Затверджено

наказ Міністерства освіти

і науки України

23.12.2022 № 1166

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Профіль ради: Профіль ради: 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.02 «Аналітична хімія», 02.00.04 «Фізична хімія»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.03

Голова ради:

1. Фрицький Ігор Олегович, д.х.н., професор, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04.

Заступники голови:

2. Лампека Ростислав Дмитрович, д.х.н., професор, виконуючий обов'язки завідувача кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01.

3. Тананайко Оксана Юріївна, д.х.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02.

Вчений секретар:

4. Струтинська Наталія Юріївна, д.х.н., старший дослідник, асистент кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01.

Члени ради:

5. Амірханов Володимир Михайлович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

6. Вишнікін Андрій Борисович, д.х.н., професор, завідувач кафедри. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 02.00.02;

7. Єгорова Алла Володимирівна, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник, Фізико- хімічний інститут ім. О.В.Богатського, спеціальність 02.00.02;

8. Іщенко Олена Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

9. Казіміров Володимир Петрович, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник хімічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

10. Кокозей Володимир Миколайович, д.х.н.. професор, провідний науковий співробітник хімічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

11. Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний

університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 02.00.01;

12. Колотілов Сергій Володимирович, д.х.н., професор, виконуючий обов'язки заступника директора з наукової роботи, завідувач відділу, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського. спеціальність 02.00.04;

13. Лампека Ярослав Дмитрович, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник, провідний вчений, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського. спеціальність 02.00.01;

14. Лісняк Владислав Владиславович, д.х.н., старший науковий співробітник кафедри, старший дослідник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02;

15. Олексенко Людмила Петрівна, д.х.н.. професор, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

16. Слободяник Микола Семенович, д.х.н., професор, головний науковий співробітник кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

17. Тарасенко Юрій Олександрович, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка, спеціальність 02.00.04;

18. Трохимчук Анатолій Костянтинович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник хімічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

Профіль ради: 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.14 «Теплофізика і молекулярна фізика», 03.00.02 «Біофізика»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.08

Голова ради:

1. Булавін Леонід Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.14.

Заступники голови:

2. Горбар Едуард Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.02.

3. Дмитренко Оксана Петрівна, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

Вчений секретар:

4. Черевко Костянтин Володимирович, д.ф.-м.н., асистент кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.02.

Члени ради:

5. Брижик Лариса Свиридівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, спеціальність 01.04.02.

6. Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.14.

7. Дорошенко Ірина Юріївна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

8. Клепко Валерій Володимирович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора з наукової роботи. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.14.

9. Лазаренко Максим Михайлович, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.14.

10. Лебовка Микола Іванович, д.ф.-м.н.. професор, завідувач лабораторії, Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренко НАН України, спеціальність 01.04.14.

11. Ледней Михайло Федорович, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.02.

12. Мацуй Людмила Юріївна, д.ф.-м.н., професор, завідувач НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.14.

13. Момот Андрій Іванович, д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний

університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.02.

14. Ніколаєнко Тимофій Юрійович, д.ф.-м.н., асистент кафедри, Київський національний

університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

15. Павленко Олена Леонідівна, д.ф.-м.н.. доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

16. Рязанов Василь Васильович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України, спеціальність 01.04.02.

17. Трусова Валерія Михайлівна, д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. спеціальність 03.00.02.

18. Чалий Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри. Національний

медичний університет ім. О.О.Богомольця МОН і МОЗ України, спеціальність 03.00.02.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Профіль ради: 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.20

Голова ради:

1. Городня Наталія Данилівна, д.і.н., професор, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02.

Заступник голови:

2. Могильний Леонід Петрович, д.і.н., доцент, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

3. Іваницька Лілія Василівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

4. Даниленко Олександр Вікторович, д.і.н.. професор, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

5. Гуржій Олександр Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник. Інститут історії України, спеціальність 07.00.01;

6. Казакевич Ольга Михайлівна, д.і.н., професор, професор кафедри. Національний педагогічний університет імені Н. П. Драгоманова, спеціальність 07.00.02;

7. Капелюшний Валерій Петрович, д.і.н.. професор, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

8. Колесник Віктор Федорович, д.і.н., професор, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

9. Котляров Петро Миколайович, д.і.н., доцент, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

10. Машевський Олег Петрович, д.і.н., професор, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

11. Мартинов Андрій Юрійович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут історії України, спеціальність 07.00.02;

12. Палієнко Марина Геннадіївна, д.і.н.. професор, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

13. Потильчак Олександр Валентинович, д.і.н.. професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені Н. П. Драгоманова, спеціальність 07.00.06;

14. Пшеничний Тарас Юрійович, д.і.н., асистент кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

15. Смолій Валерій Андрійович, д.і.н., професор, директор. Інститут історії України, спеціальність 07.00.01;

16. Срібняк Ігор Володимирович, д.і.н., професор, завідувач кафедри. Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 07.00.06;

17. Терпиловський Ростислав Всеволодович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;

18. Ульяновський Василь Іринархович. д.і.н., професор, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

19. Чуткий Андрій Іванович, д.і.н., доцент, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.54

Профіль ради: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових

учень», 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.54

Голова ради:

1. Бобровник Світлана Василівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01.

