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Петрук Андрій Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Фоменко Євген Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 Д 26.001.17

Драпогуз Василь Петрович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Женжера Сергій Володимирович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Середюк Наталія Григорівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

 Д 26.001.27

Ханчич Валентина Миколаївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Стрєлкова Юлія Олександрівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Суржик Ігор Олегович, 09.00.12 «Українознавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.11

Іванченко Вікторія Олександрівна, 10.02.05 «Романські мови»

Ребенко Марина Юріївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Рижикова Марина Дмитрівна, 10.02.04 « Германські мови»

Суслова Марія Олексіївна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Огульчанська Оксана Анатоліївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

 Д 26.001.19

Коцеруба Ольга Миколаївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Потапенко Лілія Вікторівна, 10.02.03 «Слов’янські мови»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Коренець Олександр Володимирович, 11.00.12 «Географічна картографія»

Михайленко Тетяна Ігорівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Шевчук Олексій В'ячеславович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Д 26.001.22

Басюк Тетяна Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Клок Сергій Володимирович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

Купріков Іван Володимирович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Мельник Антон Анатолійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Ухань Ольга Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Красніцький Андрій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Шкільова Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Яцино Катерина Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Чинчин Микола Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Пасека Мирослава Олексіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Шомпол Олена Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»

 Д 26.001.46

Биков Артем Вячеславович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Падалка Антоніна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.26

Корх Віра Михайлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Лук’яненко Наталія Михайлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Льошенко Олександра Андріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Чаплінська Юлія Сергіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Чорней Марина Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Шкуро Валентина Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

14 лютого 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків. 

З додатку 1 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
14.02.2014 № 152

Список 
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ХІМІЧНІ НАУКИ  

Д 26.001.25

Куцевол Наталія Володимирівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Колісник Олександра Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.05

Кучинська Оксана Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

З додатку 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
14.02.2014 № 152

Список 
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

Д 26.001.37

Жерновий Костянтин Юрійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Вакал Сергій Євгенович, 03.00.04 «Біохімія»

Паренюк Олена Юріївна, 03.00.01 «Радіобіологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Мураста Володимир Анатолійович, 04.00.22 «Геофізика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.40

Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна, 20.02.04 «Військова географія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.00.01

Крутько Сергій Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

 Д 26.00.20

Ругаль Володимир Петрович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Литвин  Аліна  Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Грицишина Марія Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Малахова Катерина Вікторівна, 09.00.05 «Історія філософії»

 Д 26.001.43

Овчаренко Катерина Федорівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

 ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Грищенко Яна Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Петренко Сергій Володимирович, 10.02.04 «Германські мови»

Соболєва Олена Володимирівна, 10.02.05 «Романські мови»

Третяк Юлія Юріївна, 10.02.05 «Романські мови»

 Д 26.001.15

Дубина Ольга Андріївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Жорнокуй Уляна Василівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Некряч Ольга Василівна, 10.01.01 «Українська література»

 Д 26.001.39

Гогуля Марина Петрівна, 10.01.03 «Література слов’янських народі»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Іщук Андрій Васильович, 11.00.12 «Географічна картографія»

Зеркаль Марина Володимирівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Макарова Зоріна Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне, муніципальне право»

Павелків Сергій Романович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Д 26.001.05

Ануфрієва Ольга В’ячеславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Сенченко Надія Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

 Д 26.001.06

Шоха Тетяна Петрівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Шперун Христина Всеволодівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Федотова Олександра Семенівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Мудрик Юрій Сергійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» 

 

17 січня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків. 

 

З додатку 1 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
17.01.2014 № 40

Список 
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.31

Веклич Анатолій Миколайович, 01.04.08 «Фізика плазми»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Сокольський Георгій Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Виноградова Оксана Миколаївна, 03.00.05 «Ботаніка»

 Д 26.001.24

Дрель Віктор Ростиславович, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Лісний Георгій Дмитрович, 04.00.22 «Геофізика»

Нікулін Сергій Леонідович, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.40

Гунченко Юрій Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Киридон Петро Васильович, 07.00.01 «Історія України»

Приймак Олег Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Кудря Ігор Георгійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

 Д 26.001.27

Руденко Сергій Валерійович, 09.00.05 «Історія філософії»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Малишев Борис Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Сквірський Ілля Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Д 26.001.05

Прилуцький Сергій Валентинович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

 Д 26.001.06

Поєдинок Валерія Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

 