Заступники голови:

2. Лотюк Ольга Степанівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02.

3. Дідич Тарас Олегович, д.ю.н., професор, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01.

Вчений секретар:

4. Варич Ольга Григорівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01.

Члени ради:

5. Васильченко Оксана Петрівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

6. Дешко Людмила Миколаївна, д.ю.н.. професор, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

7. Калиновський Богдан Валерійович, д.ю.н.. професор, завідувач кафедри. Національна академія внутрішніх справ, спеціальність 12.00.02;

8. Колодій Анатолій Миколайович, д.ю.н.. професор, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ, спеціальність 12.00.01;

9. Костицький Василь Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01;

10. Кравцова Зоріна Сергіївна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

11. Малишев Борис Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри. Київський

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01;

12. Марцеляк Олег Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри. Київський

національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

13. Мацелюх Іванна Андріївна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри. Київський національний

університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01;

14. Оніщенко Наталія Миколаївна, д.ю.н., професор, заступник директора. Інститут держави і права імені В. М. Корецького, спеціальність 12.00.01;

15. Сінькевич Олена Василівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.02;

16. Совгиря Ольга Володимирівна, д.ю.н., професор, суддя, Конституційний Суд України, спеціальність 12.00.02;

17. Федоренко Владислав Леонідович, д.ю.н., професор, директор. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, спеціальність 12.00.02;

18. Француз Анатолій Йосипович, д.ю.н., професор, проректор. ВНЗ «Університет «КРОК», спеціальність 12.00.01;

19. Цветкова Юліанна Володимирівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.01.

Наказ МОН України

від 10.10.2022 р. № 894

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Профіль ради: 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.02

Голова ради:

1. Резнікова Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Заступник голови:

2. Приятельчук Олена Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Вчений секретар:

3. Шворак Людмила Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Члени ради:

4. Булатова Олена Валеріївна, д.е.н., професор, перший проректор, Маріупольський державний університет, спеціальність 08.00.02;

5. Вергун Володимир Антонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

6. Дзюба Павло Валерійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

7. Дугінець Ганна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.02;

8. Заблоцька Ріта Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

9. Зварич Ірина Ярославівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.02;

10. Ільницький Денис Олександрович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальність 08.00.02;

11. Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

12. Кістерський Леонід Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.02;

13. Мазуренко Валерій Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

14. Птащенко Олена Валеріївна, д.е.н., професор, декан, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.02;

15. Рогач Олександр Ігорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

16. Філіпенко Антон Сергійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

17. Циганов Сергій Андрійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

18. Чугаєв Олексій Анатолійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02;

19. Шнирков Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.02.

Д 26.001.04

Профіль ради: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.04

Голова ради:

1. Діхтієвський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07.

Заступники голови:

2. Задирака Наталія Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

3. Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Спеціальність 12.00.07;

Вчений секретар:

4. Герасименко Євген Станіславович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

5. Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

6. Ващенко Юлія Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

7. Волкова Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність

12.00.07;

8. Гетманцев Данило Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Верховна Рада України, спеціальність 12.00.07;

9. Губерська Наталія Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

10. Заярний Олег Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

11. Литвин Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

12. Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

13. Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. директора, Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», спеціальність 12.00.07;

14. Пашинський Володимир Йосипович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

15. Савченко Леся Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, виконувач обов’язків керівника, Дослідницька служба Верховної Ради України, спеціальність 12.00.07;

16. Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор, суддя, Верховний Суд, спеціальність 12.00.07;

17. Ткачук Тарас Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора інституту, Національна академія Служби безпеки України, спеціальність 12.00.07

Д 26.001.13

Профіль ради: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.13

Голова ради:

1. Ігнатюк Анжела Іванівна, д.е.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Филюк Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Члени ради:

4. Баюра Дмитро Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

5. Вірченко Володимир Віталійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

6. Гражевська Надія Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

7. Длугопольський Олександр Володимирович, д.е.н., професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.03;

8. Жаліло Ярослав Анатолійович, д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора – керівник центру, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність

08.00.01;

9. Запухляк Іванна Богданівна, д.е.н., професор, директор інституту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 08.00.04;

10. Затонацька Тетяна Георгіївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

11. Купалова Галина Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

12. Осецький Валерій Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;

13. Пащук Лідія Віталіївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

14. Радіонова Ірина Федорівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальність 08.00.01;

15. Ситницький Максим Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

16. Федорченко Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальність 08.00.04;

17. Ходжаян Аліна Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;

18. Чубук Леся Петрівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

19. Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.