З додатку 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
17.01.2014 № 40

Список 
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.09

Сіренко Ольга Олександрівна, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

 Д 26.001.31

П’ятниця Володимир Іванович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Юхименко Віталій Васильович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Д 26.001.35

Хімка Уляна Теодорівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Швець Ольга Ігорівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Д 26.001.37

Млавець Юрій Юрійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Сенчик Ганна Андріївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Ніколаєва Олександра Вікторівна, 03.00.05 «Ботаніка»

 Д 26.001.24

Сенін Сергій Андрійович, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Бурлуцький Микола Семенович, 04.00.19 «Економічна геологія»

Цибульська Оксана Вікторівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

 Д 26.001.42

Попов Сергій Анатолійович, 04.00.22 «Геофізика»

Хоменко Руслан Володимирович, 04.00.22 «Геофізика»

Цибульський Віталій Олександрович, 04.00.22 «Геофізика»

 ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.35

Корлюк Олександр Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.40

Литвиненко Олександр Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 Д 26.00.01

Волков Тимофій Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Купрієнко Сергій Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

 Д 26.00.20

Хомич Інна Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Лотош Олександр Михайлович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 Д 26.001.17

Соболєвський Ярослав Андрійович, 09.00.05 «Історія філософії»

 Д 26.001.27

Половніков Віктор Геннадійович, 09.00.05 «Історія філософії»

 Д 26.001.43

Дадівєріна Наталія Ігорівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

М’яловська Анна Володимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Мірошниченко Анна Казимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Мельник Анастасія Павлівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Седлерова Аліна Ігорівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Скрильник Сергій Вікторович, 10.02.16 «Перекладознавство»

 Д 26.001.15

Антохі Лариса Іванівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Міленіна Мілєна Михайлівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Онисенко Світлана Володимирівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Хворостяний Ігор Григорович, 10.01.01 «Українська література»

 Д 26.001.39

Тарангул Ірина Леонідівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.07

Залещик Віталія Віталіївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Крашеніннікова Анастасія Анатоліївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Мостова Ірина Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Осіпчук Ірина Олегівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Руденко Степан Валерійович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Руднєва Марина Григорівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

 Д 26.001.22

Винарчук Ольга Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Москаленко Станіслав Олексійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Розлач Вероніка Орестівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.04

Гедзюк Олена Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Котенко Микола Віталійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Мацелюх Іванна Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

 Д 26.001.05

Бісюк Олена Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Борисов Євген Михайлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Кицан Юрій Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

 Д 26.001.06

Бажанов Валентин Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Єфіменко Леонід Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Саванець Людмила Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Шараєвська Тетяна Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

 Д 26.001.10

Лобовик Борис Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

 Д 26.001.46

Аркатов Ярослав Андрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Макаренко Юлія Валеріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Прийменко Олександр Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Шевчук Зося Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Рощин Дмитро Георгійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Вернигора Світлана Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»  

Полякова Анастасія Ігорівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

14 лютого 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків. 

З додатку 1 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
14.02.2014 № 152

Список 
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ХІМІЧНІ НАУКИ  

Д 26.001.25

Куцевол Наталія Володимирівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Колісник Олександра Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.05

Кучинська Оксана Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

З додатку 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
14.02.2014 № 152

Список 
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

Д 26.001.37

Жерновий Костянтин Юрійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.24

Вакал Сергій Євгенович, 03.00.04 «Біохімія»

Паренюк Олена Юріївна, 03.00.01 «Радіобіологія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Мураста Володимир Анатолійович, 04.00.22 «Геофізика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.40

Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна, 20.02.04 «Військова географія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.00.01

Крутько Сергій Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

 Д 26.00.20

Ругаль Володимир Петрович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Литвин  Аліна  Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.27

Грицишина Марія Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Малахова Катерина Вікторівна, 09.00.05 «Історія філософії»

 Д 26.001.43

Овчаренко Катерина Федорівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

 ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Грищенко Яна Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Петренко Сергій Володимирович, 10.02.04 «Германські мови»

Соболєва Олена Володимирівна, 10.02.05 «Романські мови»

Третяк Юлія Юріївна, 10.02.05 «Романські мови»

 Д 26.001.15

Дубина Ольга Андріївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Жорнокуй Уляна Василівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Некряч Ольга Василівна, 10.01.01 «Українська література»

 Д 26.001.39

Гогуля Марина Петрівна, 10.01.03 «Література слов’янських народі»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.07

Іщук Андрій Васильович, 11.00.12 «Географічна картографія»

Зеркаль Марина Володимирівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.04

Макарова Зоріна Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне, муніципальне право»

Павелків Сергій Романович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Д 26.001.05

Ануфрієва Ольга В’ячеславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Сенченко Надія Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

 Д 26.001.06

Шоха Тетяна Петрівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Шперун Христина Всеволодівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Федотова Олександра Семенівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.41

Мудрик Юрій Сергійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» 

 

17 січня 2014 року відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому затвердили рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора та кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списків. 