Д 26.001.18

Профіль ради: 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика», 01.01.06 «Алгебра і теорія чисел»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.18

Голова ради:

1. Безущак Оксана Омелянівна, д.ф.-м.н., доцент, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

Заступник голови:

2. Радченко Вадим Миколайович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Вчений секретар:

3. Ральченко Костянтин Володимирович, к.ф.-м.н., доцент, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

Члени ради:

4. Бондаренко Віталій Михайлович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, спеціальність 01.01.06.

5. Кондратьєв Юрій Григорович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 01.01.05.

6. Майборода Ростислав Євгенович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

7. Мішура Юлія Степанівна, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.05.

8. Нікітченко Микола Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

9. Олійник Андрій Степанович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

10. Петравчук Анатолій Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.01.06.

11. Погоруй Анатолій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.01.05.

12. Семко Микола Миколайович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Державний податковий університет, спеціальність 01.01.06.

Д 26.001.24

Профіль ради: 03.00.02 «Біохімія», 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.24

Голова ради:

1. Остапченко Людмила Іванівна, д.б.н., професор, директор ННІ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04.

Заступники голови:

2. Афанасьєва Катерина Сергіївна, д.б.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02.

Вчений секретар:

3. Ракша Наталія Григорівна, к.б.н., старший дослідник, асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04.

Члени ради:

4. Берегова Тетяна Володимирівна, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

5. Горб Леонід Григорович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.02;

6. Дворщенко Катерина Олександрівна, д.б.н., старший науковий співробітник, асистент

кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

7. Жолос Олександр Вікторович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

8. Калачнюк Лілія Григорівна, д.б.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04;

9. Король Леся Вікторівна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 03.00.04;

10. Кородкий Олександр Григорович, д.б.н., доцент, заступник директора, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

11. Костерін Сергій Олексійович, д.б.н., професор, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.02;

12. Кучмеровська Тамара Муратівна, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

13. Лук’янець Олена Олександрівна, д.б.н., професор, заступник директора, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 03.00.02;

14. Мартинюк Віктор Семенович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

15. Нурищенко Наталія Євгенівна, д.б.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

16. Прилуцький Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.02;

17. Раєцька Яна Борисівна, д.б.н., старший дослідник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

18. Савчук Олексій Миколайович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

19. Сиволоб Андрій Володимирович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04.

Д 26.001.25

Профіль ради: 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.25

Голова ради:

1. Воловенко Юліан Михайлович, д.х.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

Заступники голови:

2. Савченко Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:

3. Вретік Людмила Олександрівна, д.х.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Члени ради:

4. Григоренко Олександр Олегович, д.х.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

5. Пивоваренко Василь Георгійович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

6. Потіха Людмила Михайлівна, д.х.н., старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

7. Толмачов Андрій Олексійович, д.х.н., професор, головний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

8. Хиля Володимир Петрович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

9. Броварець Володимир Сергійович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії ім. В.П.Кухаря, спеціальність 02.00.03.

10. Вовк Андрій Іванович, д.х.н., професор, директор, Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії, спеціальність 02.00.03.

11. Іщенко Олександр Олександрович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії, спеціальність 02.00.03.

12. Войтенко Зоя Всеволодівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

13. Колендо Олексій Юрійович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

14. Куцевол Наталія Володимирівна, д.х.н., старший науковий співробітник, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

15. Студзинський Сергій Леонідович, д.х.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

16. Карабанова Людмила Василівна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут хімії високомолекулярних сполук, спеціальність 02.00.06.

17. Пуд Олександр Аркадійович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря, спеціальність 02.00.06.

18. Рябов Сергій Володимирович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук, спеціальність 02.00.06

Д 26.001.26

Профіль ради: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи», 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.26

Голова ради:

1. Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Заступник голови:

2. Коваленко Алла Борисівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Вчений секретар:

3. Траверсе Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Члени ради:

4. Александров Денис Олександрович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05;

5. Васютинський Вадим Олександрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 19.00.05;

6. Власова Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

7. Губеладзе Ірина Гурамівна, доктор психологічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 19.00.05;

8. Дембицька Наталія Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

9. Журавльова Лариса Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Поліський національний університет, спеціальність 19.00.07;

10. Крупельницька Людмила Францівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

11. Льовочкіна Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.07;

12. Мельник Оксана Андріївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

13. Мілютіна Катерина Леонідівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

14. Осьодло Василь Ілліч, доктор психологічних наук, професор, начальник гуманітарного інституту, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.01;

15. Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, спеціальність 19.00.01;

16. Ставицька Світлана Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність 19.00.07;

17. Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.01;

18. Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 19.00.05.