 

З додатку 1 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
17.01.2014 № 40

Список 
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.31

Веклич Анатолій Миколайович, 01.04.08 «Фізика плазми»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Сокольський Георгій Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Виноградова Оксана Миколаївна, 03.00.05 «Ботаніка»

 Д 26.001.24

Дрель Віктор Ростиславович, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.42

Лісний Георгій Дмитрович, 04.00.22 «Геофізика»

Нікулін Сергій Леонідович, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.40

Гунченко Юрій Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Д 26.001.20

Киридон Петро Васильович, 07.00.01 «Історія України»

Приймак Олег Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Д 26.001.17

Кудря Ігор Георгійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

 Д 26.001.27

Руденко Сергій Валерійович, 09.00.05 «Історія філософії»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Малишев Борис Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Сквірський Ілля Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Д 26.001.05

Прилуцький Сергій Валентинович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

 Д 26.001.06

Поєдинок Валерія Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

 

З додатку 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
17.01.2014 № 40

Список 
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.09

Сіренко Ольга Олександрівна, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

 Д 26.001.31

П’ятниця Володимир Іванович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Юхименко Віталій Васильович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Д 26.001.35

Хімка Уляна Теодорівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Швець Ольга Ігорівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Д 26.001.37

Млавець Юрій Юрійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.03

Сенчик Ганна Андріївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.14

Ніколаєва Олександра Вікторівна, 03.00.05 «Ботаніка»

 Д 26.001.24

Сенін Сергій Андрійович, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.32

Бурлуцький Микола Семенович, 04.00.19 «Економічна геологія»

Цибульська Оксана Вікторівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

 Д 26.001.42

Попов Сергій Анатолійович, 04.00.22 «Геофізика»

Хоменко Руслан Володимирович, 04.00.22 «Геофізика»

Цибульський Віталій Олександрович, 04.00.22 «Геофізика»

 ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.35

Корлюк Олександр Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.40

Литвиненко Олександр Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 Д 26.00.01

Волков Тимофій Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Купрієнко Сергій Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

 Д 26.00.20

Хомич Інна Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.02

Лотош Олександр Михайлович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 Д 26.001.17

Соболєвський Ярослав Андрійович, 09.00.05 «Історія філософії»

 Д 26.001.27

Половніков Віктор Геннадійович, 09.00.05 «Історія філософії»

 Д 26.001.43

Дадівєріна Наталія Ігорівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

М’яловська Анна Володимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Мірошниченко Анна Казимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.11

Мельник Анастасія Павлівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Седлерова Аліна Ігорівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Скрильник Сергій Вікторович, 10.02.16 «Перекладознавство»

 Д 26.001.15

Антохі Лариса Іванівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Міленіна Мілєна Михайлівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Онисенко Світлана Володимирівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Хворостяний Ігор Григорович, 10.01.01 «Українська література»

 Д 26.001.39

Тарангул Ірина Леонідівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.07

Залещик Віталія Віталіївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Крашеніннікова Анастасія Анатоліївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Мостова Ірина Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Осіпчук Ірина Олегівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Руденко Степан Валерійович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Руднєва Марина Григорівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

 Д 26.001.22

Винарчук Ольга Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Москаленко Станіслав Олексійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Розлач Вероніка Орестівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 Д 26.001.04

Гедзюк Олена Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Котенко Микола Віталійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Мацелюх Іванна Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

 Д 26.001.05

Бісюк Олена Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Борисов Євген Михайлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Кицан Юрій Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

 Д 26.001.06

Бажанов Валентин Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Єфіменко Леонід Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Саванець Людмила Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Шараєвська Тетяна Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

 Д 26.001.10

Лобовик Борис Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

 Д 26.001.46

Аркатов Ярослав Андрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Макаренко Юлія Валеріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Прийменко Олександр Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Шевчук Зося Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Д 26.001.30

Рощин Дмитро Георгійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Д 26.001.33

Вернигора Світлана Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»  

Полякова Анастасія Ігорівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

 

← Повернення до списку оголошень