Д 26.001.27

Профіль ради: 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія», 09.00.05 «Історія філософії»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.27

Голова ради:

1. Руденко Сергій Валерійович, д.філос.н., професор, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

Заступники голови:

2. Соболєвський Ярослав Андрійович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

Вчений секретар:

3. Титаренко Вадим Анатолійович, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

Члени ради:

4. Богачов Андрій Леонідович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

5. Дротянко Любов Григорівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 09.00.01;

6. Ільїн Володимир Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

7. Ільїна Галина Володимирівна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05;

8. Кебуладзе Вахтанг Іванович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

9. Лактіонова Анна Валеріївна, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.01;

10. Мозгова Наталія Григорівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.05;

11. Савельєва Марина Юріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Центр гуманітарної освіти НАН України, спеціальність 09.00.05;

12. Сепетий Дмитро Петрович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 09.00.01;

13. Сторожук Світлана Володимирівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.05.

Д 26.001.51

Профіль ради: 05.13.06 «Інформаційні технології»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.51

Голова ради:

1. Снитюк Віталій Євгенович, д.т.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови:

2. Кравченко Юрій Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:

3. Дахно Наталія Борисівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

Члени ради:

4. Барабаш Олег Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.13.06.

5. Бичков Олексій Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

6. Волошин Олексій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

7. Жаріков Едуард В’ячеславович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.13.06.

8. Кучанський Олександр Юрійович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

9. Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

10. Маляр Микола Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», спеціальність 05.13.06.

11. Самохвалов Юрій Якович, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.06.

Д 26.001.53

Профіль ради: 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», 25.00.02 «Механізми державного управління»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.001.53

Голова ради:

1. Рачинський Анатолій Петрович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.01.

Заступники голови:

2. Обушна Наталія Іванівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.02.

Вчений секретар:

3. Дяченко Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.02.

Члени ради:

4. Зубчик Олег Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.01;

5. Голубь Валерія Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.02;

6. Гонюкова Лілія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.01;

7. Марутян Рена Рубенівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.01;

8. Ситник Григорій Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 25.00.02;

9. Дрешпак Валерій Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри, Університет митної справи та фінансів, спеціальність 25.00.01;

10. Петровський Петро Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 25.00.01;

11. Орлів Мар’яна Степанівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 25.00.02;

12. Лукін Сергій Юрійович, доктор наук з державного управління, доцент, директор, Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, спеціальність 25.00.02.

Наказ МОН України

від 06.06.2022 р. № 530

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.19

Профіль ради: 10.02.01 «Українська мова», 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.001.19

Голова ради:

1. Гриценко Світлана Павлівна, д.філол.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01;

Заступник голови:

2. Корольов Ігор Русланович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

Вчений секретар:

3. Лазер-Паньків Олеся Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15.

Члени ради:

4. Валігура Ольга Романівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.15;

5. Дарчук Наталія Петрівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01

6. Мединська Наталія Миколаївна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», спеціальність 10.02.01

7. Наєнко Галина Михайлівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01

8. Ніка Оксана Іванівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.01;

9. Радзієвська Тетяна Вадимівна, д.філол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут мовознавства НАН України імені О.О. Потебні, спеціальність 10.02.15;

10. Славова Людмила Леонардівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

11.Снитко Олена Степанівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

12. Сюта Галина Мирославівна, д.філол.н., старший науковий співробітник, Інститут української мови НАН України, спеціальність 10.02.01

13.Шевченко Лариса Іванівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15

Д 26.001.46

Профіль ради: 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.001.46

Голова ради:

1. Іншин Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.

Заступники голови:

2. Щербина Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;

3. Андріїв Василь Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.

Вчений секретар:

4. Черноус Світлана Миколаївна, кандидат юридичних наук., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.

Члени ради:

5. Вавженчук Сергій Ярославович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;

6. Венедіктов Сергій Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;

7. Вишневецька Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 12.00.05;

8. Занфірова Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;

9. Лукаш Сергій Станіславович, доктор юридичних наук, професор, директор, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.05;

10. Мацюк Володимир Ярославович, доктор юридичних наук, в.о. заступника начальника, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області, спеціальність 12.00.05;

11. Мельничук Наталія Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05;

12. Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, декан факультету, Державний біотехнологічний університет, спеціальність 12.00.05;

13. Тищенко Олена Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05.

�анівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15;

12. Сюта Галина Мирославівна, д.філол.н., старший науковий співробітник, Інститут української мови НАН України, спеціальність 10.02.01

13.Шевченко Лариса Іванівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.15

 

← Повернення до списку оголошень